Kontakt

"Kronika Tygodnia"
ul. Żeromskiego 3, 22-400 Zamość
tel. 84 627 00 11
tel./fax 84 638 99 93
email: [email protected]

Wydawca
Grupa Wydawnicza Słowo spółka z o.o.
ul.
Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa

GW Słowo realizuje projekt „Dotacja na kapitał Obrotowy dla Grupy Wydawniczej Słowo Sp. z o.o.”
Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa a planowanym efektem niezaprzestanie działalności w okresie na jaki udzielona jest dotacja. 
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 191 255,34 zł przy 100 procentowym wkładzie Funduszy Europejskich.

 

 

Piotr Pyrkosz
redaktor naczelny
email: [email protected]

Maria Dec-Kiełb
zastępca redaktora naczelnego
tel. 604 494 480
email: [email protected]

Anna Szewc
redaktor online
tel. 885 851 155
email: [email protected]

Mariusz Parol
dziennikarz
tel. 885 851 161
email: [email protected]

Leszek Wójtowicz
dziennikarz
tel. 885 851 162
email: [email protected]