Zamość: Pacjentom i lekarzom będzie łatwiej

  • 29.08.2018, 04:44 (aktualizacja 29.08.2018, 11:15)
  • ZSN
Zamość: Pacjentom i lekarzom będzie łatwiej Szpital unowocześni informatyczną bazę sprzętową, a to przyspieszy obsługę pacjentów
Zamojski Szpital Niepubliczny otrzymał unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu dotyczącego e-usług. Jego wartość to ponad 2,7 mln zł.

Dzięki wdrożonym rozwiązaniom, uda się przyspieszyć i uprościć niektóre procesy, występujące w codziennym funkcjonowaniu szpitala. Chodzi m.in. o przekazywanie wyników pacjentom czy konsultacje z osobami przewlekle chorymi. Dodatkowo, szpital unowocześni informatyczną bazę sprzętową, a to przyspieszy obsługę pacjentów oraz zwiększy bezpieczeństwo przechowywanych danych.

W ramach projektu zostaną wdrożone dwie nowe e-usługi: e-Konsultacje i e-Wyniki.

Moduł e-Konsultacje to opcja dla pacjentów, którzy leczą się na choroby przewlekłe, są po operacjach, zabiegach, w związku z czym powinni być pod stałą kontrolą i w stałym kontakcie z personelem szpitala lub poradni.

Moduł e-Wyniki to z kolei funkcja, która umożliwi udostępnienie pacjentom wyników badań laboratoryjnych, tomografii, zdjęć RTG wraz z opisem. Pacjenci będą mogli je pobrać drogą elektroniczną i przekazać np. specjaliście w przychodni lub innym szpitalu.

Obydwie usługi będą dostępne dla osób, które co najmniej raz były już pacjentami Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.

Realizacja projektu przyczyni się również do znaczącej poprawy bezpieczeństwa danych elektronicznych szpitala (danych medycznych pacjentów). Wymiana starej i budowa nowej serwerowni wraz z zakupem odpowiedniego oprogramowania pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie danych elektronicznych oraz przyspieszy pracę personelu szpitala, a co za tym idzie – obsługę pacjentów.

Dofinansowanie zostało przyznane zamojskiemu szpitalowi w ramach konkursu Cyfrowe Lubelskie, projekty z zakresu e-zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji to grudzień 2019.

Wartość dofinansowania z UE wyniosła 2 742 968 zł. Całkowita wartość projektu: 3 227 021 zł.

ZSN

Podziel się:Pozostałe