Projekt PO WER to większe szanse osób młodych na rynku pracy

  • 27.06.2017, 08:33 (aktualizacja 04.07.2017, 14:10)
  • Artykuł sponsorowany
Projekt PO WER to większe szanse osób młodych na rynku pracy
Ponad 119 mln zł to łączna kwota umów podpisanych w 2017 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie na rzecz działań aktywizacyjnych m.in. szkoleń zawodowych, staży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla ponad 11 tys. osób młodych w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy na regionalnym rynku.

Dla kogo projekty PO WER?

Środki z programu PO WER przeznaczone są dla osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Na pomoc w projektach realizowanych w ramach PO WER liczyć mogą w szczególności osoby młode, które nie uczą się, nie szkolą i nie pracują, tzw. młodzież kategorii NEET.

Program nakierowany jest na indywidualną pomoc, osoby młode biorące udział w projekcie mogą liczyć na szeroki wachlarz oferowanego wsparcia:

  • Indywidualny Plan Działania (IPD) - przewodnik w drodze do osiągnięcia głównego celu, jakim jest praca.
  • Pośrednictwo pracy i/lub doradztwo zawodowe - ocena swoich szans i umiejętności w odniesieniu do aktualnych ofert pracy na rynku.
  • Szkolenia zawodowe - głównym celem uczestnictwa w szkoleniu jest podnoszenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji.
  • Staż zawodowy (czas trwania od 3 do 6 miesięcy) – związany z tematyka odbytego szkolenia w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.
  • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – bezzwrotna dotacja udzielana przez Powiatowe Urzędy Pracy.

 

Kto realizuje projekty PO WER dla młodych?

To instytucje, które pomogą osobom młodym osiągnąć cel, jakim jest zatrudnienie.

  • Powiatowe Urzędy Pracy – prowadzą działania dla osób w wieku 18-29 lat zarejestrowanych, jako osoby pozostające bez pracy.
  • Instytucje rynku pracy, fundacje, stowarzyszenia, agencje pracy oraz inne organizacje działające na rzecz aktywizacji osób młodych – wsparciem obejmują osoby młode w wieku 15-29 lat pozostające bez pracy.

Rekrutacja do projektów trwa!!!

Lista instytucji realizujących projekty w ramach PO WER dostępna na stronie: http://power-wuplublin.praca.gov.pl oraz w Punkcie Informacyjnym Wydziału Realizacji PO WER

Artykuł sponsorowany

Podziel się:Pozostałe