Gmina Mircze: Mądrze inwestujemy w naszą gminę

  • 14.08.2018, 10:17 (aktualizacja 17.09.2018, 15:57)
  • red
Gmina Mircze: Mądrze inwestujemy w naszą gminę W ostatnich latach w gminie Mircze zmodernizowano ok. 40 kilometrów dróg
Ostatnie lata to dla gminy Mircze czas realizacji wielu inwestycji, które w  znacznym stopniu poprawiły jakość i  standard życia mieszkańców. Wśród nich znalazły się m.in. remonty dróg, modernizacje budynków użyteczności publicznej czy utworzenie Gminnej Spółki Wodnej.

Wiele się w  gminie Mircze zmienia. W  ramach naszych możliwości i  środków finansowych, staramy się rozwiązać każdy problem i  zrealizować wszystkie zadania wyznaczone przez Radę Gminy – mówi Marta Małyszek, wójt gminy Mircze.

Wyraźne zmiany nastąpiły przede wszystkim w  infrastrukturze drogowej poprzez modernizację dróg i  budowę chodników. W  większości miejscowości na terenie gminy położone zostały nowe nakładki na drogach powiatowych. Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym zmodernizowano w tej kadencji ponad 32 km dróg powiatowych, z  czego dofinansowanie z  budżetu gminy wyniosło 50%. Najbardziej strategiczne drogi biegnące przez gminę tj. Adelina – Kryłów – Mircze, Lipowiec – Wereszyn oraz tzw. „Nadbużanka” zyskały nową nawierzchnię.

Wyremontowane zostały także odcinki dróg w  Smoligowie, Szychowicach, Modryńcu, Mirczu, Modryniu. Dzięki temu jazda samochodem stała się wygodniejsza, a  przede wszystkim bardziej bezpieczna.

– Dbamy też o  stan dróg gminnych. W  ostatnich trzech latach nową nakładkę zyskało ponad 9 km dróg gminnych. Niemal w  każdej miejscowości oświetliliśmy miejsca najbardziej zagrożone – dodaje wójt Małyszek.

Co ważne samorząd gminy Mircze dostrzegając jak ważna dla rolników jest melioracja gruntów, w  2015 r. zdecydował o  odłączeniu gminy od Rejonowej Spółki Wodnej i  utworzeniu w  to miejsce Gminnej Spółki Wodnej. Efekt? Dzięki zaangażowaniu zarządu i  delegatów możliwe było przywrócenie do pierwotnego stanu ponad 20 km rowów, a  w planach są następne.

Inną trafioną inwestycją gminy było przemianowanie w  grudniu 2015 r. Zakładu Zagospodarowania Odpadów w  Łaskowie na RIPOK. To jedyny zakład na terenie rejonu południowego, który może przyjmować odpady zmieszane. Inwestycja ta spełnia najwyższe wymagania w  zakresie ochrony środowiska, co potwierdza zdobyta podczas warszawskiej gali „Klony 2017” nagroda główna w  kategorii „Znaczący efekt ekologiczny” za modernizację Zakładu Zagospodarowania Odpadów w  Łaskowie.

Wspólnie z  Gminą Dołhobyczów Gmina Mircze jest obecnie na finiszu realizacji projektu dotyczącego montażu kolektorów słonecznych i  kotłów na biomasę. 151 budynków mieszkalnych na terenie gminy ma już zamontowane kolektory słoneczne, zaś 13 skorzystało z  dofinansowania na zamontowanie kotłów na biomasę.

Dbając o  ochronę środowiska, gmina przystąpiła też do realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Zadanie to jest dofinansowane z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Lublinie. W  wyniku realizacji tego projektu dotychczas unieszkodliwiono 104,710 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest. Dotacja dla zadania wyniosła 27 900,00 zł. Kwota dofinansowania to 100% kosztów kwalifikowalnych.

Materiał powstał przy współpracy z gminą Mircze

red

Zdjęcia (1)

Podziel się:Pozostałe