Mobilność na rynku pracy

  • 04.07.2017, 19:22 (aktualizacja 04.07.2017, 19:26)
  • artykuł sponsorowany
Mobilność na rynku pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie corocznie opracowuje Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia. Jest to dokument określający priorytety w zakresie polityki rynku pracy w naszym regionie i powstaje we współpracy z partnerami społecznymi. W tegorocznym dokumencie położono nacisk na znaczenie szeroko rozumianej mobilności na rynku pracy.

Podkreślając wagę mobilności zawodowej osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy Filia w Zamościu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie zainicjowała podpisanie porozumienia pt. „Partnerstwo Lokalne na rzecz promocji mobilności na rynku pracy”.

Celem porozumienia jest wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia mobilności zawodowej, czyli postawy aktywnej, otwartej na wyzwania, elastycznej. Pracownicy instytucji wchodzących w skład partnerstwa będą wymieniać się doświadczeniem i wiedzą, organizować warsztaty wiedzy o rynku pracy dla przedstawicieli instytucji pomocy społecznej i edukacji, a także promować swoje usługi, w tym szczególnie poradnictwo zawodowe.

W siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu w dniu 29 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja inaugurująca partnerstwo. Akt porozumienia podpisali przedstawiciele: instytucji rynku pracy, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnej z terenu obejmującego Zamość i powiat zamojski.

Problemy na rynku pracy w naszym województwie przedstawił Pan Kazimierz Stocki – Dyrektor ds. rynku pracy WUP w Lublinie. Pracę jako wartość w życiu człowieka, w wielu szeroko pojętych aspektach przedstawił Pan dr Stanisław Wieczorek – Rektor WSZiA w Zamościu. Pani Grażyna Byra – p.o. kierownika Filii WUP w Zamościu – przedstawiła cele i założenia Partnerstwa Lokalnego. Prezes Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu Pan Kazimierz Wojtowicz przedstawił swoje doświadczenie jako instytucji prowadzącej Klub Integracji Społecznej i we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej wspierającej osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Do Partnerstwa mogą przystąpić nowe instytucje, których celem jest zwiększenie mobilności mieszkańców Zamojszczyzny na rynku pracy. Partnerstwo zawarto na czas nieokreślony.

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Filia w Zamościu

 

artykuł sponsorowany

Zdjęcia (2)

Podziel się:Pozostałe