Podatki - co możesz odliczyć od podatku? Najpopularniejsze ulgi podatkowe

  • 01.03.2019, 12:00
  • Grupa Tipmedia
Podatki - co możesz odliczyć od podatku? Najpopularniejsze ulgi podatkowe
Ulgi podatkowe pozwalają zmniejszyć kwotę podatku, który płatnik powinien zapłacić w danym roku rozliczeniowym na poczet państwa. Z ulg może skorzystać każda osoba, która spełni ściśle określone wymagania. Każda ulga podatkowa skierowana jest do określonej grupy osób spełniających odpowiednie warunki - z ulg mogą skorzystać osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą czy działalność innego typu.

Najpopularniejsze ulgi podatkowe

Wśród najpopularniejszych ulg podatkowych należy wymienić między innymi ulgi podatkowe skierowane do rodziców, czyli osób posiadających potomstwo. Z tak zwanej ulgi na dzieci może skorzystać każdy rodzic. Kwoty ulgi są ściśle określone i wynoszą odpowiednio:

  • 1 112,04 zł za pierwsze i tyle samo za drugie dziecko;
  • 2000,04 zł na trzecie dziecko;
  • 2700 zł za czwarte oraz kolejne dziecko.

Ulgi na dzieci sumują się (na każde dziecko przypada określona kwota ulgi), co w perspektywie rodzin wielodzietnych w których rodzice podejmują czynne zatrudnienie zawodowe i osiągają wysokie dochody jest bardzo korzystne. Z ulgi na dzieci mogą również skorzystać przedsiębiorcy, którzy posiadają rozliczenie PIT 36 (niestety podatek liniowy PIT 36L wyklucza możliwość odliczenia ulgi).

Z innej ulgi z tytułu posiadania dzieci mogą skorzystać rodzice samotnie wychowujący swoje pociechy. Zasada rozliczania jest podobna jak w przypadku rozliczania się z małżonkiem - samotny rodzic dzieli swoje dochody na siebie oraz potomstwo i płaci podwójny podatek od połowy wspólnych dochodów. Z ulg dla samotnych rodziców mogą skorzystać osoby rozliczające się na tzw. zasadach ogólnych, a więc po raz kolejny nie mogą z niej skorzystać osoby rozliczające się według podatku liniowego. Ulga dla samotnych rodziców oraz poszczególne ulgi dla dzieci sumują się i można skorzystać z nich jednocześnie.

Wśród innych popularnych ulg podatkowych należy wymienić między innymi:

  • ulgę w postaci darowizny dla honorowych krwiodawców oddających krew bezpłatnie na rzecz osób potrzebujących - kwota dokonanej darowizny nie może jednak przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu. Ulga tego typu obliczana jest na podstawie przelicznika - każdy litr oddanej krwi lub jej składników to możliwość odliczenia od podatku kwoty 130 zł;
  • darowizna - każda osoba może przekazać na poczet fundacji oraz organizacji dobroczynnych pewną kwotę swoich finansów i odliczyć tę kwotę od podatku; aby wykazać ulgę niezbędne jest posiadanie potwierdzeń przekazania środków - najbardziej optymalnym sposobem przekazywania datków jest dokonywanie przelewów zatytułowanych jako darowizna na konto wybranych podmiotów charytatywnych;
  • ulga na internet - każda osoba posiadająca umowę o dostęp do internetu może przez 2 lata odliczyć pewien koszt ponoszonych kosztów z tego tytułu - kwota nie może jednak łącznie przekroczyć 760 zł;
  • ulga rehabilitacyjna - przysługuje podatnikom, którzy chorują przewlekle lub są osobami niepełnosprawnymi bądź opiekunami takich osób - daje to możliwość odliczenia kosztów leczenia, turnusów rehabilitacyjnych lub niezbędnego sprzętu. Z podatku można odliczyć do 2 280 zł rocznie.

Sposobem na obniżenie kwoty należnego do zapłaty podatku jest również rozliczanie się wspólnie z małżonkiem. Jest to szczególne korzystne dla rodzin w których występuje spora różnica pomiędzy dochodami osób w małżeństwie. Rozliczenie PIT oraz jego sposób (czyli fakt czy małżonkowie będą rozliczać się osobno lub wspólnie) wybiera się "z góry" w pierwszym miesiącu roku kalendarzowego, którego dotyczy dane rozliczenie.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Pitax.pl. Dzięki PITax rozliczysz swoje podatki w prosty i wygodny sposób nie wychodząc z domu.

Grupa Tipmedia
Podziel się: