Kontakt do Biura Reklamy

Biuro Reklamy:

ul. Żeromskiego 3, 22-400 Zamość
tel.: 84 638 43 93
email: reklama@kronikatygodnia.pl


Kierownik Działu Reklamy:

Marta Prończuk

tel.: 508 400 598 

e-mail: m.pronczuk@kronikatygodnia.pl


Doradca ds. reklamy:

Kamila Duszejko

tel.: 669 494 080
e-mail: k.duszejko@kronikatygodnia.pl


Doradca ds. reklamy:

Jowita Chmiel

tel.: 84 638 43 93

e-mail: j.chmiel@kronikatygodnia.pl


Doradca ds. reklamy:

Jacek Milczuk

tel.: 885 851 163
email: j.milczuk@kronikatygodnia.pl