Bezpieczeństwo na placu zabaw – co warto wiedzieć

  • 05.03.2019, 15:00
  • Grupa Tipmedia
Bezpieczeństwo na placu zabaw – co warto wiedzieć
Dobra zabawa to zabawa inspirująca do podejmowania nowych wyzwań, pobudzająca wyobraźnię i aktywizująca fizycznie, a także… bezpieczna! Ze względu na tę ostatnią cechę – projektowanie i budowanie placów zabaw objęte jest specjalistycznym nadzorem i wymaga przestrzegania szeregu przepisów oraz stosowania się do rozmaitych wytycznych i norm. Jakie warunki musi spełnić inwestor oraz producent placów zabaw, by móc mówić o bezpiecznej przestrzeni dla dzieci? Co ma wpływ na bezpieczeństwo bawiących się dzieci? Przyjrzyjmy się najważniejszym aspektom tego zagadnienia.

Przepisy a bezpieczeństwo

Przepisy obowiązujące inwestorów chcących postawić plac zabaw są dość restrykcyjne (część z nich zaostrzono w zeszłym roku), co w zdecydowanej większości przypadków przekłada się na coraz lepszą jakość urządzeń i ogólnie wyższe bezpieczeństwo miejsc przeznaczonych do zabaw dla dzieci. Podmioty chcące wybudować plac zabaw, projektanci i producenci urządzeń i konstrukcji zabawowych są zobligowani do przestrzegania przede wszystkim prawa budowlanego oraz Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Oto najważniejsze kwestie, które regulują wyżej wymienione ustawy:

  • Wszystkie elementy placu zabaw (tj. urządzenia zabawowe, konstrukcje zabawowe oraz ławki i kosze na śmieci), wg Ustawy o prawie budowlanym, zgodnie z art. 3 tej ustawy – są elementami małej architektury; ich projekt i chęć montażu wymaga zgłoszenia inwestycji w miejscowym wydziale architektury;

  • Plac zabaw jako miejsce do zabawy i rekreacji podlega Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które regulują m.in. odległości placu zabaw od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, od miejsc gromadzenia odpadków oraz parkingów (w większości przypadków konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 10 m, w innych 7, 20 lub 30 m);

  • Normy PN-EN 1176 opisują cechy, które powinno posiadać wyposażenie placów zabaw, wymagania bezpieczeństwa oraz metody badania tegoż, a także wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji urządzeń (w tym strefy bezpieczeństwa wokół nich);

  • Normy PN-EN 1177 opisują cechy odpowiedniej nawierzchni placów zabaw, która ma amortyzować ewentualne upadki - aktualnie stosowane są nawierzchnie syntetyczne (np. typu tartan, wylewane lub układane) oraz nawierzchnie naturalne (np. kruszywo o frakcji od 0,25 do 8 mm lub kora i wióry); norma PN-EN 1177 pozwala więc na skuteczną weryfikację jakości amortyzacji, ale również wyznacza krytyczne wysokości upadków.

Jakość wyposażenia i nawierzchni

Całość wyposażenia placów zabaw powinna być wykonana z najwyższej jakości materiałów, odpowiednio zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych i wykończonych oraz właściwie zakotwiczonych w podłożu. Producenci stosują najczęściej jeden z dwóch podstawowych materiałów: stal lub drewno, uzupełniając konstrukcje z nich wzniesione elementami z tworzyw sztucznych.

Drewniane place zabaw nawiązują do cieszącego się ogromną popularnością trendu eko, gwarantują konstrukcjom stabilność i wytrzymałość. Odpowiednio zabezpieczony i regularnie konserwowany plac drewniany (wykonany z drewna klejonego warstwowo!), będzie świetnie się spisywał przez długi czas. Stalowe place zabaw cechują się większą trwałością i z reguły mogą być użytkowane nawet dwukrotnie dłużej niż place drewniane, bez konieczności przeprowadzania gruntownych renowacji (podlegają oczywiście cyklicznym kontrolom i powinny być na bieżąco konserwowane). Za metalowe place zabaw zapłacimy więcej niż za ich drewniane odpowiedniki.

Na bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw ogromny wpływ ma również jakość nawierzchni, której zadaniem jest skuteczne amortyzowanie wszelkich upadków. Nawierzchnia powinna być precyzyjnie dobrana do urządzeń - określonych dla nich krytycznych wysokości upadków i strefy bezpieczeństwa. Inwestorzy sięgają zarówno po syntetyczne / sztuczne nawierzchnie, odznaczające się bardzo wysokimi parametrami w zakresie amortyzacji, ale również trwałości i estetyki, jak i po cieszące się rosnącą popularnością nawierzchnie naturalne (np. wiórowo – korowe).

Bezpieczny projekt

O finalnym bezpieczeństwie placu zabaw decyduje już jego projekt. Powinien być zgodny z wszelkimi przepisami i wytycznymi (bez rozwiązań prowizorycznych i kompromisowych) oraz przygotowany zgodnie z dobrymi praktykami projektowania. Projektanci dysponujący nie tylko teoretyczną wiedzą, ale również sporym doświadczeniem będą potrafili zaproponować takie ustawienie wszystkich urządzeń, by te ze sobą nie kolidowały i nie stwarzały dodatkowego / potencjalnego zagrożenia dla korzystających z nich osób. Na przykład, zgodnie z tymi praktykami, huśtawki stawia się na obrzeżach placów zabaw, z dala od furtek, a piaskownice odsuwa od większych konstrukcji i nie wtłacza się ich pomiędzy urządzenia (zwłaszcza te przeznaczone dla starszych dzieci).

Na każdym placu zabaw powinna bezwzględnie znajdować się tablica informacyjna z regulaminem oraz danymi kontaktowymi zarządcy danego miejsca. Rodzice i opiekunowie dzieci powinni zapoznać (siebie i dziecko) z regułami obowiązującymi na placu zabaw, dozwolonymi sposobami korzystania z wszystkich atrakcji, urządzeń i konstrukcji oraz zakazami, których należy przestrzegać. Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo na placu zabaw zależy również od nas!

Artykuł powstał we współpracy z firmą Activeline z Lublina, wiodącym producentem placów zabaw, który wprowadza na polski rynek wiele nowych urządzeń na place zabaw.

Grupa Tipmedia
Podziel się: