Czym jest intercyza i czy warto ją spisywać?

  • 03.02.2017, 14:42 (aktualizacja 03.02.2017, 15:04)
  • rek
Czym jest intercyza i czy warto ją spisywać?
Małżeństwo to umowa zawierana zazwyczaj na całe życie. Zdarza się, że przed jego zawarciem, para decyduje się na podział majątku, spisując intercyzę małżeńską. Robią to dla zabezpieczenia, ze strachu przed utratą dotychczasowego dorobku albo na wszelki wypadek...

W chwili zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólnota majątkowa, która obejmuje ich wspólny dorobek. Należą do niego nie tylko środki finansowe, ale i rzeczy nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Jeśli chcemy być pewni, że w razie rozwodu nasze finanse są bezpieczne, warto pomyśleć o intercyzie, albo o majątku odrębnym.
Majątkiem odrębnym każdego z małżonków jest to, co posiadał przed zawarciem małżeństwa. W jego skład mogą wchodzić różne dobra, na przykład : nieruchomości - mieszkanie, dom, działka, gospodarstwo rolne, ruchomości - samochód, wyposażenie mieszkania, przedmioty służące wykonywaniu zawodu, jeśli zostały kupione ze środków należących do majątku odrębnego, pieniądze - oszczędności oraz kwoty uzyskane jako odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia (z wyjątkiem renty, która wchodzi w skład majątku wspólnego), przedmioty służące zaspokajaniu potrzeb osobistych (odzież, sprzęt sportowy, biżuteria, jeśli w trakcie małżeństwa nie kupiono jej jako lokaty kapitału, nagrody za osobiste osiągnięcia, prawa autorskie, prawa twórcze wynalazku, wzoru, projektu racjonalizatorskiego.
Majątkiem odrębnym są też dobra otrzymane w czasie małżeństwa przez żonę lub męża w darowiźnie lub przez dziedziczenie, a także dobra nabyte ze środków uzyskanych w zamian za wymienione wyżej.
Intercyza natomiast to umowa majątkowa, którą mogą podpisać małżonkowie - przed ślubem albo po zawarciu związku - aby uregulować swoje stosunki majątkowe w sposób najbardziej odpowiedni dla siebie.
W intercyzie małżonkowie mogą: ustalić miedzy sobą rozdzielność majątkową, wyłączyć ze wspólnego majątku niektóre jego składniki. Włączyć do wspólnego majątku swój dotychczasowy majątek odrębny. Inaczej mówiąc - mogą umówić się, jaka część majątku będzie wspólna, a jaka odrębna.

Warto zapamiętać!
Jeśli małżonkowie podpisali intercyzę, podział majątku przy rozwodzie następuje według wcześniej ustalonej i zapisanej umowy. Intercyza nie może dotyczyć mieszkań spółdzielczych, zarówno lokatorskich, jak i własnościowych, oraz mieszkań podlegających ustawie o najmie lokali mieszkalnych, jeśli zostały przydzielone w czasie trwania małżeństwa.
Jedno z małżonków nie odpowiada za długi drugiego tylko wtedy, gdy intercyza zniesie ich wspólność majątkową. Jeśli długi zaciągali oboje - odpowiadają za nie wspólnie.

rek

Podziel się:Pozostałe