REGULAMIN KONKURSU „Bądź Eko w Zamościu”

  • 11.02.2020, 04:17
  • red.
REGULAMIN KONKURSU „Bądź Eko w Zamościu” Fot. pixabay.com
Regulamin konkursu dla czytelników „Kroniki Tygodnia”

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Bądź Eko w Zamościu”.

2. Organizatorem konkursu jest VEOLIA Energia Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, KRS nr 0000006129 (dalej: „Organizator”).

3. Realizatorem konkursu jest Grupa Wydawnicza Słowo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 17/19/133, KRS nr 0000157300, wydawca tygodnika „Kronika Tygodnia” (dalej: „Realizator konkursu”).

4. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren administracyjny miasta Zamość.

5. Konkurs trwa przez 12 tygodni, tj. od 11 lutego do 28 kwietnia 2020 r.

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

7. Cele konkursu

Celem konkursu jest nagrodzenie proekologicznych inicjatyw na terenie miasta Zamościa, które przyczyniają się do poprawy stanu otaczającego nas środowiska.

Organizator nie ogranicza uczestników konkursu w działaniach, podaje jedynie przykłady działań proekologicznych:

- warsztaty ekologiczne zorganizowane dla szkolnej lub lokalnej społeczności,

- pomysły jak pokonać „SMOGA z Zamościa”,

- organizacja konkursu plastycznego, poetyckiego, recyklingowej rewii mody,

- organizacja quizu wiedzy,

- urządzenie rabaty kwiatowej lub domku dla owadów zapylaczy,

- obsadzenie skwerku roślinami, które pochłaniają zanieczyszczenia,

- przedstawienie pomysłów jak wykorzystać w gospodarstwie domowym materiały pochodzące z recyklingu,

- pomysły na oszczędzanie energii.

8. Uczestnicy

W konkursie mogą uczestniczyć przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, biblioteki, wspólnoty mieszkaniowe, osiedla, organizacje, grupy nieformalne z terenu administracyjnego miasta Zamość.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za użycie materiałów, w szczególności zdjęcia, treści, grafiki, naruszających prawa tych osób.

9. Przebieg konkursu

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

a) zgłaszanie udziału w konkursie w dniach 11 luty do 10 marca 2020;

b) głosowanie kuponowe celem wyboru laureatów w dniach 17 marca – 21 kwietnia 2020.

Etap I.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać do Realizatora konkursu drogą mailową na adres: [email protected], podając w tytule wiadomości hasło: „Bądź Eko w Zamościu” lub listownie na adres: „Kronika Tygodnia”, ul. Żeromskiego 3, 22-400 Zamość, w terminie do 10 marca 2020 r. z dopiskiem „Bądź Eco w Zamościu”. Zgłoszenie można też przynieść osobiście. O terminie zgłoszenia listownego decyduje data stempla pocztowego (data nadania).

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) Nazwę uczestnika i jego adres,

b) Imię i nazwisko koordynatora zespołu projektowego wraz z telefonem kontaktowym, przy czym koordynatorem zespołu może być wyłącznie osoba pełnoletnia,

c) Krótki opis (do 1500 znaków) realizowanego zadania, ewentualnie zdjęcie.

Pięć (5) pierwszych szkół, które zgłoszą się do konkursu zostanie nagrodzonych bezpłatnymi warsztatami ekologicznymi. Warsztaty zostaną zrealizowane do końca I kwartału 2020 r. przez Airly sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Etap II.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni drogą głosowania przez czytelników „Kroniki Tygodnia”. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą kuponów drukowanych na łamach „Kroniki Tygodnia” przez 6 tygodni wydawniczych w wydaniach z dnia: 17, 24, 31 marca oraz 7, 14, 21 kwietnia 2020 r.

Kupony należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego do dn. 24 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 do redakcji Kroniki Tygodnia, ul. Żeromskiego 3, 22-400 Zamość.

O zwycięstwie i kolejności nagród decyduje liczba głosów oddana na dany projekt. Aby zwiększyć szansę wybranego projektu, uczestnicy głosowania mogą dostarczyć do siedziby redakcji dowolną ilość wypełnionych kuponów do głosowania.

10. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu Organizator powoła 3-osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 osoby wytypowane przez Organizatora i 1 wytypowana przez Realizatora konkursu. Skład Komisji Konkursowej zostanie podany do publicznej wiadomości na łamach „Kroniki Tygodnia” w dniu 10 marca 2020 r.

11. NAGRODY I ICH ODBIÓR

Organizator ufundował w konkursie nagrody pieniężne o łącznej wartości 11 999 zł.

Lista nagród:

a) I miejsce: nagroda finansowa w wysokości 5000 zł netto,

b) II miejsce: nagroda finansowa w wysokości 1999 zł netto,

c) III miejsce: nagroda finansowa w wysokości 1500 zł netto,

d) trzy wyróżnienia po 1000 zł netto.

Nazwiska laureatów zostaną opublikowane w numerze „Kroniki Tygodnia” z dn. 28 kwietnia 2020 r.

12. Ochrona danych osobowych

Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie przez Realizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przekazania nagród. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. A RODO). Realizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzeń związanych z realizacją projektu oraz ich prezentacji w mediach Realizatora konkursu (tygodnik „Kronika Tygodnia”, portal www.kronikatygodnia.pl, fanpage „Kroniki Tygodnia”). Uczestnik gwarantuje, że osoby fizyczne biorące udział w konkursie wyraziły zgodę na przekazanie ich danych osobowych Realizatorowi konkursu i ich przetwarzanie w celach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek roszczeń tych osób z tytułu przetwarzania przez Realizatora ich danych osobowych (w tym w postaci wizerunku) w związku z konkursem, Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie ich praw.

13. Organizator, po konsultacji z Realizatorem konkursu, zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.

14. Aktualna wersja Regulaminu zostanie podana do publicznej wiadomości na portalu www.kronikatygodnia.pl, a także jest dostępna w siedzibie Realizatora konkursu oraz w redakcji „Kroniki Tygodnia”, ul. Żeromskiego 3 w Zamościu.

15. Przekazanie nagród nastąpi w ciągu 12 dni od zakończenia konkursu.

red.

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz Regulamin serwisu Kronika Tygodnia. Grupa Wydawnicza SŁOWO sp z o.o. z siedzibą w mieście stołecznym Warszawa (ul. Chocimska 3A, 00-791 Warszawa) jest administratorem twoich danych osobowych, dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe