OBWIESZCZENIE

  • 15.02.2022, 00:52
  • Piotr Pyrkosz
OBWIESZCZENIE

Lublin, dnia 8 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz art. 30, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.)

Zarząd Województwa Lubelskiego

podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Zarząd Województwa Lubelskiego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.), informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny na stronach internetowych:
www.lubelskie.pl,
www.umwl.bip.lubelskie.pl,
www.rpo.lubelskie.pl

oraz jest wyłożony do wglądu w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego  w Lublinie pod adresem: 20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski, w ramach konsultacji, w okresie od dnia 8 lutego 2022 r. do dnia 1 marca 2022 r.

Podczas konsultacji istnieje możliwość zapoznania się z treścią dokumentów oraz składania uwag i wniosków do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz do projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być wnoszone:
elektronicznie poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:
[email protected]
formularza uwag dostępnego na stronach internetowych:
www.lubelskie.pl,
www.umwl.bip.lubelskie.pl,
www.rpo.lubelskie.pl;

pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego w Lublinie, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b (sugerowane wypełnienie formularza uwag dostępnego w wersji Word), z dopiskiem „Konsultacje SOOS projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”;
ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie pod adresem: 20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b.

Uwagi i wnioski zgłoszone po 1 marca 2022 r. nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania uwag pocztą, o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubelskiego.

 

Marszałek Województwa Lubelskiego
Jarosław Stawiarski
  Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Michał Mulawa

 

 

Piotr Pyrkosz

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz Regulamin serwisu Kronika Tygodnia. Grupa Wydawnicza SŁOWO sp z o.o. z siedzibą w mieście stołecznym Warszawa (ul. Chocimska 3A, 00-791 Warszawa) jest administratorem twoich danych osobowych, dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe