Pierwsza praca. Staż to dobry start dla młodych w zawodowej karierze

  • 03.09.2018, 14:28 (aktualizacja 11.06.2019, 13:01)
  • Artykuł sponsorowany
Pierwsza praca. Staż to dobry start dla młodych w zawodowej karierze Fot. pixabay.com
Na rynku pracy ważna jest praktyczna nauka zawodu, zdobycie odpowiednich kwalifikacji czy umiejętności. Osoby młode, które wchodzą na rynek pracy, wiedzą, że oprócz samego wykształcenia, ważne jest zdobycie doświadczenia zawodowego.

Dobrym rozwiązaniem dla osób rozpoczynających karierę jest staż zawodowy. Jest on często traktowany jak etap „wtajemniczania” w rynek pracy – przekonuje Małgorzata Sokół, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

To forma współpracy pomiędzy osobą młodą „stażystą” a pracodawcą. Jest nauką określonych zachowań i okazją, aby poznać specyfikę firmy i wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę. Dzięki szkoleniom finansowanym w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pracodawcy otrzymują pracownika wyposażanego w kwalifikacje i umiejętności potrzebne w ich działalności. Często instytucje realizujące projekty oferują szkolenia wręcz na zamówienia firm proponujących staże. Wtedy pojawiają się szanse na realne zatrudnienie. W ciągu stażu młoda osoba ma możliwość pokazania swojego potencjału, a pracodawca może sprawdzić kompetencje i przygotowanie pracownika.

Staż jest jedną z form wsparcia dla osób młodych do 30 roku życia, które nie pracują, nie uczą się i nie szkolą w ramach projektów finansowanych z Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanych m.in. przez instytucje szkoleniowe, fundacje, stowarzyszenia czy też przez urzędy pracy. Osobie odbywającej staż przysługuje „stypendium stażowe”, w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy.

– Taka liczba pokazuje, że osoby młode chętnie uczestniczą w formach wsparcia, które dają realne szanse na zdobycie doświadczenia zawodowego – mówi Małgorzata Sokół, dyrektor WUP w Lublinie.

 

 

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Artykuł sponsorowany

Zdjęcia (3)

Podziel się:Pozostałe