Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Niedziela, 7 sierpnia 2022 18:22
Reklama

Ma być ład po PGR-ach

Na pierwszy ogień idą drogi, ale nie brakuje innych pomysłów. Na realizację 48 projektów na terenach popegeerowskich Zamojszczyzna otrzymała w trzeciej edycji rządowego funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych ponad 80 mln zł wsparcia. Czeki zostały przekazane na ręce wójtów, burmistrzów i starostów.
Ma być ład po PGR-ach
Zamojszczyzna otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 80 mln zł.

Uroczystość odbyła się 25 lipca w delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. Czeki przedstawicielom samorządów z powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego wręczali europosłanka Beata Mazurek, posłowie Beata Strzałka i Tomasz Zieliński, a także Maryla Symczuk, dyrektor Cukrowni Werbkowice, która reprezentowała w Zamościu wiceministra Jacka Sasina. – Nasz rząd dostrzega potrzeby nie tylko dużych aglomeracji, ale i małych ojczyzn – powiedziała europosłanka Beata Mazurek.

Zamojszczyzna otrzymała ogółem 80 979 051 zł na realizację 48 projektów.

Powiat hrubieszowski

Ponad 11,5 mln zł wsparcia popłynęło do powiatu hrubieszowskiego. Na przebudowę drogi powiatowej Nieledew – Teratyn samorząd powiatu otrzymał 2 mln zł.

Przy Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie ruszy budowa kompleksu sportowego. Władze gminy otrzymały na ten cel ponad 2,7 mln zł.

Za prawie 2 mln zł gmina Horodło chce rozbudować i zmodernizować bibliotekę i świetlicę w Strzyżowie, a także wyremontować drogę gminną w miejscowości Ciołki (sekretarz gminy Grzegorz Jeżyna odebrał czek na 1 960 000 zł).

Na remont drogi w miejscowości Husynne gmina Hrubieszów otrzymała 373 677 zł, natomiast gmina Trzeszczany prawie 2,5 mln zł na realizację dwóch projektów w miejscowości Leopoldów (chodzi o przebudowę dróg oraz modernizację stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków).

Prawie 2 mln zł trafi do gminy Werbkowice na budowę sieci wodociągowej w Sahryniu.

Powiat tomaszowski

Samorządy z terenu powiatu tomaszowskiego otrzymały prawie 24 mln zł dofinansowania, w tym samorząd powiatu prawie 3 mln zł na rozbudowę drogi powiatowej Machnów Stary – Kornie – Hrebenne.

Na odbudowę dróg zdegradowanych w wyniku działalności PGR-ów wójt gminy Bełżec Andrzej Adamek odebrał czeka na prawie 2 mln zł, a gmina Jarczów otrzymała 2,4 mln zł na przebudowę i rozbudowę dróg na odcinkach Jarczów – Jurów i Chodywańce – Plebanka.

Gmina Krynice zajmie się przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Dzierążnia, na co otrzymała ponad 2,4 mln zł dofinansowania.

Prawie 2,5 mln zł popłynęło do gminy Lubycza Królewska na przebudowę dróg i ciągów pieszych oraz modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach popegeerowskich.

Gmina Łaszczów za ponad 2,7 mln zł chce przebudować drogi w miejscowościach Ratyczów, Nadolce i Pukarzów, a gmina Rachanie 2,5 mln zł na przebudowę dróg i obiektu użyteczności publicznej w Michalowie Kolonii.

Za 2 mln 450 tys. zł w gminie Tarnawatka zmodernizowane zostaną drogi w Pańkowie i Niemirówku Kolonii, a ponadto samorząd planuje modernizację i wyposażenie remizo-świetlic.

Na przebudowę systemu dróg mogą liczyć mieszkańcy Poturzyna i Nowosiółek. Władze gminy Telatyn otrzymały na ten cel prawie 2,5 mln zł.

Gmina Tomaszów Lubelski za prawie 1,4 mln zł przymierza się do budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynowaniem energii na budynkach użyteczności publicznej, a także chcą rozbudować świetlicę wiejską dla jednostki OSP Rabinówka.

Powiat zamojski

Powiat zamojski otrzymał wsparcie w kwocie ponad 25 mln zł na 13 inwestycji samorządowych. Starosta zamojski Stanisław Grześko odebrał czek na prawie 3 mln zł na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Miączyn – Niewirków (II etap).

Gmina Grabowiec otrzymała ponad 2,3 mln zł na modernizację gminnej ciepłowni opalanej biomasą (słomą), a gmina Komarów-Osada prawie 2 mln zł na modernizację infrastruktury drogowej w miejscowości Dub.

2 mln zł otrzymał krasnobrodzki samorząd na budowę infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Krasnobrodzie. W Łabuniach powstanie strażnica OSP. Władze gminy otrzymały na ten cel ponad 2 mln zł.

Czek na ponad 1,9 mln zł odebrał wójt gminy Miączyn Ryszard Borowski. Środki te zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku po b. banku wraz z adaptacją pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Miączynie. – To będzie nowa jednostka, nowy dom kultury, a więc miejsce, w którym będą mogli spotykać się na zajęciach nie tylko dzieci i młodzież, ale i seniorzy – mówi wójt Miączyna.

Na budowę drogi gminnej w Ruskich Piaskach wójt Nielisza Adam Wal otrzymał wsparcie w wysokości prawie 1,9 mln zł. – Za te pieniądze zostaną wybudowane dwie drogi o łącznej długości około 1,2 km – mówi wójt Wal.

Czek na 2 mln 450 tys. zł powędrował do gminy Sitno na przebudowę drogi gminnej i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego, oświetlenia hydroforni oraz przepompowni ścieków w Jarosławcu.

Gmina Sułów dostała ponad 1,6 mln zł na budowę chodników przy drogach w Michalowie, Sułowie i Tworyczowie, a władze Szczebrzeszyna prawie 2 mln zł na przebudowę drogi gminnej Brody Duże – Niedzieliska Kolonia.

Na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bagno samorząd Zwierzyńca dostał wsparcie w wysokości 1 mln 960 tys. zł. Wójt gminy Zamość Ryszard Gliwiński otrzymał w zamojskiej delegaturze LUW czek na prawie 2 mln zł na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Żdanówek, Lipsko i Zarzecze.

Powiat biłgorajski

Najwięcej pieniędzy, bo aż 8 mln zł, trafi do samorządu powiatu biłgorajskiego. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. – Będzie to nowoczesne, wspaniałe muzeum. Po kilkudziesięciu latach starań, marzenie wielu patriotów właśnie się spełnia. W Osuchach w czasie II wojny światowej rozegrała się największa bitwa partyzancka, świadectwem tych wydarzeń jest największy cmentarz partyzancki w Europie. Powiat biłgorajski uzyskał rekordowe dofinansowanie na budowę Muzeum Partyzantów Polskich, mamy już gotowy projekt i dokumentację, a teraz także pieniądze. Od zaraz wdrażamy proces inwestycyjny – twierdzi starosta Andrzej Szarlip

Poszczęściło się również gminie Obsza, która otrzyma 2,5 mln zł na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. – Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie dwóch inwestycji i obydwa zostały zaakceptowane. Jeden dotyczy modernizacji oczyszczalni ścieków w Obszy, a drugi rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Babicach. W tym drugim przypadku planujemy wykonanie nowej nitki po północnej stronie Babic, która jeszcze niedawno, gdy budowaliśmy sieć kanalizacyjną, nie była zabudowania. W ostatnim czasie osiedlają się tutaj nowi mieszkańcy, dlatego poprowadzimy dla nich dodatkową nitkę od drogi wojewódzkiej 849 w kierunku miejscowości Dorbozy – twierdzi wójt Andrzej Placek

Gmina Tarnogród otrzyma 1 mln 455 tys. zł z przeznaczeniem na infrastrukturę rekreacyjną i sportową. – W naszej gminie funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne w Tarnogrodzie, które swym zasięgiem obejmowało miejscowości Tarnogród i Różaniec Pierwszy, dlatego też nasze działania mogą objąć swym zasięgiem tylko te miejscowości. W ramach tych środków powstanie m.in. profesjonalna siłownia w budynku dawnego gimnazjum, skatepark na osiedlu Błonie, boiska trawiaste w Różańcu i osiedlu na ul. Pogodnej. Ponadto przeprowadzimy prace remontowe na boiskach „Orlik” i doposażymy place zabaw w tych miejscowościach – wyjaśnia burmistrz Paweł Dec

Gmina Księżpol otrzyma 1 mln 175 tys. zł. Inwestycja dotyczyć będzie zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym w Płusach. Powstaną alejki do jazdy na rolkach, ławki, nowe nasadzenia drzew, oświetlenie, plac zabaw, tyrolka i ziemny kort do tenisa. Także sam zbiornik wodny będzie gruntownie przebudowany – wzmocniony zostanie brzeg, dno wyczyszczone, a lustro wody będzie zmniejszone. Prace mają zakończyć się jesienią przyszłego roku.

Gmina Tereszpol otrzyma 2 mln 280 tys. zł na dwa zadania: modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Lipowcu oraz modernizację infrastruktury sportowej przy szkole w Tereszpolu-Zaorendzie. Gmina Frampol przeznaczy 2 mln 290 zł na budowę wodociągu, przebudowę ujęcia wody oraz budowę oświetlenia w Radzięcinie. Gmina Biszcza za otrzymaną kwotę 2 mln 240 tys. zł dokona modernizacji budynków użyteczności publicznej. Do gminy Łukowa trafi 415 tys. zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Szarajówka.

Niewyobrażalne środki

W trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się samorządy, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, czyli PGR-y. Wartość dofinansowania wynosi maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji, co oznacza, że wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej wynosi jedynie 2 proc. – Zawsze mówiliśmy, że jesteśmy za wyrównywaniem szans – powiedziała w Zamościu europosłanka Beata Mazurek.

A poseł Tomasz Zieliński dodał, że na inwestycje przyspieszające rozwój terenów popegeerowskich na Zamojszczyźnie popłyną „niewyobrażalne środki”.


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
hahahaha dobroczyńcy z arizony 04.08.2022 20:22
Dajcie po laptopie na wioski gdzie rodzinami sie pozapijali, a zostali ci co utrzymali sie przy władzy https://www.youtube.com/watch?v=QbE_OSvW_48

Reklama
Reklama
Reklama
KOMENTARZE
Autor komentarza: PolakTreść komentarza: no, szczególnie pedała, cośjakby u ciebieData dodania komentarza: 07.08.2022, 13:55Źródło komentarza: Podsumowanie tygodnia. Polacy kryzysu się nie boją i dramatyczne dane o pedofiliiAutor komentarza: MatkaTreść komentarza: Niech ten szpital doprowadzą do porządku. To skandal by na porodówce okna wypadały i jest pozaklejane taśmami,tak Taśmami! W zimie tam rodzić to jest tragedia,wieje z tych okien ,noworodki przez te kilka dni są w strasznych warunkach. Przebrać ciężko,bo marzną!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! W Tomaszowie w szpitalu to się czas zatrzymał!!!!Data dodania komentarza: 07.08.2022, 09:57Źródło komentarza: Tomaszów Lubelski: Ciemne chmury nad szpitalemAutor komentarza: Zawisza CiemnyTreść komentarza: Duchownym znudziło się życie z bogiem na wiarę, z ręką na wiarę więc chcą spróbować życia z ręka na kroczu. Cudzym kroczuData dodania komentarza: 07.08.2022, 09:44Źródło komentarza: Podsumowanie tygodnia. Polacy kryzysu się nie boją i dramatyczne dane o pedofiliiAutor komentarza: kimTreść komentarza: https://thor4loveandthunderpelisplushd.tumblr.com/ https://ver-pelis-thor4loveandthunder.tumblr.com/ https://ver-pelisplus-thorloveandthunder.tumblr.com/Data dodania komentarza: 07.08.2022, 03:13Źródło komentarza: Zamość: Policjantka z Zamościa na podium wyścigu Orlen Tour de PologneAutor komentarza: habra matanzaTreść komentarza: https://c.mi.com/thread-4122892-1-0.html https://www.marathondesgrandscrus.com/profile/one-piece-film-red-watch-free-online-streaming/profile https://sway.office.com/piMNd04bHRAxQkRp https://sway.office.com/EAN43QJCfGXdKqKCData dodania komentarza: 07.08.2022, 03:09Źródło komentarza: Werbkowice: Tragiczny wypadek. Motorowerzysta nie miał szans na przeżycieAutor komentarza: onlinemovieTreść komentarza: https://www.hihonor.com/tr/club/topicdetail/topicid-87367/ https://www.hihonor.com/tr/club/topicdetail/topicid-87366/ https://www.hihonor.com/tr/club/topicdetail/topicid-87365/ https://www.hihonor.com/tr/club/topicdetail/topicid-87364/ https://www.hihonor.com/tr/club/topicdetail/topicid-87363/ https://www.hihonor.com/tr/club/topicdetail/topicid-87362/ https://www.hihonor.com/tr/club/topicdetail/topicid-87361/ https://www.hihonor.com/tr/club/topicdetail/topicid-87360/ https://www.hihonor.com/fr/club/topicdetail/topicid-54603/ https://www.hihonor.com/fr/club/topicdetail/topicid-54602/ https://www.hihonor.com/fr/club/topicdetail/topicid-54601/ https://www.hihonor.com/fr/club/topicdetail/topicid-54600/ https://www.hihonor.com/fr/club/topicdetail/topicid-54599/ https://www.hihonor.com/fr/club/topicdetail/topicid-54598/ https://www.hihonor.com/fr/club/topicdetail/topicid-54597/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73696/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73695/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73694/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73693/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73692/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73691/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73696/ https://www.hihonor.com/fr/club/topicdetail/topicid-54596/ https://www.hihonor.com/fr/club/topicdetail/topicid-54595/ https://www.hihonor.com/fr/club/topicdetail/topicid-54594/ https://www.hihonor.com/fr/club/topicdetail/topicid-54593/ https://www.hihonor.com/fr/club/topicdetail/topicid-54592/ https://www.hihonor.com/fr/club/topicdetail/topicid-54591/ https://www.hihonor.com/fr/club/topicdetail/topicid-54590/ https://www.hihonor.com/tr/club/topicdetail/topicid-87358/ https://www.hihonor.com/tr/club/topicdetail/topicid-87357/ https://www.hihonor.com/tr/club/topicdetail/topicid-87356/ https://www.hihonor.com/tr/club/topicdetail/topicid-87355/ https://www.hihonor.com/tr/club/topicdetail/topicid-87354/ https://www.hihonor.com/tr/club/topicdetail/topicid-87353/ https://www.hihonor.com/tr/club/topicdetail/topicid-87352/ https://www.hihonor.com/tr/club/topicdetail/topicid-87350/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26051/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26050/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26052/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26053/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26054/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26055/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26056/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26057/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26058/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26059/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73690/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73689/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73688/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73687/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73686/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73685/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73684/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26041/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26042/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26043/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26044/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26045/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26046/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26047/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26048/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26049/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73676/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73677/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73678/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73679/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73680/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73681/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73682/ https://www.hihonor.com/latam/club/topicdetail/topicid-73683/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26030/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26039/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26038/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26037/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26036/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26035/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26034/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26033/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26032/ https://www.hihonor.com/es/club/topicdetail/topicid-26031/Data dodania komentarza: 07.08.2022, 03:06Źródło komentarza: Szczebrzeszyn: Język – to nas łączy. Dziś otwarcie Festiwalu Stolica Języka Polskiego [PROGRAM]
Reklama
Reklama