Gm. Trzeszczany: Będzie kara. Kto zawinił?

  • 13.05.2021, 08:00
  • Mariusz Parol
Gm. Trzeszczany: Będzie kara. Kto zawinił?
Urząd Marszałkowski nałożył na gminę Trzeszczany karę finansową w wys. 9 tys. zł za naruszenie przepisów dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty oraz nieterminowe złożenie dokumentacji. Rzecz dotyczy dofinansowania do przebudowy świetlicy w Nieledwi.

Przebudowa części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieledew kosztowała prawie 236,7 tys. zł. Gmina otrzymała na nią blisko 127 tys. zł dofinansowania z unijnych funduszy. Dysponentem tych środków był Urząd Marszałkowski w Lublinie. Niedawno Urząd Marszałkowski ukarał gminę karą pieniężną w wysokości prawie 9 tys. za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych przy tej inwestycji. 

Radni z Klubu „Wspólny Cel” domagają się od przewodniczącego RG Mariusza Pietnowskiego wyjaśnień.  

– Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego był wójt. On również był zobowiązany do zapewnienia prawidłowego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wójt ponosi odpowiedzialność za błędy i naruszenia w postępowaniu przetargowym. Nie dotrzymano terminów wynikających z umowy na dostarczenie dokumentacji przetargowej do kontroli" – piszą radni w piśmie do przewodniczącego. 

 – Pytamy także o to, kto koordynował ten projekt? Czy był to pracownik gminy, czy może firma zewnętrzna? Jeżeli firma zewnętrzna, to czy potrącono jej prawie 9 tys. zł kary z wynagrodzenia? Wójt często powtarza, że w budżecie gminy brakuje pieniędzy na różne inwestycje i zadania statutowe gminy. Około 9 tys. zł można było przeznaczyć na działalność statutową GOK-u. Zamiast 50 tys. zł placówka otrzymała 40 tys. zł, ponieważ w budżecie zabrakło 10 tys. zł. Ewentualnie można było zakupić kruszywo na remonty gminnych dróg – dodaje radny tego klubu Andrzej Piorgowicz.

 – Wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o udostępnienie protokołu z kontroli postępowania przetargowego, za które na gminę nałożono karę. Chcemy poznać szczegóły, dlaczego tak się stało i kto zawinił – podkreśla Marek Ryś, szef klubu radnych "Wspólny Cel"

Stanisław Czarnota, wójt gminy Trzeszczany, tłumaczy, że podjął ryzyko, aby nie stracić możliwości uzyskania 127 tys. zł dotacji do przebudowy świetlicy w Nieledwi. 

 – Kiedy składaliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, potrzebny był kierownik budowy z uprawnieniami. Wówczas wszystko było w porządku, wniosek o dotację zaopiniowano pozytywnie. W czasie przetargu obowiązek zatrudnienia kierownika budowy przerzuciliśmy na wykonawcę. Mieliśmy bardzo napięty czas i tylko jedną ofertę. Gdybyśmy odrzucili tę ofertę, nie otrzymalibyśmy 127 tys. zł dofinansowania. To nie nasza wina, że wniosek o dotację przez 10 miesięcy oceniano w Urzędzie Marszałkowskim. Wykonawca podpisał umowę z kierownikiem budowy. A to zostało zakwestionowane przez Urząd Marszałkowski. Kontrola stwierdziła, że uprawnienia kierownika nie umożliwiają pełnego nadzoru. A podczas składania wniosku o dotację te same uprawnienie nie zostały zakwestionowane – dziwi się wójt Czarnota.

Wójt odwołał się od decyzji Urzędu Marszałkowskiego w sprawie nałożenia prawie 9 tys. kary. Odwołanie nie zostało uwzględnione.


Wyjaśnienie do artykułu pt. "Będzie kara. Kto zawinił?" zamieszczonego w 19  nr. "Kroniki Tygodnia" z dn. 11 maja 2021r.  

Informuję, że Gmina Trzeszczany realizując projekt ,,Przebudowa części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieledew” naruszyła przepisy Prawa zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) skutkujące nałożeniem kary administracyjnej, w wysokości ustalonej zgodnie z punktem 22 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego

2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. 2018 poz. 396) w wysokości 5% - naruszenie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrany przez zamawiającego wykonawca nie spełnił postawionych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu co doprowadziło do sytuacji, w której została podpisana umowa z wykonawcą, który powinien zostać wykluczany, a jego oferta odrzucona. W konsekwencji zamawiający naruszył art. 89 ust.1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 wobec nie wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w konsekwencji zamawiający winien uznać ofertę za odrzuconą oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez zaniechanie wezwania wykonawcy do wyjaśnień i wykluczenia wykonawcy.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy w postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta, która nie spełniła warunków udziału w postępowaniu, przy braku innych ofert postępowanie przetargowe winno się zakończyć bez wyboru wykonawcy, a czynności przetargowe powinny zostać powtórzone, tak aby nie nastąpiło naruszenie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj Dz.U. 2018.1986 z póź. zm).

Dodatkowo wyjaśniam, iż zgodnie z § 3 pkt 6 umowy nr 00798-6935-UM0311392/18 Beneficjent miał możliwość zrealizowania operacji w terminie nie później niż 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. W ramach oceny wniosku o przyznanie pomocy weryfikacji nie podlega dokumentacja przetargowa, ani warunki z planowanego lub przeprowadzonego postepowania przetargowego. W związku z czym na etapie weryfikacji wniosku aplikacyjnego nie są składane dokumenty dotyczące posiadanych przez kierownika budowy uprawnień, gdyż są to dokumenty związane z postępowaniem przetargowym.

Ponadto informuję, że dokumentacja przetargowa Gminy Trzeszczany wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego po terminie wynikającym z umowy przyznania pomocy. Liczba dni opóźnienia wyniosła 122 dni.

W związku z powyższym, zgodnie z § 10 ust 10 pkt 10 umowy kwota pomocy wynikająca z tego postępowania została pomniejszona o dodatkowe 2%.

Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Mariusz Parol

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (30)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz Regulamin serwisu Kronika Tygodnia. Grupa Wydawnicza SŁOWO sp z o.o. z siedzibą w mieście stołecznym Warszawa (ul. Chocimska 3A, 00-791 Warszawa) jest administratorem twoich danych osobowych, dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Oto leci kabarecik
Oto leci kabarecik 16.05.2021, 08:35
Co to za idiotyczne komentarze? Przerost formy nad treścią dwóch osób o wybujałym ego. Skończcie ten durny dialog. Proponuję wam pojedynek na miny lub gesty. Może w taki sposób wykażecie się kreatywnością.
Hmmm
Hmmm 16.05.2021, 14:09
A co Ci się nie podoba w tych komentarzach? To że jedni lecą po całości czyli nic nowego tylko teraz nawet za bardzo do przodu...czy to że inni nie składają lekko broni? I zapowiadają reakcje na kolejne rewelacje?
Perła
Perła 13.05.2021, 14:10
Za miesiąc referendum w Werbkowicach po sąsiedzku u koleżanki wójta, za miesiąc czyli 11 czerwca wyznaczona jest apelacja w Sądzie Okręgowym w Zamościu o godz. 10 sala nr 4 w sprawie wyroku Wójta, Sekretarza UG T. odnośnie tzw. afery parafialno-gminnej ujawnionej przez Wieśka Księżuka.
W czerwcu też ogłoszenie ma być wyroku w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie w sprawie " Seniorzy kontra Wójt", ma być też kolejna rozprawa " Wójt kontra Stażyści" i jeszcze jedna "Wójt kontra Prezes Ochotnicza Straż Pożarna Nieledew" . Czekam na rezultat. Panie redaktorze, proszę o więcej informacji o tej lawinie spraw sądowych. Mi już w głowie zakręciło się, naokoło policja, prokuratorzy węszą, rewizje... Strach z chałupy nosa wystawić jak za czasów stanu wojennego :-) Dobrze, że jeszcze gazet w sklepie nie skonfiskowali :-)
Hmmm
Hmmm 16.05.2021, 17:05
Fajnie wzmacniasz przekaz...tylko czy np Pan Wiesław byłby zadowolony wiedząc że robisz to jego kosztem?
Olo
Olo 13.05.2021, 22:29
Też proszę o informację, np. dlaczego policja zabrała radnemu dyktafon,? jakie postępowania karne w związku z tym dyktafonem a związane z radnym prowadzi prokuratura?, kto jeszcze ma problemy z tą sprawą?,co to za sprawą?czy ktoś kłamał przed sądem? czy Pan redaktor się tym zainteresuje,czy nie chcąc stracić informatora będzie milczał? Na wszystkie te pytania niedługo poznamy odpowiedzi. 😉 Zluzujcie portki "przyjaciele".
P.
P. 15.05.2021, 13:44

Też proszę Olo o informację, np. dlaczego policja węszy wokół gaśnic w świetlicy wiejskiej w Nieledwi? jakie postępowania karne w związku z "gaśnicami widmo" a związane z władzą w Gminie T. prowadzi prokuratura?, kto jeszcze może mieć problemy z tą sprawą?,co to za sprawa?czy ktoś mógł ściemniać przed organami śledczymi? Czy fakt, że sołtys miał klucze swojego czasu do świetlicy jak to pan wójt na sesji trąbił oznacza, że sołtys jest podejrzanym numer jeden, czy może sprawa jest bardziej śmierdząca? Czy Pan redaktor się tym zainteresuje ,czy nie chcąc stracić wpływy ze sprzedaży Kroniki Tygodnia w regionie T. będzie milczał? Gazeta bije rekordy popularności. Na wszystkie te pytania niedługo poznamy odpowiedzi. 😉 Zluzować portki "przyjaciele" dobrze powiedziane Olo. Tekst Twój przerobiłem kierując konkretne pytania w drugą stronę, podasz mnie o plagiat młodzieniaszku?
Olo
Olo 15.05.2021, 16:06
Dobrze że został jeszcze dach i okna.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣A te gaśnice to poważna sprawa🤣🤣Interpol sprawę przejął to na pewno znajdą. Oni mają takiego specjalnego psa z dwoma nosami. Mówię Ci. Nic się nie ukryje😂😂😂
P.
P. 15.05.2021, 17:53
Słuchaj Olo, ja ci dam ksywę Zorro, tylko poza dachem i oknami specjalny pies z dwoma nosami węszy pod ścianą karton-gips w tej świetlicy. Powiedz mi co znowu tam zalatuje w ścianie albo przez ścianę? Może Marszałek o czymś zapomniał i z bliska teraz trzeba rzucić "rentgena" przez tą zagadkową ścianę? Chciałeś psa z dwoma nosami, to go Olo "Zorro" przywołałeś ;-)
Olo
Olo 15.05.2021, 19:54
Ja myslałem że Ty naiwny jesteś a Ty jesteś poprosty zwykły baran:-) A przez ścianę zalatuje Twój strach hahahahah. Jak przyjedzie Marszałek to weź ze sobą dyktafon. To jego może też potajemnie nagrasz. Uważaj tylko żebyś siebie nie nagrał bo już taki spec od inwigilacji w tej gminie był.
Ty nie jesteś P czy tam Perełka tylko zwykły ORMOWIEC. Po każdym Twoim komentarzu jawi mi sie tylko jedna postać z tej gminy.

P.
P. 15.05.2021, 22:16
Olo znowu trafiłeś ale kulą w płot. Baranami nas nazywasz, co za wykwintny warsztat słowa pisanego, bogaty zasób słownicywa, na tyle widzę majestat twój stać 😉👍
Olo
Olo 16.05.2021, 06:58
"Was" To do pisania takich bzdurnych komentarzy potrzeba kilku osób? No to miałem rację z tą różnicą że jest co najmniej dwóch baranów. A co do warsztatu. Jacy adwersarze takie słownictwo, żeby mieć choć odrobinę nadzieji że zrozumiecie. . 😂😉
Anka
Anka 15.05.2021, 16:08
O matko ale dobry komentarz😂😂😂😂😂😂😂😂
Niby to samo ale jakoś insze 🤣
Niby to samo ale jakoś insze 🤣 15.05.2021, 14:44
E szacuneczek chyba mała debata była bo tekscik znajomy tylko lepiej napisany. Ale dobrze, dobrze trzeba sobie pomagać.
P.
P. 13.05.2021, 23:22
Widzę Olo, że rozbujałeś się z twoimi wywodami o dyktafonie i oskarżeniami o kłamstwach przed sądem. Wpłynąłeś na głęboką wodę, łajba twoja nabiera widzę lodowatej wody, bo wibracje czuję możliwe z ziąbu lub telepania galotami. Linia waszej obrony została obalona przez sąd pierwszej instancji. Teraz przystępuje ktoś do ofensywy lecz zbytnia brawura ,zwykle przyczynia się do poniesieni dramatycznej klęski, może spełznąć wasz wysiłek na niczym i skończyć się kolejnym fiaskiem. Jednak jest coś w starym powiedzeniu "tonący brzytwy się chwyta" i wszystko to mówi za siebie. Niebawem okaże się co komisarz wyborczy będzie miał do powiedzenia dnia sądnego a zanim do tego dojdzie poczekać warto do rozstrzygnięcia pewnej apelacji i uprawomocnienia się jednego z kilku wiszących w powietrzu wyroków.
😉
😉 14.05.2021, 03:22
To jak było z tym dyktafonem? Czegoś się obawiasz? Pochwal się nie bądź taki. Tak pięknie gadasz o tych sporach wójta z różnymi osobami ale jak się troszkę zagłębić a jest tego pełno to ciężko uwierzyć w twoje bajeczki o wójcie złym nękającym wszystkich i reszcie tych dobrych.
Sprawiedliwy
Sprawiedliwy 13.05.2021, 20:19
Perełki. Potelep troszkę porteczkami .Nie ładnie wynosić informacje z zakładu pracy tym bardziej że za coś takiego mogą zwolnić. Czekaj cierpliwe na swoją kolej. Myślę że Ci się w głowie zakręci od takiego obrotu sprawy. Trzeba wiedzieć co i kiedy pisać.Spokojnych snów choć będzie ciężko😉
Olo
Olo 13.05.2021, 20:34
A skąd taka wiedza co do terminów.? Jeżeli jest już powszechnie dostępna to nie ma sprawy, ale jeżeli nie, to Perełka masz duży problem. Trzeba pamiętać, że w sieci nie jest się anonimowym, i nie zawsze warto dzielić sie wiedzą w taki sposób. Myślę,że doskonale wiesz o co chodzi. Nie chcę być złym prorokiem ale pewnie będziesz mieć duże problemy.
Perła
Perła 13.05.2021, 23:02
Do Ola: Co Cię tak obchodzi skąd mam informacje? Nie Twój interes. Nie strasz mnie i nie baw się w proroka, za mały i za młody jesteś. Przyjmij z pokorą fakt, że w dobie społeczeństwa informacyjno-obywatelskiego ludzie wolni i świadomi tego co dzieje się wokoło mają swoje źródła informacji niezależne np. od wójta czy sekretarza. Jedna z zasad dyplomacji kłania się. Szybki dostęp do informacji to podstawa. A co do źródła to nie zdradza się byle komu i akurat tego się nie dowiesz. Straszyć to możesz wróble na płocie albo myszy w pszenicy a nie mnie , mierna twoja wiedza widzę z zakresu obrotu informacją. Apelacja na biurku w Sądzie Okręgowym w Zamościu pojawiła się 11 maja a już na 11 czerwca wyznaczona została data jej rozpatrzenia. Wszyscy zainteresowani niebawem dowiedzą się jaki tego będzie finał. I nie wykluczone, że informację będę miał nie później od pana wójta z wiarygodnego i niezależnego źródła, nic nie poradzicie na to panowie. A jak macie ochotę straszyć, to nająć mogę was na odstraszanie szpaków z czereśni, więc jeśli bylibyście panowie zainteresowani, to możemy na umowę o dzieło uzgodnić warunki pracy sezonowej przy czereśniach. Na jesień moglibyście myszy mi w stodole straszyć i kotom zachodu oszczędzić. Tylko proszę mnie tu nie strasz Olo więcej publicznie na forum
Zuza
Zuza 14.05.2021, 13:52
Byle komu nie musisz ale jak Cię wezwą na przesłuchanie to pewnie będziesz musiał powiedzieć. Jakim trzeba być niedouczonym żeby nie pomyśleć o konsekwencjach takiego wpisu. Zapomniałeś lub zapomniałaś że jest coś takiego jak tajemnica służbową. Skoro piszesz, że apelacja 11 maja na biurku leżała a piszesz to 13 maja to zauważ że daty mają ogromne znaczenie dla Twojej przyszłości. Trzymaj kciuki żeby strony o terminie dowiedziały się przed twoim wpisem bo jak nie to masz problem.
P.
P. 14.05.2021, 14:28
Do Zuzy: Ty Zuza weź się otrząśnij i nie strasz mnie. Jak mnie wezwą, to odmówię złożenia wyjaśnień, proste. Tłumaczą się winni, więc w myśl tego proponuję wójtowi i sekretarzowi cierpliwie czekać na uprawomocnienie się wyroku, teraz domniemywać możemy, że są niewinni lecz to sąd wydaje wyroki i zobaczymy po uprawomocnieniu się jaki charakter przybiorą poruszane tematy. A co do informacji moich, to wypraszam sobie grożenie mi na forum odpowiedzialnością karną. Na prawie widzę znacie się jak wilk na gwiazdach, co wy chcecie utrwalać reżim i budować aparat państwa policyjnego? Nawrót do wieków średnich, krucjaty? Na Marka się mierzycie lecz czy sił starczy wam na zrealizowanie tego typu zamiarów? Oj Zuza co ty tak mnie tu zastraszasz? Zrób to jeszcze raz, a sama po łapkach oberwiesz albo powiadomienie do prokuratury składaj, zbłaźnisz się tylko. Powodzenia życzę
Zuza
Zuza 14.05.2021, 14:46
Zgodnie z prośbą w poniedziałek.
I nie denerwuj się tak bo stres niszczy zdrowie.:-)
Olo
Olo 14.05.2021, 15:08
Oj a co Perełka taka rozdygotana? Nerwy puszczają bo pewnie świadomość powróciła. I już nie Perełka tylko P. Daj mi człowieka a paragraf się znajdzie. I to Twojej wiadomości. Jeżeli pracujesz w sądzie lub prokuraturze to owszem masz prawo odmowy składania wyjaśnień ale jeżeli nie to jako świadek zeznania złożysz bo będziesz musiał.Zdrowia i mocnych nerwów życzę 🤭
P.
P. 14.05.2021, 15:42
Napisz mi Olo w poniedziałek nazwisko prokuratora, który ewentualnie wyda decyzję wszczęcia śledztwa, jak zgłodnieję, to kanapkę sobie z niego zrobię i zjem na śniadanie. Co prawda nie dosłownie traktować możesz mój jadłospis ale dosadnie wyrażam swoje przekonanie. Bułeczka z masłem i po sprawie ;-) Powiedz prokuratorowi, żeby przesłuchał mnie jako podejrzanego, oszczędź sobie i jemu czasu, gładko pójdzie, bo odmówię złożenia wyjaśnień. Zawlecz sprawę do sądu, tam określę rzeczowo swoje stanowisko, wątpię aby sędzia poszedł tobie Olo na rękę. Skąd ty się urwałeś? Hibernację przechodziłeś od epoki średniowiecza i wybudziłeś się ze snu w XXI wieku? A może w urzędzie gminy T. pracujesz, dorabiasz albo męża tam masz, bo coś znajomi brzmi twój styl ;-)
Później lament że ktoś chce dochodzić swoich praw przed sądem
Później lament że ktoś chce dochodzić swoich praw przed sądem 14.05.2021, 16:33
Trzeba mieć nudne życie żeby spędzać czas wolny nad przemyśleniami jak tu komuś doje...
Olo
Olo 14.05.2021, 08:13
Ależ to nie straszenie tylko zapowiedź pewnych działań.😉 Takie wywody świadczą tylko o tym że się jednak boisz. I słusznie. Bo masz czego. Widzę również że załapałeś o co chodzi😉
😂
😂 14.05.2021, 17:42
Zaraz będzie płacz że Wójt zły że tylko do sądu i do sądu a przecież wszystkim tylko zależy na porozumieniu...😂
Sza
Sza 13.05.2021, 11:03
Szkoda, że nie dożyła Pani Adela tych czasów kiedy najwyższa pora nadeszła rozliczenia miłościwie panującego wójta z jego krętactw i odgryzaniu się na tych, którzy inny punkt widzenia mają. Razem Ciebie wójcie wspieraliśmy w kampanii wyborczej a co ty nam tu za numery teraz odstawiasz?? Ocknij się człowieku, bo moja nadzieja w państwo prawa legło w gruzach i ze wstydu zapadam się pod ziemię obserwując ywoją działalność w lokalnym samorządzie plus jeżenie się na starostę. Kutera jaki był taki był ale tyle kar nie uzbierało mu się przez 20 lat i nie pozywał do sądu dziadków i strażaków. Czym ty budować chcesz autorytet? Oświeć mnie wójcie. Wytłumacz jak to jest, że ludziska w kółko psioczą na ciebie. Co nam powiesz jak komisarz wyborczy wkroczy do Trzeszczan i w Polskę wieść pójdzie jaki z ciebie gospodarz... I co dumny jesteś z tego co w gazety i radio ujawniają? Czemu na komisjach sesjach nie chwalisz się tymi wpadkami jak np. ta z karą zafundowaną przez Marszałka? Gadane to ty masz ale coś mizernie informujesz o tym, co Marszałek nakrył. Na Marka policja nachodzi z nakazami przeszukania, wiesz coś o tym? Człowiek poczciwy, to mu prokuratora i policję na kark spuszcza się. Co to za polityk stosuje takie praktyki? Policja i prokuratura za maseczki, dyktafony bierze się a czemu cicho sza o tym co Wiesiek Księżuk na Gliniskach swojego czasu miał robić? Jakoś prokuratorowi i sędziemu uleciał wątek, czy dopełnili swoje obowiązki panie wójcie? Czy coś wiesz o Gliniskach? Może Waldek zna detale? A twój sekretarz jest w temacie? Te Gliniska to ciekawa sprawa nie mniej od świetlicy w Nieledwi. No i Gdeszyn następny do wyjaśnienia czeka .
😉
😉 14.05.2021, 03:11
A co tam ciekawego w starostwie?

Pozostałe