GMINA KSIĘŻPOL

  • 12.08.2021, 10:44
  • Artykuł sponsorowany
 GMINA  KSIĘŻPOL Księżpol z lotu ptaka.
Gmina Księżpol jest położona w południowo-zachodniej części powiatu biłgorajskiego, w województwie lubelskim. Sąsiaduje z gminami: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Łukowa i Tarnogród. W skład gminy wchodzi 17 sołectw: Borki, Budzyń, Korchów Drugi, Korchów Pierwszy, Księżpol, Majdan Stary, Majdan Nowy, Markowicze, Nowy Lipowiec, Przymiarki, Płusy, Rakówka, Rogale, Stary Lipowiec, Zanie, Zawadka, Zynie. Przez teren gminy przebiegają najważniejsze szlaki komunikacyjne powiatu biłgorajskiego, droga wojewódzka nr 835 Lublin – Przeworsk oraz droga wojewódzka nr 853 Majdan Nowy – Tomaszów Lubelski.

Gmina Księżpol, dzięki pracowitości swoich mieszkańców oraz zaradności władz, w ostatnim czasie bardzo się przeobraziła, dysponuje obecnie wszelkimi udogodnieniami, jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny. Warunki życia mieszkańców gminy nie różnią się w zasadzie od warunków miejskich, a pod pewnymi względami są nawet bardziej atrakcyjne. – Bardzo się cieszę, że dzięki staraniu samorządu gminy Księżpol udało nam się pozyskać znaczące środki zewnętrzne. Chcemy je wykorzystać tak, aby inwestycje, które powstaną, w jak największym stopniu przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy – mówi Jarosław Piskorski, wójt gminy Księżpol.

– Cieszy nas bardzo aktywny udział we wszystkich działaniach coraz liczniejszej rzeszy mieszkańców, pracujących na rzecz wspólnoty. Dzięki ich staraniom wszyscy mogą bawić się na wielu imprezach kulturalnych, sportowych, czy razem brać udział w podniosłych uroczystościach patriotycznych – dodaje.

Innym przejawem umocnienia się wspólnoty jest ludzka przedsiębiorczość. Dzięki wsparciu lokalnych władz coraz więcej mieszkańców uruchamia własną działalność gospodarczą, przygotowując miejsca pracy, tworząc także wizerunek nowoczesnej gminy. Funkcjonują firmy z branży rolnej, metalowej, meblowej, stolarskiej, przetwórstwa mięsa i owoców.

Gmina Księżpol jest także bardzo atrakcyjna pod względem turystycznym. Dla miłośników spacerów z aparatem fotograficznym obszar gminy stanowi wymarzone miejsce relaksu i rozwijania swojej pasji, a władze dokładają starań, aby gminę uczynić atrakcyjną i przyjazną dla turystów. Dla pieszych wyznaczono znakomitą trasę wędrówki, niekoniecznie z kijami nordic walking, „Ścieżkę Młodzie” i „Szlak Walk Partyzanckich”. Atrakcyjne są trasy rowerowe, które prowadzą Szlakiem Zaborszczyzny i Szlakiem im. Tadeusza Iwanowskiego. Popularną formą spędzania wolnego czasu z lekką dawką adrenaliny dla niektórych stały się spływy kajakowe po Tanwi w letnie upalne dni.

Gminę Księżpol można nie tylko zobaczyć, ale i posmakować. Przywiązuje się tu wagę do pielęgnowania różnorakiej wiejskiej tradycji. Przygotowywane są dawne potrawy według tradycyjnych receptur. Działają zespoły artystyczne, koła gospodyń wiejskich, kluby seniora, które wspiera Gminny Ośrodek Kultury. Rozwija się także sport.

 

– INWESTYCJE 2020

DROGI I CHODNIKI

Remont drogi powiatowej (Majdan Stary – Zanie) kwota 137 tys. zł

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji (Króle Markowicze Gliny Cegielnia – Markowicze), kwota 6 mln 456 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE PL-BY-UA 2014-2020 – 9 mln 524 tys. zł

Zakup i dostawa ciągnika wraz z ładowaczem (Gmina Księżpol), kwota 240 tys. zł

Przebudowa drogi gminnej – 982 m (Zawadka), kwota 667 tys. zł dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych – 398 tys. zł

Modernizacja drogi wewnętrznej – 480 m (Borki), kwota 279 tys. zł dofinansowanie Województwa Lubelskiego – 100 tys. zł

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej – 325 m (Płusy), kwota132 tys. zł dofinansowanie Powiatu Biłgorajskiego – 64 tys. zł

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej – 215 m (Korchów Pierwszy), kwota 78 tys. zł

l Zakup średniego samochodu dla OSP (Majdan Stary), kwota 491 tys. zł dofinansowanie Funduszu Sprawiedliwości – 486 tys. zł

Remont drogi gminnej (Pawlichy), kwota 421 tys. zł, dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych – 251 tys. zł

Realizacja projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych” (Gmina Księżpol), kwota 50 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE z Fundacji Promocji Gmin Polskich – 50 tys. zł

Wykonanie siłowni plenerowej (Rakówka), kwota 9 tys. zł

Wykonanie altany integracyjnej (Przymiarki), kwota5 tys. zł

Wykonanie altany integracyjnej (Stary Lipowiec), kwota 279 tys. zł

Budowa oświetlenia ulicznego część ul. Zielonej (Księżpol), kwota 23 tys. zł

Wykonanie altany integracyjnej (Stare Króle), kwota 7 tys. zł

Montaż klimatyzacji w budynku OSP (Zynie), kwota 16 tys. zł

Budowa oświetlenia ulicznego (Rogale), kwota 21 tys. zł

Remont remizy OSP (Zawadka), kwota 30 tys. zł

Rozbudowa instalacji gazowej w budynku komunalnym (Księżpol), kwota 75 tys. zł

Zakup głowicy koszącej (Gmina Księżpol), kwota 24 tys. zł

Budowa świetlicy wiejskiej (Budzyń), 50 tys. zł

Dostawa urządzeń do Otwartych Stref Aktywności (Korchów Drugi, Płusy, Rakówka), kwota 234 tys. zł dofinansowanie Funduszu Kultury Fizycznej – 99 tys. zł

Zakup kosiarki „traktorek” (Korchów Pierwszy), kwota 11 tys. zł

Zakup kosiarki „traktorek” (Majdan Stary), kwota 10 tys. zł

Doposażenie świetlicy – okap (Rakówka), kwota 10 tys. zł

Doposażenie samochodu strażackiego (Księżpol), kwota 15 tys. zł

Zakup samochodu służbowego (Gmina Księżpol), kwota 92 tys. zł

Remont oświetlenia (Gmina Księżpol), kwota 8 tys. zł

Wykonanie dokumentacji projektowej – różne inwestycje (Gmina Księżpol), kwota 123 tys. zł

Inne drobne inwestycje (Gmina Księżpol), kwota11 tys. zł

Ogółem w 2020 r. Wydatki inwestycyjne – 13 mln zł

 

– INWESTYCJE 2019

DROGI I CHODNIKI

Przebudowa drogi powiatowej (Majdan Nowy), kwota 144 tys. zł

Budowa chodnika (Markowicze), kwota 129 tys. zł

Utwardzenie placów kostką brukową – plac przy banku i plac przy nowym GOK (Księżpol), kwota 379 tys. zł

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej – 324 m (Płusy), kwota 157 tys. zł

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej – 310 m (Korchów Drugi), kwota 149 tys. zł, dofinansowanie powiatu biłgorajskiego – 107 tys. zł

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej – 530 m (Korchów Pierwszy), kwota 190 tys. zł

Przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Modrzewiowej – 363 m i 185 m (Księżpol), kwota 198 tys. zł

Modernizacja drogi gminnej (Przymiarki – Marianka), kwota 227 tys. zł, dofinansowanie Województwa Lubelskiego 100 tys. zł

Przebudowa ul. Akacjowej i ul. Zielonej – 540 m i 578 m (Księżpol), kwota794 tys. zł, dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych – 388 tys. zł

INNE INWESTYCJE

Budowa Otwartych Stref Aktywności (Rogale, Majdan Stary, Stary Lipowiec, Księżpol, Korchów Pierwszy), kwota 237 tys. zł, dofinansowanie Funduszu Kultury Fizycznej – 90 tys. zł

Dostawa i montaż urządzeń na potrzeby Otwartych Stref Aktywności (Korchów Drugi, Płusy, Rakówka), kwota 14 tys. zł

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji (Króle, Markowicze, Gliny, Cegielnia – Markowicze), kwota 3 mln 180 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE PL-BY-UA 2014-2020 – 9 mln 524 tys. zł

Budowa Gminnego Ośrodka Kultury (Księżpol), kwota 2 mln 891 tys. zł

Budowa Gminnego Ośrodka Kultury (Księżpol), kwota 2 mln 891 tys. zł

Budowa świetlicy Wiejskiego Domu Kultury (Majdan Stary), kwota 669 tys. zł

Montaż klimatyzacji w świetlicy (Majdan Stary), kwota 31 tys. zł

Montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury (Księżpol), kwota 69 tys. zł

Zakup wyposażenia oraz montaż klimatyzacji w remizie OSP (Płusy), kwota 30 tys. zł

Przebudowa oświetlenia ulicznego (Przymiarki), kwota 29 tys. zł

Remonty dróg gminnych – dostawa materiału kamiennego (Gmina Księżpol), kwota 78 tys. zł

Zakup wyposażenia – wiata przystankowa, nagłośnienie, brama garażowa budynku OSP, wiaty dla zawodników (Majdan Stary), kwota 39 tys. zł

Remonty cząstkowe dróg gminnych (Gmina Księżpol), kwota 20 tys. zł

Zakup wyposażenia – wyposażenie świetlicy, bramki sportowe, kamery monitoringu (Markowicze), kwota 15 tys. zł

Zakup wyposażenia dla jednostek OSP (Księżpol, Rakówka, Rogale, Majdan Stary), kwota 59 tys. zł

Dostawa materiału kamiennego – poprawa dróg wewnętrznych (Przymiarki, Zawadka), kwota 13 tys. zł

Wyposażenie budynku OSP – wiata, meble (Zawadka), 10 tys. zł

Remont świetlicy OSP oraz promocja sołectwa i sportu – zakup strojów, wyjazdy dzieci na basen (Księżpol), kwota 23 tys. zł

Zakup węgla dla przychodni (Gmina Księżpol), kwota 12 tys. zł

Zakup wyposażenia OSP – opony, nagrzewnica, pompa, nagłośnienie (Rogale), 23 tys. zł

Dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego dla OSP (Rogale), kwota 280 tys. zł

Rozbudowa remizy OSP (Rogale), kwota 131 tys. zł

Remont i wyposażenie „Wiejskiej Chaty” oraz renowacja rowu (Nowy Lipowiec), kwota 14 tys. zł

Wyposażenie placu przy świelticy (Borki), kwota7 tys. zł

Wyposażenie świetlicy (meble, nagłośnienie) i boiska (Korchów Pierwszy, Korchów Drugi), kwota 17 tys. zł

Budowa boiska trawiastego (Zanie), kwota11 tys. zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Rakówka – Budzyń), kwota 35 tys. zł

Budowa wiaty oraz demontaż płyt azbestowych (Przymiarki), kwota 7 tys. zł

Wyposażenie świetlicy oraz boiska (Majdan Nowy), kwota 14 tys. zł

Wykonanie dokumentacji projektowej – różne inwestycje (Gmina Księżpol), kwota 100 tys. zł

Inne drobne inwestycje (Gmina Księżpol), kwota 42 tys. zł

Ogółem w 2019 r. Wydatki inwestycyjne – 11,5 mln zł

Artykuł sponsorowany

Zdjęcia (2)

Budowa mostu w Kucłach.
Droga w Zawadce.

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz Regulamin serwisu Kronika Tygodnia. Grupa Wydawnicza SŁOWO sp z o.o. z siedzibą w mieście stołecznym Warszawa (ul. Chocimska 3A, 00-791 Warszawa) jest administratorem twoich danych osobowych, dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe