Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
środa, 28 września 2022 05:14
Reklama

Uaktualniony regulamin konkursu „Bądź Eko w Zamościu”

Obostrzenia związane z epidemią koronawirusa nie pozwoliły nam na przeprowadzenie konkursu "Bądź Eko w Zamościu" zgodnie z harmonogramem. Kapituła konkursu musiała więc zaktualizować regulamin konkursu do bieżącej sytuacji.
Uaktualniony regulamin konkursu „Bądź Eko w Zamościu”
Autor: Fot. pixabay.com

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Bądź Eko w Zamościu”.

2. Organizatorem konkursu jest VEOLIA Energia Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, KRS nr 0000006129 (dalej: „Organizator”).

3. Realizatorem konkursu jest Grupa Wydawnicza Słowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 17/19/133, KRS nr 0000157300, wydawca tygodnika „Kronika Tygodnia” (dalej: „Realizator konkursu”).

4. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren administracyjny miasta Zamość.

5. Konkurs trwa przez 12 tygodni, tj. od 11 lutego do 28 kwietnia 2020 r. (w związku z COVID-19 termin wydłużono do dn. 7 lipca 2020 r. )

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

7. Cele konkursu

Celem konkursu jest nagrodzenie proekologicznych inicjatyw na terenie miasta Zamościa, które przyczyniają się do poprawy stanu otaczającego nas środowiska.

Organizator nie ogranicza uczestników konkursu w działaniach, podaje jedynie przykłady działań proekologicznych:

- warsztaty ekologiczne zorganizowane dla szkolnej lub lokalnej społeczności,

- pomysły jak pokonać „SMOGA z Zamościa”,

- organizacja konkursu plastycznego, poetyckiego, recyklingowej rewii mody,

- organizacja quizu wiedzy,

- urządzenie rabaty kwiatowej lub domku dla owadów zapylaczy,

- obsadzenie skwerku roślinami, które pochłaniają zanieczyszczenia,

- przedstawienie pomysłów jak wykorzystać w gospodarstwie domowym materiały pochodzące z recyklingu,

- pomysły na oszczędzanie energii.

8. Uczestnicy

W konkursie mogą uczestniczyć przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, biblioteki, wspólnoty mieszkaniowe, osiedla, organizacje, grupy nieformalne z terenu administracyjnego miasta Zamość.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za użycie materiałów, w szczególności zdjęcia, treści, grafiki, naruszających prawa tych osób.

9. Przebieg konkursu

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

a) zgłaszanie udziału w konkursie w dniach 11 luty do 10 marca 2020;

b) głosowanie kuponowe celem wyboru laureatów w dniach 17 marca – 21 kwietnia 2020. (w związku z COVID-19 w dniach 26 maja – 30 czerwca 2020 r.)

Etap I.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać do Realizatora konkursu drogą mailową na adres: [email protected], podając w tytule wiadomości hasło: „Bądź Eko w Zamościu” lub listownie na adres: „Kronika Tygodnia”, ul. Żeromskiego 3, 22-400 Zamość, w terminie do 10 marca 2020 r. z dopiskiem „Bądź Eco w Zamościu”. Zgłoszenie można też przynieść osobiście. O terminie zgłoszenia listownego decyduje data stempla pocztowego (data nadania).

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) Nazwę uczestnika i jego adres,

b) Imię i nazwisko koordynatora zespołu projektowego wraz z telefonem kontaktowym, przy czym koordynatorem zespołu może być wyłącznie osoba pełnoletnia,

c) Krótki opis (do 1500 znaków) realizowanego zadania, ewentualnie zdjęcie.

Pięć (5) pierwszych szkół, które zgłoszą się do konkursu zostanie nagrodzonych bezpłatnymi warsztatami ekologicznymi. Warsztaty zostaną zrealizowane do końca I kwartału 2020 r. przez Airly sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. (w związku z COVID-19 III kwartał 2020 r.)

Etap II.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni drogą głosowania przez czytelników „Kroniki Tygodnia”. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą kuponów drukowanych na łamach „Kroniki Tygodnia” przez 6 tygodni wydawniczych w wydaniach z dnia: 17, 24, 31 marca oraz 7, 14, 21 kwietnia 2020 r. (w związku z COVID-19 głosowanie obejmie kupony drukowane w wydaniach 26 maja oraz 2, 9, 16, 23 i 30 czerwca 2020 r.)

Kupony należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego do dn. 24 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 do redakcji Kroniki Tygodnia, ul. Żeromskiego 3, 22-400 Zamość. (w związku z COVID-19 do dn. 3 lipca 2020 r.)

O zwycięstwie i kolejności nagród decyduje liczba głosów oddana na dany projekt. Aby zwiększyć szansę wybranego projektu, uczestnicy głosowania mogą dostarczyć do siedziby redakcji dowolną ilość wypełnionych kuponów do głosowania.

10. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu Organizator powoła 3-osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 osoby wytypowane przez Organizatora i 1 wytypowana przez Realizatora konkursu. Skład Komisji Konkursowej zostanie podany do publicznej wiadomości na łamach „Kroniki Tygodnia” w dniu 10 marca 2020 r.

11. NAGRODY I ICH ODBIÓR

Organizator ufundował w konkursie nagrody pieniężne o łącznej wartości 11 999 zł.

Lista nagród:

a) I miejsce: nagroda finansowa w wysokości 5000 zł netto,

b) II miejsce: nagroda finansowa w wysokości 1999 zł netto,

c) III miejsce: nagroda finansowa w wysokości 1500 zł netto,

d) trzy wyróżnienia po 1000 zł netto.

Nazwiska laureatów zostaną opublikowane w numerze „Kroniki Tygodnia” z dn. 28 kwietnia 2020 r. (termin zmieniono na dzień 7 lipca 2020 r.)

12. Ochrona danych osobowych

Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie przez Realizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przekazania nagród. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. A RODO). Realizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzeń związanych z realizacją projektu oraz ich prezentacji w mediach Realizatora konkursu (tygodnik „Kronika Tygodnia”, portal www.kronikatygodnia.pl, fanpage „Kroniki Tygodnia”). Uczestnik gwarantuje, że osoby fizyczne biorące udział w konkursie wyraziły zgodę na przekazanie ich danych osobowych Realizatorowi konkursu i ich przetwarzanie w celach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek roszczeń tych osób z tytułu przetwarzania przez Realizatora ich danych osobowych (w tym w postaci wizerunku) w związku z konkursem, Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie ich praw.

13. Organizator, po konsultacji z Realizatorem konkursu, zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.

14. Aktualna wersja Regulaminu zostanie podana do publicznej wiadomości na portalu www.kronikatygodnia.pl, a także jest dostępna w siedzibie Realizatora konkursu oraz w redakcji „Kroniki Tygodnia”, ul. Żeromskiego 3 w Zamościu.

15. Przekazanie nagród nastąpi w ciągu 12 dni od zakończenia konkursu. (w związku z COVID -19 przekazanie nagród nastąpi w miesiącu wrześniu)


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklamakolagen
KOMENTARZE
Autor komentarza: NicezTreść komentarza: https://www.diemucha.at/comment/51560 https://www.diemucha.at/comment/51561 https://www.diemucha.at/comment/51562 https://www.diemucha.at/comment/51563 https://www.diemucha.at/comment/51564Data dodania komentarza: 28.09.2022, 02:45Źródło komentarza: Zamość/Tomaszów Lub.: Straż ma dla ciebie jodek potasu. Kiedy go dostaniesz?Autor komentarza: nickjoeaTreść komentarza: https://www.diemucha.at/comment/51560 https://www.diemucha.at/comment/51561 https://www.diemucha.at/comment/51562 https://www.diemucha.at/comment/51563 https://www.diemucha.at/comment/51564Data dodania komentarza: 28.09.2022, 02:44Źródło komentarza: Hrubieszów: Kryta pływalnia tylko za szybąAutor komentarza: nickjoeTreść komentarza: https://www.diemucha.at/comment/51560 https://www.diemucha.at/comment/51561 https://www.diemucha.at/comment/51562 https://www.diemucha.at/comment/51563 https://www.diemucha.at/comment/51564Data dodania komentarza: 28.09.2022, 02:43Źródło komentarza: Gmina Werbkowice: Komu zawinił sołtys?Autor komentarza: dfdfyudfgsd sdf sdffTreść komentarza: https://issuetracker.google.com/issues/249344201 https://issuetracker.google.com/issues/249344200 https://issuetracker.google.com/issues/249344199 https://issuetracker.google.com/issues/249346956 https://issuetracker.google.com/issues/249346959 https://issuetracker.google.com/issues/249346960 https://issuetracker.google.com/issues/249346961 https://issuetracker.google.com/issues/249344202 https://issuetracker.google.com/issues/249346562 https://issuetracker.google.com/issues/249346563 https://issuetracker.google.com/issues/249344203 https://issuetracker.google.com/issues/249346564 https://issuetracker.google.com/issues/249353842 https://issuetracker.google.com/issues/249352308 https://issuetracker.google.com/issues/249355203 https://issuetracker.google.com/issues/249352309 https://issuetracker.google.com/issues/249353849 https://issuetracker.google.com/issues/249353851 https://issuetracker.google.com/issues/249353852 https://issuetracker.google.com/issues/249353854 https://issuetracker.google.com/issues/249358531 https://issuetracker.google.com/issues/249359815 https://issuetracker.google.com/issues/249358530 https://issuetracker.google.com/issues/249355212 https://issuetracker.google.com/issues/249359876 https://issuetracker.google.com/issues/249359825 https://issuetracker.google.com/issues/249359826 https://issuetracker.google.com/issues/249359828 https://issuetracker.google.com/issues/249358540 https://issuetracker.google.com/issues/249359829 https://issuetracker.google.com/issues/249359877 https://issuetracker.google.com/issues/249359830Data dodania komentarza: 28.09.2022, 00:37Źródło komentarza: Śmiertelny wypadek w powiecie tomaszowskim. Zginęło dwóch mieszkańców BełżcaAutor komentarza: nickjoeTreść komentarza: https://www.paroquiabomjesus.org.br/perfil/michigan-vs-michigan-state-live-ncaa-soccer-27-sep-2022-on-usa/perfil https://www.paroquiabomjesus.org.br/perfil/michigan-vs-michigan-state-live-ncaa-soccer-27-sep-2022-on-usa/perfil?453bfr4t4 https://www.paroquiabomjesus.org.br/perfil/michigan-vs-michigan-state-live-ncaa-soccer-27-sep-2022-on-usa/perfil?th4evd43 https://www.geany.org/p/AEdvb/ https://pastebin.com/BpVF6sSk https://rentry.co/tkisx https://ide.geeksforgeeks.org/783b31dc-f46c-46d2-8c84-dec5adacc396 https://pastelink.net/0c8c5saw https://challonge.com/r20ksfwv https://p.teknik.io/bTTWlData dodania komentarza: 27.09.2022, 23:31Źródło komentarza: Hrubieszów: Kryta pływalnia tylko za szybąAutor komentarza: nickjoeTreść komentarza: https://www.paroquiabomjesus.org.br/perfil/michigan-vs-michigan-state-live-ncaa-soccer-27-sep-2022-on-usa/perfil https://www.paroquiabomjesus.org.br/perfil/michigan-vs-michigan-state-live-ncaa-soccer-27-sep-2022-on-usa/perfil?453bfr4t4 https://www.paroquiabomjesus.org.br/perfil/michigan-vs-michigan-state-live-ncaa-soccer-27-sep-2022-on-usa/perfil?th4evd43 https://www.geany.org/p/AEdvb/ https://pastebin.com/BpVF6sSk https://rentry.co/tkisx https://ide.geeksforgeeks.org/783b31dc-f46c-46d2-8c84-dec5adacc396 https://pastelink.net/0c8c5saw https://challonge.com/r20ksfwv https://p.teknik.io/bTTWlData dodania komentarza: 27.09.2022, 23:31Źródło komentarza: Śmiertelny wypadek w powiecie tomaszowskim. Zginęło dwóch mieszkańców Bełżca
Reklama
Reklama