Gdzie pójść na studia podyplomowe i dla nauczycieli?

  • 12.09.2017, 06:49
  • wd
Gdzie pójść na studia podyplomowe i dla nauczycieli?
Wybierasz się na studia, żeby zdobyć przyszłościowy i dobrze opłacany zawód? A może chcesz podnieść swoje kwalifikacje za pomocą studiów podyplomowych? Sprawdź, gdzie warto podjąć studia i daj sobie szansę na sukces.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to uczelnia nr 1 w województwie lubelskim wśród niepublicznych uczelni magisterskich według rankingu "Perspektyw 2017". Potwierdzają jej absolwenci.

–  To dobra uczelnia dla każdego, kto chce odnieść sukces. Nie można się zawieść. Kilka lat temu postanowiłem zmienić zawód, który nie przynosił mi odpowiedniego dochodu. Długo się zastanawiałem nad szkołą, której powierzyć przekwalifikowanie mnie. Teraz wszystkim mogę polecić tę uczelnię. Studia podyplomowe realizowane w WSEI są propozycją nie tylko dla osób, które chcą zmienić zawód, wykładowcy potrafią doskonale przekazać swoją ogromną wiedzę. Dzięki temu studia doskonalą, poszerzają horyzonty, wzbogacają i aktualizują posiadaną wiedzę – mówi pan Adam, który pracuje jako informatyk.

Taka opinia nie dziwi, bo uczelnia łączy bardzo dobry poziom merytoryczny swych studiów z rzadkim wśród szkół wyższych ścisłym kontaktem z praktyką życia społeczno-gospodarczego. 

Na realizację procesu edukacyjnego na wysokim poziomie oraz projektów naukowych i badawczych pozwala baza, którą stanowią m.in.: Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu z 11 laboratoriami wyposażonymi w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą. Studenci mają do wyboru aż 64 specjalności i ponad 80 atrakcyjnych kierunków studiów podyplomowych. Na kierunkach informatyka, pielęgniarstwo czy zarządzanie mogą uczyć się w języku angielskim. 

– Do 21 września trwa rekrutacja uzupełniająca na wszystkie kierunki studiów I i II stopnia. W szczególności chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwa kierunki studiów pierwszego stopnia, które są dofinansowane z funduszy europejskich przez MNiSW do 30%  wysokości czesnego.  Są to: Psychologia i Rachunkowość i Finanse – tłumaczy Kanclerz Teresa Bogacka.

 Studia podyplomowe to doskonały sposób na uzyskanie nowych kwalifikacji i podniesienie zawodowych kompetencji.

– Głównym celem podyplomowych studiów np. z zakresu biologii jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – mówi Dyrektor WODN KURSOR Grażyna Zawadzak.

Dla nauczycieli i innych pracowników oświaty KURSOR oferuje aż 31 kierunków studiów podyplomowych. Dla tych osób, które chcą rozwijać i doskonalić swoje umiejętności Ośrodek przygotował wiele kursów doskonalących i nadających uprawnienia oraz szkoleń przeznaczonych dla rad pedagogicznych szkół/placówek. Oferta edukacyjna jest dostępna na stronie internetowej: www.kursor.edu.pl.

Osoby pracujące lub planujące podjecie zatrudnienia w działach finansowo-księgowych, kadrowych, planowania budżetu oraz osób prowadzących działalność gospodarczą powinny z kolei skorzystać z oferty Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Obok kierunków, które od dawna są w ofercie Uczelni, w tym roku szczególnie należy polecić nowe specjalności: Zarządzanie finansami jednostek publicznych, Prawo w przedsiębiorstwie oraz Kadry i płace. Studia w WSHE mają na celu kształtowanie praktycznych umiejętności analizowania i interpretowania regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania jednostek w obszarach, które obejmuje problematyka wybranego kierunku. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez nauczycieli akademickich – praktyków (radców prawnych, sędziów, urzędników, pracowników służb mundurowych). Gwarantuje to nabycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także uzyskanie wielu praktycznych wskazówek przydatnych w pracy.

Zajęcia trwają rok (tj. dwa semestry) i odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy, organizowanych przeciętnie raz w miesiącu (sobota, niedziela). Pełną ofertę stadiów, w tym szczegółowe programy nauczania, można znaleźć na stronie internetowej: www.wshe.zamosc.pl.

wd
Podziel się:
  • TAGI:


Pozostałe