Jakie są koszty ubezpieczenia mieszkania?

  • 13.03.2019, 08:00
  • Grupa Tipmedia
Jakie są koszty ubezpieczenia mieszkania?
Decydując się na dobrowolne, ale jakże potrzebne, ubezpieczenie mieszkania, musisz podjąć wiele decyzji dotyczących jego konstrukcji i wyboru oferty najlepiej dopasowanej do potrzeb twoich i domowników.

Towarzystwa ubezpieczeniowe zaoferują wiele wariantów takiej polisy. Sprawdź, ile może ona kosztować i od czego zależy wysokość składki na takie ubezpieczenie?

Przed czym chroni ubezpieczenie mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania jest jednym z rodzajów ubezpieczeń majątkowych. Ma ono zabezpieczać mienie danej osoby na wypadek zaistnienia nieszczęśliwych zdarzeń, w wyniku których mieszkanie mogłoby ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu. Posiadanie ubezpieczenia mieszkania powoduje, że w razie m.in. pożaru czy powodzi, można uzyskać odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, które pozwoli odtworzyć swoje rzeczy i nieruchomość, bez konieczności wykorzystywania w tym celu własnych środków finansowych.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie mieszkania może chronić przed różnymi ryzykami i dotyczyć nie tylko murów nieruchomości, ale również elementów stałych mieszkania i ruchomości. Wybór zakresu obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej bezpośrednio wpływa na wysokość składki, jaką uiszcza ubezpieczony z tytułu zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

Czynniki wpływające na wysokość składki ubezpieczeniowej

Wykupując ubezpieczenia mieszkania (www.ubezpieczeniaonline.pl), możemy wybrać jego zakres, ustalić sumę gwarancyjną i zastosować odpowiedni dla nas wariant ubezpieczeniowy. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe stosuje inną politykę cenową i może wyceniać swój produkt inaczej, w sposób indywidualny. Najczęściej jednak na wysokość składki ubezpieczeniowej, czyli na cenę ubezpieczenia wpływają czynniki:

  • zakres ubezpieczenia - czy obejmuje ono tylko podstawowe ryzyka, czy też umowy dodatkowe, m.in. assistance i OC w życiu prywatnym;
  • suma gwarancyjna - suma ubezpieczenia wskazująca na górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej towarzystwa ubezpieczeniowego;
  • typu ochrony - czy ochronie mają podlegać tylko mury i elementy stałe nieruchomości przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi, czy ubezpieczenie ma obejmować również np. ryzyko kradzieży z włamaniem?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia:

  • wariant S - podstawowe ubezpieczenie, nazywane polisą mieszkaniową pod kredyt, z niską składką roczną, gdzie ochroną od ognia i innych zdarzeń losowych objęte są mury mieszkania;
  • wariant M - wersja rozszerzona ubezpieczenia, gdzie ochroną objęte są nie tylko mury nieruchomości, ale i elementy stałe i ruchomości domowe;
  • wariant L - wariant rozszerzony, z opcją dodatkową zabezpieczeń w razie kradzieży ruchomości domowych oraz stałych elementów;
  • wariant XL - wariant pełny ubezpieczenia mieszkania, obejmujący właściwie wszelkie ryzyka i wysokie sumy gwarancyjne.

W najwyższym wariancie XL składka na ubezpieczenie mieszkania będzie najwyższa, ale w zamian uzyskamy ochronę przed kradzieżą z włamaniem, OC w życiu prywatnym, ochronę przed dewastacją i aktami wandalizmu, stłuczeniem przedmiotów szklanych czy przed ryzykiem przepięcia.

Wartość nieruchomości wpływa na cenę ubezpieczenia mieszkania, a także na sumę gwarancyjną, na jaką powinna być zawarta umowa ubezpieczeniowa. Dla dobra ubezpieczonego suma ta powinna odpowiadać realnej wartości mieszkania, oszacowanej na podstawie cen rynkowych lub przez rzeczoznawcę.

Ile będzie kosztować moje ubezpieczenie mieszkania?

Nie można w sposób jednoznaczny określić, ile będzie kosztować ubezpieczenie mieszkania, ponieważ wszystko zależy od parametrów umowy podpisywanej w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym. Można jednak wyliczyć prawdopodobną wysokość składki rocznej na taką polisę. Sprawdź koszty ubezpieczenia mieszkania w www.ubezpieczeniaonline.pl, a przekonasz się, ile pieniędzy będziesz musiał wygospodarować na ten cel. Zakładając, że chcemy ubezpieczyć mieszkanie w wariancie XL, a jego wartość to 300 000 zł, za najtańsze ubezpieczenie przyjdzie nam zapłacić 302 zł - oferta Link 4 na ubezpieczenie Dom.

Grupa Tipmedia
Podziel się: