Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Wtorek, 9 sierpnia 2022 19:34
Reklama

Gmina Zamość: Inwestycje, które w przyszłości zaprocentują

Mnóstwo pieniędzy i tyle samo dobrych inwestycji. Tak można podsumować działalność samorządu gminy Zamość, który poza rozsądnym planowaniem budżetu, potrafi pozyskać ogromne środki na rozwój terenów, a tym samym podniesienie standardu życia mieszkańców.
Gmina Zamość: Inwestycje, które w przyszłości zaprocentują
Na lotnisku w Mokrem gmina planuje utwardzić pas startowy. Na zdjęciu pokaz Air Show zorganizowany w części rekreacyjnej lotniska.

Od początku 2006 roku do dzisiaj gmina Zamość pozyskała ze środków Unii Europejskiej dofinansowanie w łącznej kwocie aż 78 388 179,68 zł.

Co roku jeszcze więcej

Za te pieniądze zbudowano sale gimnastyczne w Płoskiem i Sitańcu, nowe budynki dla Regionalnej Izby Pamięci i Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem, a także Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii. Remontów lub rozbudowy doczekały się świetlice w 7 wsiach. Termomodernizacja objęła przeszło 6 szkół, czyli połowę szkół w gminie. W większości sołectw powstały nowe place zabaw i otwarte strefy aktywności. Zbudowano też infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w Mokrem, Sitańcu, Sitańcu Wolicy, Sitańcu-Kolonii, Wólce Panieńskiej, Jatutowie, Żdanowie, Żdanówku, Zwódnem i Płoskiem.

Wśród innych zadań inwestycyjnych wymienić należy zakup 2 ciężkich aut pożarniczych dla jednostek OSP Białowola i OSP Mokre, będących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Z dofinansowaniem unijnym gmina Zamość zrealizowała takie projekty edukacyjno-społeczne, jak ,,Moja Szansa” dla osób trwale bezrobotnych, „Szansa dla najmłodszych – Doposażenie oddziałów przedszkolnych”, ,,Nowoczesne pracownie komputerowe i przyrodnicze w szkołach Gminy Zamość”. Obecnie realizowane są 2 duże projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii – trwa akcja montażu aż 1285 instalacji solarnych do grzania wody na budynkach mieszkańców gminy i remont wspomnianych 6 szkół.

Ryszard Gliwiński, wójt gminy Zamość

– W latach 2015-2018 aż 11 zadań inwestycyjnych miało lub ma unijne dofinansowanie. Na te cele gmina pozyskała ponad 17,5 mln zł, a ze środków pochodzących z budżetu państwa udało się nam w latach 2008-2018 pozyskać 6 323 761 zł na gruntowne remonty dróg, m.in. powiatowych w Zarzeczu, Wierzchowinach, Skaraszowie, Wólce Wieprzeckiej, Wychodach, Mokrem i Pniówku oraz 4 dróg gminnych w Kalinowicach. Także dzięki pozyskaniu podobnego dofinansowania zbudowano salę gimnastyczną przy szkole w Zawadzie – mówi wójt gminy Zamość Ryszard Gliwiński.

 

 

 

By spełnić potrzeby mieszkańców

Zadania inwestycyjne dotyczące budowy i modernizacji dróg w gminie, a także rozbudowy sieci infrastruktury wodno-kanalizacyjnej należą do tych najpilniejszych.

– Systematycznie na terenie gminy rozwija się budownictwo jednorodzinne, co roku przybywa dróg osiedlowych, a nowi mieszkańcy oczekują szybkich napraw ubytków nawierzchni. Ważnym zadaniem jest też budowa wodociągów i kanalizacji w tych sołectwach, w których jeszcze nie ma tych sieci. Staramy się tym potrzebom sprostać – mówi wójt Ryszard Gliwiński.

Obecnie we współpracy z powiatem zamojskim realizowana jest budowa drogi powiatowej Kalinowice – Krasnobród przez Suchowolę. W 2019 r. powinna być już na całym odcinku zmodernizowana. Również droga wojewódzka nr 837 Zamość – Nielisz, po podpisaniu umowy na realizację zadania, jeszcze w tym roku zacznie zmieniać się na lepsze.

– Plany na przyszłość związane są z kierunkami rozwoju gminy – twierdzi wójt Gliwiński. – Będziemy realizować duży projekt w ramach unijnego Programu Transgranicznej Współpracy Polska – Białoruś – Ukraina. Połączymy nasze 40 km gminnej ścieżki rowerowej z Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza (od Kraśnika do Lwowa) i przebudujemy na cele turystyczne obiekt byłej szkoły w Lipsku Polesiu. W ramach innego programu unijnego obok Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem staną nowe obiekty i powstanie Centrum Kultury Dawnej. Przy udziale środków unijnych wybudujemy 2 nowe ujęcia wody. Bierzemy jeszcze udział w kolejnych dwóch konkursach programów unijnych. W latach 2019-2023 chcemy więcej środków przeznaczać na odnowę dróg gminnych. Uważam, że będą ku temu możliwości. Zamierzamy też intensywniej promować walory turystyczne gminy, jako uzupełnienie dla oferty turystycznej miasta. Spróbujemy uzupełnić i może zmodyfikować ofertę dla mieszkańców w zakresie wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej – zapewnia wójt Ryszard Gliwiński i dodaje: – W najbliższych latach powstanie również kolejna hala gimnastyczna, tym razem przy szkole w Kalinowicach, która po reformie oświaty stanie się największą placówką oświatową w gminie pod względem ilości uczniów i przedszkolaków.

Gmina Zamość ma też plany rozwojowe wobec lotniska w Mokrem – temat jest dość złożony, wymagający zgodnych decyzji i współpracy wielu stron, m.in. Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, trzech samorządów i Aeroklubu. Wójt liczy też na zainteresowanie tematem ze strony Wojska i Straży Granicznej. Jest już gotowa dokumentacja budowlana, jest pozwolenie Wojewody na utwardzenie pasa startowego, jest też kosztorys tego zadania na 3,8 mln zł. Kolejny krok to pozyskanie podmiotów, które wspólnie sfinansują inwestycję. Niestety, okres przedwyborczy utrudnia samorządom decyzyjność nt. przyszłości podzamojskiego lotniska, a jego rozwój niewątpliwie da Zamojszczyźnie kolejną szansę na przyciągnięcie nowych inwestorów – mówi wójt Gliwiński.Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
cbo 22.08.2018 19:58
Z tego co wiem to lotnisko i giełda powinny być oddane do końca 2018 r. Taki chyba był warunek po przekazaniu lotniska gminie Zamość Nie wywiązali się zabrać i przekazać komuś kto potrafi to zrobić

Reklama
Reklama
Reklama
KOMENTARZE
Autor komentarza: onlinemovieTreść komentarza: https://www.hihonor.com/global/club/topicdetail/%F0%9D%9F%A3%F0%9D%9F%A4%F0%9D%9F%A5%F0%9D%97%86%F0%9D%97%88%F0%9D%97%8F%F0%9D%97%82%F0%9D%96%BE%F0%9D%97%8C-one-piece-film-red-2022-fullmovie-%F0%9D%96%A5%F0%9D%97%8B%F0%9D%96%BE%F0%9D%96%BE-online/topicid-143909/ https://www.hihonor.com/global/club/topicdetail/%F0%9D%96%B6%F0%9D%96%BA%F0%9D%97%8D%F0%9D%96%BC%F0%9D%97%81%F0%9D%9F%A3%F0%9D%9F%A4%F0%9D%9F%A5%F0%9D%90%8C%F0%9D%97%88%F0%9D%97%8F%F0%9D%97%82%F0%9D%96%BE%F0%9D%97%8C-one-piece-film-red-%F0%9D%9F%A4%F0%9D%9F%A2%F0%9D%9F%A4%F0%9D%9F%A4-%F0%9D%96%A5%F0%9D%97%8E%F0%9D%97%85%F0%9D%97%85/topicid-143911/ https://www.hihonor.com/global/club/topicdetail/watch123%F0%9D%90%8Covies-one-piece-film-red-2022-full-%F0%9D%97%A0ovie-now-available/topicid-143914/ https://www.hihonor.com/global/club/topicdetail/watch123%F0%9D%90%8Covies-one-piece-film-red-2022-full-%F0%9D%97%A0ovie-now-available/topicid-143923/ https://www.hihonor.com/global/club/topicdetail/%F0%9D%9F%A3%F0%9D%9F%A4%F0%9D%9F%A5%F0%9D%97%86%F0%9D%97%88%F0%9D%97%8F%F0%9D%97%82%F0%9D%96%BE%F0%9D%97%8C%F0%9D%98%84atch-one-piece-film-red-full-movie-o-n-l-i-n-e/topicid-143927/ https://www.hihonor.com/global/club/topicdetail/download1-2-3%F0%9D%97%A0ovies-one-piece-film-red-2022-full-mp4%F0%9D%9F%9520p-%F0%9D%9F%AD080p-hd/topicid-143931/ https://www.hihonor.com/global/club/topicdetail/%F0%9D%97%AAatch123%F0%9D%90%8Covies-one-piece-film-red-%F0%9D%9F%A4022-full-%F0%9D%97%A0ovie-now-available/topicid-143939/ https://www.hihonor.com/global/club/topicdetail/watch-123%F0%9D%90%8Covies-one-piece-film-red-%F0%9D%9F%A4022-%F0%9D%96%A5ree-online-streaming/topicid-143940/ https://www.hihonor.com/global/club/topicdetail/%F0%9D%96%B6%F0%9D%96%BA%F0%9D%97%8D%F0%9D%96%BC%F0%9D%97%81-one-piece-film-red-%F0%9D%97%99%F0%9D%97%8B%F0%9D%96%BE%F0%9D%96%BE-%F0%9D%96%AE%F0%9D%97%87%F0%9D%97%85%F0%9D%97%82%F0%9D%97%87%F0%9D%96%BE-%F0%9D%96%B2%F0%9D%97%8D%F0%9D%97%8B%F0%9D%96%BE%F0%9D%96%BA%F0%9D%97%86%F0%9D%97%82%F0%9D%97%87%F0%9D%97%80/topicid-143941/ https://www.hihonor.com/global/club/topicdetail/%F0%9D%90%96atch-one-piece-film-red-2022-streaming-online-%F0%9D%97%99ree-on-123%F0%9D%97%A0ov%F0%9D%90%A2es/topicid-143955/ https://www.hihonor.com/global/club/topicdetail/one-piece-film-red-2022-yts-torrent-download-yify-movies/topicid-143956/ https://www.hihonor.com/global/club/topicdetail/download123%F0%9D%97%A0ov%F0%9D%90%A2es-one-piece-film-red-2022-mp4720%F0%9D%90%8F-1080%F0%9D%90%8F-hd-4k/topicid-143958/ https://www.hihonor.com/global/club/topicdetail/%F0%9D%97%AAatch123%F0%9D%90%8Covies-one-piece-film-red-2022-full-%F0%9D%97%A0ovie-online-available/topicid-143962/ https://www.hihonor.com/global/club/topicdetail/%F0%9D%97%AA-a-t-c-h123%F0%9D%90%8Covies-one-piece-film-red-%F0%9D%9F%A4022-full-%F0%9D%97%A0ovie-now/topicid-143965/ https://www.hihonor.com/global/club/topicdetail/watchf-r-e-e-one-piece-film-red-full-%F0%9D%97%A0ovie-2022-hd-download-online/topicid-143967/ https://www.docsity.com/en/answers/asdfgh-dsfadsfg-sdffds-sfsfdsfd/331101/ http://www.shadowville.com/board/general-discussions/adsfh-dfsfadsfg-sdffsdfsfdsf#p541547 https://challonge.com/bn8i0wf7 https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=18125258 https://techplanet.today/post/sfssd-dsfsddf-dddsffds-dsdfsdfsfd http://benefisshop.com/?l=ru&a=gb&i=303 https://theprose.com/post/500755/sfdd-fssdsdfdfds-dsdsfsdsdffdfds https://tophsffootball.shivtr.com/forum_threads/3700494 https://www.vingle.net/posts/4661064 https://www.rw-forum.com/topic/327810-asfdssdds-dsdfs-dsd-dsfdfsdsfdfs/ https://www.vingle.net/posts/4661066 http://theprofessionguru.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi https://mymediads.com/articles/142175?new_advert=true https://replit.com/@padlinka/sdfdfs-fddf-ddsf-ddsfdsd?v=1 https://www.rewardmusic.com/photo_albums/1989141/photosData dodania komentarza: 09.08.2022, 19:32Źródło komentarza: Skandal w parafii. Pijany ksiądz miał problem z udzieleniem komuniiAutor komentarza: Zawisza CiemnyTreść komentarza: Tylko jedna z parafianek zauważyła, że gość się kiwa a reszta parafianek patrzyła, czy księdzu stoi czy nieData dodania komentarza: 09.08.2022, 19:15Źródło komentarza: Skandal w parafii. Pijany ksiądz miał problem z udzieleniem komuniiAutor komentarza: onTreść komentarza: Jak byś Esterko tego uniknęła? Alko byś nie sprzedała czy coś.Data dodania komentarza: 09.08.2022, 17:48Źródło komentarza: Hrubieszów: Zabił nożem kuzynaAutor komentarza: KrzysiekTreść komentarza: Czekamy na oficjalne otwarcie i możliwość pooglądania wewnątrz na zew.natrz prezentuje się na prawdę okazałe. jako wizytówka miasta czekamy na zakończenie pracData dodania komentarza: 09.08.2022, 16:27Źródło komentarza: Hrubieszów: Gmach byłego Syndykatu Rolniczego wyremontowany. "Perła" odzyskała blaskAutor komentarza: ZamościakTreść komentarza: TyPOwe dla bolszewika. Ale brać emeryturę (wypracowaną za zabijanie Polaków) to można ?Data dodania komentarza: 09.08.2022, 15:36Źródło komentarza: Zamość: Uczelnia ma swój banknotAutor komentarza: qdTreść komentarza: Tam, tu, tej, tamtejszy, tutejszy... zęby bolą jak się to czyta. Nie jesteśmy durni, przecież wiadomo że chodzi o HorodłoData dodania komentarza: 09.08.2022, 12:12Źródło komentarza: Gm. Horodło: Bronią jedynej poczty w gminie
Reklama
Reklama