Biłgoraj: Trwają wybory do Biłgorajskiej Rady Seniorów

  • 20.05.2022, 07:42
  • ez
Biłgoraj: Trwają wybory do Biłgorajskiej Rady Seniorów Będzie to pierwsza kadencja Biłgorajskiej Rady Seniorów.
Od 20 maja do 2 czerwca trwa głosowanie na członków Biłgorajskiej Rady Seniorów. Ma ona liczyć 15 członków. Chętnych jest znacznie więcej.

W Biłgoraju powstała Biłgorajska Rada Seniorów. Organ ten ma służyć władzom miasta głosem doradczym w kwestiach m.in. kultury, nauki oraz samorządności. Na terenie Biłgoraja przybywa osób starszych. Obecnie mieszka tu 7 tys. osób w wieku powyżej 60 lat. Stąd pomysł na to, aby seniorzy mieli głos w sprawach dla nich istotnych. 

Biłgorajska Rada Seniorów ma na celu stworzenie warunków do aktywnego działania osób starszych. Do jej zadań należeć będzie m.in. monitorowanie i przedstawianie władzom miasta oczekiwań i potrzeb ludzi starszych, wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów. Nie bez znaczenia będzie również upowszechnianie wiedzy na temat prowadzonych działań dla seniorów z zakresu profilaktyki, promocji zdrowia, rehabilitacji i potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Członkiem Rady może być osoba, która mieszka w Biłgoraju i ukończyła 60 lat. Dodatkowo musi należeć do środowiska reprezentującego seniorów lub organizacji działającej na ich rzecz. Kadencja Rady trwa 4 lata. Zakończyły się już zgłoszenia członków Rady. Kandydatów jest 21. Miejsc zaledwie 15. Dlatego też odbędą się wybory.

Głosować na swoich przedstawicieli mogą podmioty, które zrzeszają osoby starsze powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Biłgoraja oraz działające na terenie miasta. Druk karty wyborczej będzie udostępniony w Urzędzie Miasta Biłgoraja (Plac Wolności 16, pok. nr 8). Można go również pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Biłgoraja: www.bilgoraj.pl 
Wypełnioną kartę wyborczą w zamkniętej kopercie należy złożyć w urnie wyborczej wystawionej w Urzędzie Miasta Biłgoraja (Plac Wolności 16, sala obsługi interesanta). Wyniki zostaną podane do 9 czerwca. 

ZGŁOSZENI KANDYDACI

1. Mieczysław Król, zgłoszony przez: Fundacja Gaudium et Spes

Organizator wydarzeń dla seniorów w Fundacji Gaudium et Spes w Biłgoraju. Wolontariusz. Zaangażowany w działalność Centrum Aktywności Obywatelskiej „pomoc” realizująca działania na rzecz seniorów. Inicjator i pomysłodawca wielu wydarzeń organizowanych przez seniorów dla dzieci z Katolickiego przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Biłgoraju.

2. Bogdan Kukiełka, zgłoszony przez: Polski Czerwony Krzyż Oddział Terenowy w Biłgoraju

Z PCK związany jest od 30 lat. Honorowy dawca krwi. Angażuje się w działania na rzecz seniorów w Klubie Seniora RAJ przy PCK w Biłgoraju. W Klubie Seniora pełni funkcję koordynatora grupy pomocowej w zakresie fachowej naprawy sprzętu AGD, RTV i remontach.

3. Andrzej Miazga, zgłoszony przez: Polski Czerwony Krzyż Oddział Terenowy w Biłgoraju

Członek Zarządu Klubu Seniora RAJ. Odpowiada za organizowanie dla seniorów działań w zakresie turystyki i rekreacji, wycieczek, rajdów rowerowych, wypoczynku na świeżym powietrzu. Były Dyrektor Zwierzynieckiego Domu Kultury. Lokalny aktywista działacz na rzecz upowszechniania kultury.

4. Jan Obszański, zgłoszony przez: Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Biłgoraju

Długoletni członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Aktywista Związku – przez wiele lat pełni funkcje członka komisji rewizyjnej na szczeblu wojewódzkim. Były Członek Rady Powiatowej OPZZ w Biłgoraju z ramienia ZNP. Aktywista, działacz, społecznik wśród mieszkańców Biłgoraja. Członek Zarządu Emerytów i Rencistów ZNP w Biłgoraju.

5. Jan Kowal, zgłoszony przez: Biłgorajskie Towarzystwo Literackie

Studiował budownictwo i architekturę na Politechnice Śląskiej. Przedsiębiorca, publicysta felietonów w mieście Biłgoraj pt.„Biłgorajskie Tematy” poruszających m.in. żywotne tematy biłgorajskich seniorów. V-ce Przewodniczący Rady Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego dzieci Zamojszczyzny, V-ce Prezes w Zarządzie UTW.

6. Jerzy Kozłowski, zgłoszony przez: Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Biłgoraju

Aktywny uczestnik Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju. Społecznik znający środowisko senioralne. Inicjator szeregu działań i warsztatów rękodzielniczych w Dziennym Domu Pomocy. Kreuje szereg ciekawych działań angażując w nie seniorów m.in. warsztaty w tworzeniu budek lęgowych dla ptaków. Posiada ogromną wiedze historyczną na temat Biłgoraja i okolic. Chętnie dzieli się nią z pozostałymi uczestnikami Dziennego Domu.

7. Jerzy Mazur, zgłoszony przez: Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Biłgoraju

Członek Związku Inwalidów Wojennych od 1975 roku. W chwili obecnej v-ce Prezes Związku Inwalidów Wojennych Zarządu Oddziału w Biłgoraju. Aktywny społecznik znający środowisko inwalidów, weteranów wojennych. Działa na rzecz upowszechniania postawy patriotycznej, pamięci o działaczach Związku i dbałości o tradycje i historię. Współpracuje z różnymi instytucjami i reprezentuje organizację na zewnątrz.

8. Marta Izabela Fusiarz, zgłoszona przez: Fundacja Pomocy Dzieciom „Krzyk”

Od lat współpracuje z organizacjami w Biłgoraju i Klubami Seniora. Członek komisji rewizyjnej przy UTW w Biłgoraju, Klubu Seniora Raj. Zasiada we władzach Senior Klubu utworzonego przy Fundacji Bliżej Pasji, członek PCK w Biłgoraju oraz Zespołu Teatralnego „Inspiracje” przy UTW, kierowniczka sekcji turystycznej działającej przy UTW. Wolontariusz na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy.

9. Izydor Waga, zgłoszony przez: Fundacja Bliżej Pasji

Posiada doświadczenie pracy społecznej na rzecz seniorów, angażując się w działaniach organizacji pozarządowych. Od 2018 roku jest aktywnym członkiem UTW w Biłgoraju ponadto Klubu Seniora „Raj” utworzonego przy PCK w Biłgoraju oraz członkiem Rady Mieszkańców na swoim osiedlu. Należy do chóru Retrospekcje oraz Zespołu Teatralnego „Inspiracje” działającego w ramach UTW. W latach 2019-2020 pełnił funkcję przewodniczącego Senior Klubu przy Fundacji Bliżej Pasji.

10. Marian Zenon Maziarz, zgłoszony przez: Fundacja Bliżej Pasji

Aktywista, społecznik, działacz na rzecz biłgorajskiej społeczności lokalnej. Aktywny Członek Biłgorajskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zespołu Teatralnego „Inspiracje”, Fundacji Bliżej Pasji, Koła Rowerowego przy PTTK w Biłgoraju, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Biłgorajski. Współorganizator wielu inicjatyw obywatelskich, kulturalnych związanych z aktywnością fizyczną dla mieszkańców Biłgoraja.

11. Krzysztof Żbikowski, zgłoszony przez: Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski

Aktywista, działacz, społecznik na rzecz profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeństwa w mieście Biłgoraj. Współzałożyciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Biłgoraju. Były Radny Rady Miasta Biłgoraja oraz V-ce Przewodniczący Rady Miasta Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Biłgorajki w latach 2016-2020, aktualnie V-ce Prezes Stowarzyszenia. Współzałożyciel: Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu, Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową w Warszawie, Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych w Warszawie (obecnie V-ce Przewodniczący), Członek Rady Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie (reprezentant organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia). 

12. Danuta Idzik, zgłoszona przez: Stowarzyszenie Biłgorajskie Uniwersytet III Wieku

Aktywny Członek Biłgorajskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 2018 r. Wykształcenie wyższe. Zawód: nauczyciel. Współtwórca Zespołu Teatralnego „Inspiracje”. Wieloletni wolontariusz działacz na rzecz osób starszych, aktywista społeczny.

13. Teresa Wołoszyn, zgłoszona przez Stowarzyszenie Biłgorajskie Uniwersytet III Wieku

Aktywny Członek Biłgorajskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 2011 r. Były sekretarz Zarządu Stowarzyszenia. Od 2014 r. Członek Zespołu Artystycznego „Retrospekcje” oraz od 2021 Członek Zespołu teatralnego „Inspiracje”. Społecznik, działacz, aktywista na rzecz osób starszych.

14. Kazimiera Skubis, zgłoszona przez: Biłgorajskie Stowarzyszeni Amazonek

Aktywny Członek Biłgorajskiego Stowarzyszenia Amazonek. Prowadzi punkt wsparcia dla osób z chorobą nowotworową. Organizatorka akcji profilaktycznych, Współorganizator corocznej pielgrzymki Amazonek do Częstochowy.

15. Krystyna Grzybowska, zgłoszona przez: Biłgorajskie Stowarzyszeni Amazonek

Aktywny Członek, Działacz Biłgorajskiego Stowarzyszenia Amazonek. Sprawuje opiekę nad siedzibą Stowarzyszenia. Współorganizator corocznej pielgrzymki Amazonek do Częstochowy. Współprowadzi punkt wsparcia dla osób zmagających się z chorobą nowotworową. Organizator akcji profilaktycznych.

16. Kazimierz Oleszek, zgłoszony przez: Towarzystwo Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej „ECHO” w Biłgoraju

Wieloletni członek Towarzystwa Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej „ECHO” w Biłgoraju. Pracował w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Były Prezes Powiatowej Rady Nadzorczej Wydział Rolnictwa Biłgoraj. Uczestnik Honorowego Komitetu Poparcia Kandydata na Prezydenta Andrzeja Dudy.

17. Tadeusz Siwiela, zgłoszony przez: Towarzystwo Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej „ECHO” w Biłgoraju

Wieloletni członek Towarzystwa Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej „ECHO” w Biłgoraju oraz Chóru „Belferki” przy Biłgorajskim Centrum Kultury. Wykształcenie wyższe, ukończone prawo karne i prawo sądowe na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończona Szkoła Oficerska w Szczytnie. Czynny Członek Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

18. Andrzej Gęborys, zgłoszony przez: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy z siedzibą w Biłgoraju

Czynny Członek Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy z siedzibą w Biłgoraju, Przewodniczący Komisji rewizyjnej przez cztery kadencje. Odznaczony złotą odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Związku. Kurator młodzieży w latach 1982-1987. Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi. Członek Rady Osiedla Nadstawna prze 4 kadencje. Prezes Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych im.400- lecia m. Biłgoraj.

19. Andrzej Krukowski, zgłoszony przez: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy z siedzibą w Biłgoraju

Aktywny Członek Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy z siedzibą w Biłgoraju. Emerytowany nauczyciel szkoły średniej. Współorganizator imprez turystycznych i kulturalnych w Związku. Społeczny aktywista.

20. Tadeusz Tetrycz, zgłoszony przez: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe w Biłgoraju

Od 2015 r. Zastępca Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Powiatowe w Biłgoraju. Aktywny członek i współorganizator rożnych imprez, spotkań profilaktycznych dla osób zmagających się z cukrzycą.

21. Krystyna Różaniecka, zgłoszona przez: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe w Biłgoraju

Od 2010 r. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Powiatowe w Biłgoraju. Główny inicjator spotkań Koła oraz organizator imprez, wydarzeń o charakterze profilaktycznym dla osób zmagających się cukrzycą ponadto jak walczyć i zapobiegać cukrzycy. Radna Miasta Biłgoraja. Społecznik i działacz lokalny.

ez

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz Regulamin serwisu Kronika Tygodnia. Grupa Wydawnicza SŁOWO sp z o.o. z siedzibą w mieście stołecznym Warszawa (ul. Chocimska 3A, 00-791 Warszawa) jest administratorem twoich danych osobowych, dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe