Gm. Tomaszów Lubelski: Kulturalnie i edukacyjnie

  • 11.04.2017, 05:00 (aktualizacja 11.04.2017, 14:14)
  • Kronika Tygodnia
Gm. Tomaszów Lubelski: Kulturalnie i edukacyjnie UG Tomaszów Lubelski
Samorząd Gminy Tomaszów Lubelski promuje oświatę i edukację, wspiera działania i inicjatywy społeczności lokalnych, opiekuje się zabytkami.

– Na terenie gminy działają dwa domy kultury: GOK w Podhorcach i WDK w Majdanie Górnym oraz biblioteka z trzema filiami. Głównym celem domów kultury jest propagowanie szeroko pojętej edukacji kulturalnej oraz organizowanie jej i rozpowszechnianie wśród społeczności lokalnej.

 – Pod patronatem domów kultury działa 14 Kół Gospodyń Wiejskich. Panie godnie reprezentują gminę na imprezach powiatowych, wojewódzkich i centralnych. 

 – Przy WDK w Majdanie Górnym powstał Klub Seniora "Relax", który oferuje seniorom organizację czasu wolnego, zapewnia rozrywkę, stwarza możliwości samorealizacji.

 – Powstało Stowarzyszenie Liderki Gminy Tomaszów Lubelski, w działalność którego zaangażowało się 9 pań. Postawiły sobie za cel aktywizację i integrację społeczności lokalnej oraz pozyskiwanie środków na realizację różnych zdań.

 – W gminie funkcjonuje 13 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 2 działające w KRSG).

 – Na terenie gminy działa 5 Zespołów Szkół Publicznych obejmujących zakresem szkołę podstawową i gimnazjum, 4 Szkoły Podstawowe oraz 3 Niepubliczne Szkoły Podstawowe. 

 – W 2015 r. zorganizowano po raz pierwszy Dożynki Gminne w Majdanie Górnym, rok później w Podhorcach. Panie z KGW prezentowały własnoręcznie wykonane wieńce. Wystąpiły też na scenie, śpiewając przyśpiewki ludowe.

 – W Łaszczówce-Kolonii dokonano otwarcia i poświęcenia cmentarza wojennego z I wojny światowej, na którym spoczywa blisko 900 poległych żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej. Cmentarz został odnowiony przy współudziale Austriackiego Czarnego Krzyża. Uroczystość odbyła się w październiku 2016 r. 

Kronika Tygodnia

Podziel się:Pozostałe