Poszukiwani listami gończymi przez policję

ALBINGIER KONRAD ur. 07.07.1994r. zam. gm. Komarów - poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim za przestępstwo z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przestępstwo z art. 288§1kk
BELCHNEROWSKI PAWEŁ ur.15.05.1986r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 244KK
BIRONT HENRYK ur. 15.07.1960r. zam. gm. Zamość -poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Zamościu za przestępstwo z art. 209§1 kk
BUCIOR ANDRZEJ ur. 11.04.1975r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 204§3 kk
BUCZAK BARTŁOMIEJ ur. 24.08.1982r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy w Zamościu za przestępstwo z art. 258§1kk
CHESSA MARCO ur. 21.02.1995r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za wykroczenie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
DRZAZGA JERZY ur. 01.01.1951 r. zam. gm. Łabunie - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 190 § 1 kk
FERENC KAMIL ur. 07.05.1997r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 280§1kk
FERENC ŁUKASZ ur. 19.10.1989r. zam. gm. Łabunie - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 286§1kk
FIGIEL PIOTR, ur. 05.05.1986r zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 158§1 kk
FIK BARTŁOMIEJ ur. 09.07.1986r. zam. gm. Miączyn - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 178a§4kk
GAJEWSKI ARKADIUSZ ur. 12.07.1996r. zam. Zamość- poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Lublinie za przestępstwo z art. 286§1 kk
GĄSKA IRENEUSZ ur. 07.05.1982r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwa z art. 275§1 kk oraz 278§1 kk
GLUZA TOMASZ ur. 07.03.1981r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za wykroczenie z art. 119§1kw
GOŁĘBIOWSKI PAWEŁ ur. 28.03.1990 r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie trzech listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwa z art. 280§1 kk, 281§1 kk oraz 288§1 kk
GRELA PRZEMYSŁAW ur.05.07.1989r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie za przestępstwo z art. 18§3 kk w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
GRZESZCZAK SYLWIA ur. 24.04.1985r. zam. Zamość - poszukiwana na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Kaliszu za przestępstwo z art. 275§1kk
JACHTOMA KRZYSZTOF ur.25.09.1984r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie trzech listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwa z art. 280 § 1 kk, 286 § 1 kk, 158 § 1 kk
JANUSZ JACEK ur. 18.01.1983r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 209§1 kk
JANUSZ JAROSŁAW ur. 07.10.1981 r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 209§1 kk
JĘKOT JÓZEF ur. 29.01.1959 r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 209 § 1 kk
JODŁOWSKI KAMIL ur. 16.10.1989r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie 2 listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Zamościu za wykroczenia z art. 119§1 kw, 122§1 kw
KOCZUŁAP ADRIAN ur. 27.06.1992 r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 197§1 kk
KOŁCON DANIEL ur. 02.05.1992r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za wykroczenie z art. 141 kw
KOŁODZIEJ TOMASZ ur.08.01.1983r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za wykroczenie z art. 91§4kks
KOSTRUBIEC PAWEŁ ur. 21.01.1988r. zam. gm. Miączyn - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art.63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
KRYŁOWICZ KRZYSZTOF ur. 18.12.1973r. zam. gm. Skierbieszów - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 209§1 kk
LASKOWSKA EWA ur. 25.03.1970r. zam. Zamość - poszukiwana na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 278§1 kk
LIPIŃSKI TOMASZ ur. 06.08.1989r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Lublinie za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
ŁAPA PRZEMYSŁAW ur. 30.05.1981r. zam. gm. Sitno - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 279§1 kk
ŁUKASZCZUK DANIEL ur. 06.09.1992 r. zam. gm. Stary Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 158§1 kk
ŁUKASZEWSKI ARTUR ur. 06.04.1968r. zam. gm. Sitno - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy w Płocku za przestępstwo z art. 258§1 kk oraz listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
MACHAJSKI KAZIMIERZ ur. 03.03.1966r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Zamościu za wykroczenie z art. 91§1kks i 91§1 i 4 kks
MAKARY MAREK ur. 14.04.1970 r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Hrubieszowie za przestępstwo z art. 286 § 1 kk
MALEC ŁUKASZ ur. 06.05.1989 r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 279 § 1 kk
MALINOWSKI SEBASTIAN ur. 10.11.1980r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie pięciu listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Zamościu, Prokuraturę Rejonową w Zamościu oraz Prokuraturę Okręgową w Zamościu za przestępstwa z art. 280 § 1 kk,286 § 1 kk,191 § 1 kk,204 § 3 kk, 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
MARSZYCKI ŁUKASZ ur. 09.04.1981r. zam. Szczebrzeszyn - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 234 kk
MŁYNARSKI PIOTR ur. 17.01.1984r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 224§2 kk
MOŁDOCH ROBERT ur. 20.11.1988r. zam. gm. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 286§3 kk
NIEGODA ARKADIUSZ ur. 06.02.1986r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za wykroczenie z art. 58§2 kw
OKALSKI KONRAD ur. 04.11.1983r. zam. Łabunie - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 178a§4 kk
OLSZOWY ROBERT ur. 02.06.1955r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za wykroczenie z art. 98 kw
OSTASZEWSKI PAWEŁ ur. 30.06.1976 r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Zamościu za przestępstwo z art. 168 § 1 kk
PEŁECH TOMASZ ur. 15.06.1979r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie 2 listów gończych wydanych przez Sąd Okręgowy w Zamościu za przestępstwa z art. 286§1 kk i 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
PIETKIEWICZ PIOTR ur. 18.09.1972r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 286§1kk
PIŁAT ADRIAN ur. 13.12.1988r. zam. gm. Sitno - poszukiwany na podstawie trzech listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwa z art. 280§1 kk, 289§2 kk oraz 286§1 kk
POLSKI PAWEŁ ur. 21.01.1987r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 56 ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
DUL GERARD ur. 27.08.1986r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za wykroczenie z art. 178a§4 kk
HASIEC MARCIN ur. 26.11.1984 r. zam. gm. Sułów - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 158§1 kk
KALUŹNIAK TOMASZ ur. 10.10.1981r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy w Zamościu za przestępstwo z art.59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
KUCHARSKI MARCIN ur. 14.06.1979 r. zam. gm. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 207§1 kk
LITWIŃCZUK PAWEŁ ur. 16.03.1993r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwa z art. 158§1 kk w zw. z art. 57a§1 kk oraz art. 280§1 kk
MALCZEWSKI RAFAŁ ur. 06.10.1988r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za wykroczenie z art. 119§1 kw
MALCZEWSKI SŁAWOMIR ur. 24.05.1978 r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanych przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 178§4 kk
PRUS PRZEMYSŁAW ur. 13.04.1992r. Zam. Zamość - poszukiwany na podstawie 4 listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwa i wykroczenia m.in. z art. 279§1 kk, art. 119§1 kw
ROZKRES SYLWERIUSZ ur. 30.08.1982r. zam. gm. Łabunie - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 278§1 kk
RUDNIK RYSZARD ur. 19.11.1979 r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 209§1 kk
RUSZEL MARIUSZ ur.04.06.1969r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 13§1kk w zw. z art. 278§1 kk
SAWICKI MAREK ur.02.03.1966r. zam. Zamość – poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 286 § 1 kk
SĘDŁAK MARZANNA ur. 16.09.1962 r. zam. Zamość - poszukiwana na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 286§1 kk
SKRZYPIK MARIUSZ ur. 23.05.1972r. zam. gm. Zamość - poszukiwany na podstawie 2 listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwa z art. 286§1 kk, oraz listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu za przestępstwo z art. 209§1 kk
SOKOŁOWSKA BOŻENA ur. 22.03.1965r. zam. Zamość - poszukiwana na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 297 § 1 kk oraz listu gończego wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie za przestępstwo z art. 286 § 1 kk
SOLIANIKOV YEVHEN ur. 04.12.1993r. zam. Ukraina ost. czasowy Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 158§1 kk
SPRYSZAK MARIUSZ ur. 03.11.1970 r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Zamościu za przestępstwo z art. 279 § 1 kk
TRACZ PAWEŁ ur. 26.04.1970r. zam. gm. Skierbieszów - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za wykroczenie z art. 286§1 kk
TUSZAKOWSKI WOJCIECH ur. 09.03.1973r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 271 § 1 kk i 286§ 1 kk oraz listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Zamościu za przestępstwo z art. 286 § 1 kk
TYMOSZ PAWEŁ ur. 13.04.1990r. zam. Bodaczów- poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie za przestępstwo z art. 230 kk
ULICKI WITOLD ur. 01.03.1970r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 286§1kk oraz wykroczenie z art. 62§5 kks
WIŚNIEWSKI JACEK ur.05.08.1966r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 279 § 1 kk
WOLSKI MARCIN ur. 25.06.1984r. zam. gm. Sitno - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 284§2 kk
ZAJĄC MIROSŁAW ur. 28.03.1966r. zam. gm. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 178a§1 kk
ZAKRZEWSKI JAN ur. 09.03.1955r. zam. gm. Sitno - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu za wykroczenie z art. 87§1a kw
TOKARSKI DAMIAN ur. 05.08.1993 r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 279§1 kk oraz 14§1 kk w zw. z art. 278§1 kk
SIKORA DARIUSZ ur.08.12.1965r. zam. Zamość - poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie za przestępstwo z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
Podziel się:
Oceń:
9.04.2017, 06:39

Popełnili mniej lub bardziej poważne przestępstwa albo wykroczenia. Sądy wystawiły za nimi listy gończe, a policja ma ich odnaleźć. Dlatego KMP w Zamościu zwraca się o pomoc w ustaleniu pobytu tych ludzi.

  • TAGI:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Taka jedna
Taka jedna 23.04.2017, 15:48
Drodzy panowie policjanci z bożej łaski!
Facebook to nieocenione źródło informacji: Marco Chessa
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=336768969754200&set=ecnf.100002632999112&type=3&theater
Bartłomiej Fik: https://web.facebook.com/photo.php?fbid=102864076551700&set=ecnf.100004843233792&type=3&theater
Sprawidziłam tylko dwa nazwiska ale jak się weźmiecie do roboty to pewnie znajdziecie więcej:)