Szanse dla młodych w 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 • 11.05.2021, 07:45
 • Artykuł sponsorowany
Szanse dla młodych w 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja…
W obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa Fundusze Europejskie dają szansę młodym na zdobycie nowych kwalifikacji, kompetencji i wiedzy. Kompleksowe wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) kierowane jest bezpośrednio do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy.

W minionym, zdominowanym przez pandemię 2020 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zintensyfikował działania mające na celu zarówno podtrzymanie jak i wsparcie aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, rozpoczynając realizację VI edycji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na aktywizację ludzi młodych.

Działania te znalazły odzwierciedlenie w podpisaniu, w okresie wrzesień-grudzień 2020 r., z Powiatowymi Urzędami Pracy z terenu województwa oraz Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie, 21 umów o dofinansowanie na realizację dwuletnich projektów (edycja VI ) o łącznej wartości 94 941 709 zł. Stanowi to znaczne wsparcie finansowe skierowane bezpośrednio na aktywizację zawodową osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. osoby z kategorii NEET.

Realizacja tych projektów trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Osoby bezrobotne w ramach projektów mogą skorzystać z:

 • pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
 • szkoleń i staży,
 • bonów szkoleniowych i bonów na zasiedlenie,
 • prac interwencyjnych,
 • doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy,
 • jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione formy wsparcia są jednocześnie kontynuowane w ramach V edycji projektów pozakonkursowych, realizowanych w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. lub do 30.09.2021 r. – w zależności od decyzji podjętej przez dany PUP/ MUP.

Ponadto, z uwagi na sytuację wywołaną epidemią koronawirusa, dodatkowo w ramach projektów pozakonkursowych do 30.06.2021 r. kontynuowane jest wsparcie dedykowane Przedsiębiorcom/Pracodawcom. Wsparcie to realizowane jest na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19)

Dodatkowe działania w ramach Tarczy antykryzysowej skierowane są do Przedsiębiorców/Pracodawców
i mają następujący charakter:

 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 - dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
 • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 - dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników,

 

 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów
  z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 - dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.

Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z dodatkowej rezerwy ministra właściwego ds. pracy.
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na ww. cel w 2021 r. zarezerwowano środki
w wysokości 15 941 180 zł.

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronie internetowej WUP w Lublinie: https://power-wuplublin.praca.gov.pl/ lub na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania/siedziby pracodawcy.

Punkt Informacyjny

Wydział Realizacji PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

ul. Lubartowska 74 A, piętro 1, pok. 100

20-094 Lublin

tel. 81 463 53 49, kom. 605 903 476

e-mail: [email protected]

Artykuł sponsorowany

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz Regulamin serwisu Kronika Tygodnia. Grupa Wydawnicza SŁOWO sp z o.o. z siedzibą w mieście stołecznym Warszawa (ul. Chocimska 3A, 00-791 Warszawa) jest administratorem twoich danych osobowych, dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe