Wójt gminy Tomaszów Lubelski: Pragnę rozwijać gminę

  • 11.04.2017, 12:06 (aktualizacja 11.04.2017, 13:58)
  • Kronika Tygodnia
Wójt gminy Tomaszów Lubelski: Pragnę rozwijać gminę UG Tomaszów Lubelski
Rozmowa z Marzeną Czubaj-Gancarz, wójtem gminy Tomaszów Lubelski.

Za nami połowa Pani kadencji w roli wójta gminy Tomaszów Lubelski. Jak Pani ocenia ten czas?

 – Od początku kadencji moim celem jest poprawa życia mieszkańców na wszystkich jego płaszczyznach oraz stworzenie dogodnych warunków do gospodarczego rozwoju gminy. Priorytetem ostatnich dwóch lat był rozwój aktywności społecznej i infrastruktury gminnej. Tym bardziej cieszy mnie aktywność kół gospodyń wiejskich oraz rozwój organizacji działających na terenie gminy, bo przyczynia się to do większego zaangażowania mieszkańców w życie społeczne. 

Czy w swej pracy miała Pani momenty zwątpienia?

 – W każdej pracy początki są trudne. Na szczęście w moim urzędzie pracowali i pracują ludzie, którzy są dla mnie ogromnym wsparciem i podporą do dalszego działania. Urzędu nie tworzy sam wójt. Urząd to zespół ludzi, pracowników, radnych i sołtysów, którzy współpracując, razem mogą zdziałać wiele. Przekonałam się o tym w ciągu tych dwóch lat.

 

Gmina się zmienia, co Pani zdaniem najbardziej ucieszyło mieszkańców?

 – W Gminie jest 29 miejscowości i przy planowaniu inwestycji należy brać pod uwagę wszystkie, a nie tylko jedną. Mieszkańcy są tego świadomi. Wyjaśniałam im, że wielu problemów nie da się rozwiązać od razu, bo działania trzeba równomiernie rozłożyć w czasie. Niewątpliwie największe zadowolenie jest z poprawy infrastruktury drogowej. Kwestia dróg od zawsze budziła sporo emocji wśród mieszkańców. Dlatego należało uporządkować ten temat i sukcesywnie realizować kolejne inwestycje.

 

Jakie działania chciałaby Pani zrealizować do końca swojej kadencji?

 – Na pewno jest potrzeba rozwijania infrastruktury niemal w każdej miejscowości. Drogi nadal wymagają remontów, brakuje chodników, wodociągów czy kanalizacji. Obszar gminy jest typowo rolniczy, jednak rolnictwo w obecnych czasach nie jest tak opłacalne, mamy kilkunastu większych gospodarzy, ale jest ich zaledwie garstka. Chciałabym także przyciągnąć inwestorów, przedsiębiorców, którzy lokując swoje pieniądze w naszej gminie, stworzyliby nowe miejsca pracy dla młodych ludzi, by nie wyjeżdżali za chlebem za granicę. Planów mam naprawdę wiele i wierzę, że będą rodzić się nowe. Nie mogę spocząć na laurach. Wiem, że trzeba cały czas coś ulepszać i zmieniać, bo to jedyna droga do postępu.

 

Jakie są priorytetowe przedsięwzięcia zaplanowane na kolejne lata?

 – Pragnę rozwijać Gminę Tomaszów Lubelski jako atrakcyjne miejsce do zamieszkania i inwestowania. W 2017 roku po raz pierwszy obniżono podatki lokalne: rolny, od nieruchomości i od środków transportowych. Odnotowujemy systematyczny wzrost liczby mieszkańców gminy. Zatem w najbliższej przyszłości nasze działania skupią się na uzbrajaniu terenów inwestycyjnych, budowie infrastruktury gminnej oraz pozyskiwaniu funduszy europejskich, szczególnie na działania związane z odnawialnymi źródłami energii i gospodarką wodno-ściekową.

WIĘCEJ O GMINIE TOMASZÓW LUBELSKI W ZAKŁADCE SAMORZĄD 2014-2018

Kronika Tygodnia

Podziel się:Pozostałe