GMINA SUŁÓW NA PÓŁMETKU KADENCJI

  • 27.02.2021, 13:42
  • Artykuł sponsorowany
GMINA SUŁÓW NA    PÓŁMETKU KADENCJI
ROZMOWA Z WÓJTEM GMINY SUŁÓW LEONEM BULAKIEM

2020 rok upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa. Przyniósł ze sobą wiele zmian w sferze społecznej, gospodarczej, ograniczył aktywność i życie kulturalne. Pora na jego rozliczenie. Przy okazji podsumujemy też 2,5 roku kadencji. Kondycję gminy Sułów oceni wójt Leon Bulak.

 Seweryn Krajewski śpiewał kiedyś „To był rok, dobry rok, z żalem dziś żegnam go”. Niestety o minionym roku nie możemy tego powiedzieć. Pandemia koronawirusa zatrzymała nas w biegu. Jak wójt ocenia stan gminy Sułów w perspektywie minionego roku?

– Leon Bulak: Owszem, z powodu pandemii miniony rok należał do bardzo trudnych, jednak nie powiedziałbym, że był całkiem nieudany. Wiele inwestycji zostało ukończonych, wiele projektów zrealizowanych lub są nadal w trakcie realizacji. Jedną z największych inwestycji, której realizacja rozpoczęła się w roku 2020, a trwać będzie jeszcze w roku bieżącym, był i wciąż jest projekt pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sułów”. Główny cel projektu to ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz zastosowanie technologii przyjaznej środowisku. Jest to projekt można rzec „flagowy”, zakrojony na szeroką skalę i bardzo sprawnie realizowany. Obejmuje on montaż na terenie naszej gminy 134 szt. instalacji solarnych i ta część projektu znajduje się właściwie „na finiszu”, oprócz tego jeszcze 171 szt. instalacji fotowoltaicznych oraz 48 szt. pieców na biomasę, w tym 2 w budynkach użyteczności publicznej, a dokładniej w Ośrodku Zdrowia w Tworyczowie oraz remizo-świetlicy w Sułowie. Całkowita wartość tego projektu współfinansowanego ze środków unijnych wyniosła 4 845 033,05 zł, w tym środki pozyskane z UE stanowiły ok. 66 proc. ostatecznych kosztów inwestycji.

 Montaż OZE to najważniejszy projekt, ale wspominał Pan o wielu udanych ubiegłorocznych przedsięwzięciach. Jakie jeszcze inwestycje udało się zrealizować?

– Leon Bulak: Faktycznie było ich dużo i obejmowały bardzo różnorodne obszary działań naszej gminy. Między innymi termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Sułowie, współfinansowana ze środków unijnych, gdzie łączna wartość projektu opiewała na kwotę 1 559 332,45 zł, czy też termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach na łączną kwotę 176 584,64 zł. Był to również projekt współfinansowany, udział naszej gminy w jego całkowitej wartości to ok. 47 600 zł. Nasi partnerzy w tej bardzo potrzebnej inwestycji to: PFRON oraz Starostwo Powiatowe w Zamościu. Ponadto udało nam się dokonać licznych modernizacji, jak choćby modernizacja hydroforni wodociągu gminnego, która kosztowała ponad 43 tys. zł, modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Deszkowice Drugie w kwocie 10 897,00 zł oraz modernizacja sieci instalacji elektrycznej w budynku tzw. „Agronomówki” na łączną kwotę 15 767,57 zł. Trzeba także wspomnieć o budowie zewnętrznej siłowni w Kulikowie, była to inwestycja współfinansowana ze środków PROW-u przy współpracy z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Zamojska”. Całkowita wartość tego projektu wyniosła 38 874,06 zł. Równie potrzebnymi inwestycjami były budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w Sułowie (27 999,13zł) oraz Michalowie (34 317,00 zł).

Oczywiście w roku 2020 nie zapomnieliśmy o temacie dróg gminnych, ich stan poprawialiśmy na bieżąco. Modernizacji, a często także przebudowy, udało się dokonać w kilku miejscowościach. W miejscowości Sąsiadka zmodernizowano m.in. drogę gminną położoną na działce nr 4414 oraz drogę gminną o numerze 110130L. W Deszkowicach Pierwszych drogę gminną o nr 110146, w Sułowie zmodernizowano drogę gm. na działce nr 938. Prace w tym zakresie wykonane zostały także w miejscowościach Deszkowice Drugie i Sułówek. Wartość tych inwestycji wyniosła 330 669,67 zł. Zmodernizowano również drogi w miejscowościach: Kawęczyn-Kolonia, Tworyczów, Sułowiec, Rozłopy oraz Kulików. Środki na ten cel (42 950,50 zł) pochodziły z funduszu sołeckiego.

Program poprawy stanu dróg w gminie Sułów będzie kontynuowany w bieżącym roku?

– Leon Bulak: Staramy się od lat przykładać szczególną wagę do inwestycji drogowych, bo ułatwiają one życie mieszkańcom naszej gminy, usprawniając komunikację. Nic się w tym względzie nie zmieni, mimo niesprzyjających okoliczności, bo nikt z nas nie potrafi przewidzieć jak zmieniać się będzie sytuacja związana z pandemią. Mamy sporo planów w zakresie modernizacji dróg gminnych, które miejmy nadzieję uda nam się zrealizować w roku bieżącym.

Na ten rok przewidziana jest modernizacja drogi powiatowej Deszkowice Pierwsze – Radecznica. Jest to inwestycja powiatu zamojskiego o wartości około 10 mln zł, w której partycypuje gmina Sułów oraz gmina Radecznica. Nasz udział w tej inwestycji jest znaczny i wynosić będzie ok. 1 mln 600 tys. zł. W roku ubiegłym rozpoczęła się realizacja przebudowy drogi gminnej Kolonia Sułów – Tworyczów, planowane ukończenie modernizacji przewidziano na maj. Jest to również inwestycja współfinansowana, przy 70 proc. udziale środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Nie zapominajmy o partycypacji naszej gminy w modernizacji dróg powiatowych oraz corocznych inwestycjach w poprawę stanu dróg na terenie poszczególnych miejscowości ze środków funduszu sołeckiego (remonty oraz utrzymanie dróg). Wiemy już, że w roku bieżącym wspólnie z powiatem zamojskim będziemy partycypować w projekcie remontu cząstkowego dróg powiatowych (tzw. nakładki). Ponadto planujemy budowę chodnika przy drodze powiatowej Deszkowice – Michalów.

Utwardzenie dróg gminnych nawierzchnią z kruszywa, dotyczące każdej miejscowości gminy Sułów to także spora inwestycja, jej koszt szacujemy na 100 tys. zł. Realizacja przewidziana jest na rok bieżący. Oczekujemy na decyzję w sprawie wniosków złożonych przez naszą gminę do Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020 na kolejne przebudowy. Dotyczą one drogi gminnej Rozłopy –„Mułki” oraz drogi Sułówek – Gruszka Mała, łączącej gminę Sułów z gminą Nielisz.

 Z Pana wypowiedzi wynika, że miniony rok obfitował w gminne inwestycje i sukcesy, czy tak właśnie można ten czas podsumować?

– Leon Bulak: Niestety, życie aż tak kolorowe nie jest, oprócz pięknych barw trafiają się też odcienie szarości. Mówiąc to, mam na myśli drogę wojewódzką, która przecina naszą gminę. Poprawienie jej stanu znajduje się w kompetencjach Zarządu Dróg Wojewódzkich, gdyż właśnie tej instytucji podlegają, jak wskazuje nazwa, tego typu drogi. Nasza gmina może jedynie partycypować finansowo w jej modernizacji, jednak decyzję o przebudowie musi podjąć Zarząd Dróg Wojewódzkich. Kilka lat temu fatalną nawierzchnię wyremontowano na odcinku Deszkowice Pierwsze – Sułów, a w roku ubiegłym remontem objęto dalszy odcinek z Deszkowic do Szczebrzeszyna. Mimo naszych apeli, próśb i interwencji z Sułowa w stronę Turobina droga jest wciąż naszą bolączką. Jest to zdecydowanie jedna z najgorszych dróg na terenie gminy Sułów, jazda po niej nie należy do przyjemności i bywa nie do końca bezpieczna. Kolejną sprawą, która od kilku lat nie daje mi spokoju, są działki w miejscowości Kulików, należące do Wód Polskich. Procedury pozyskania ich pod budowę plaży są trudne, myślę jednak, że w trakcie tego roku uda się je sfinalizować.

 Czy pomimo obowiązujących obostrzeń Urząd Gminy Sułów oraz inne jednostki gminne działały i działają sprawnie?

– Leon Bulak: Wszyscy jesteśmy obowiązani podporządkować się wymaganym zaleceniom sanitarno-epidemiologicznym. Wymagało to od nas niejednokrotnie całkowitej zmiany dotychczasowego trybu pracy. Z pewnością jest trudniej, ale nadal staramy się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki. W roku 2020 na emeryturę odeszło wielu pracowników urzędu. Przez lata służyli nam swoją fachową wiedzą i doświadczeniem. Z tego miejsca chciałbym im podziękować za wkład pracy włożony w rozwój naszej gminy i sprawne funkcjonowanie urzędu. Przyjmujemy oczywiście nowych pracowników, którzy brak wieloletniego doświadczenia nadrabiają kreatywnością, energią i rzetelnością.

 Ze względów zupełnie niezależnych od władz gminy wszystkie dotychczasowe imprezy, które były wizytówką Sułowa nie mogły się w 2020 roku odbyć, więc pytanie czy w tym roku się one odbędą?

– Leon Bulak: Nigdy nie zamierzaliśmy rezygnować z dotychczas organizowanych przedsięwzięć kulturalnych, a było ich przecież wiele: Gminny Dzień Kobiet, Festiwal Twórczości Patriotyczno-Chrześcijańskiej w Tworyczowie, uroczystości rocznicowe w Kitowie połączone z biegiem pamięci, w którym udział brali uczniowie wszystkich trzech szkół podstawowych z terenu naszej gminy, Piknik Archeologiczny w Sąsiadce, Spotkania Sąsiedzkie w Sułowie, dożynki gminne, Festyn „Pożegnanie Lata” w Kulikowie oraz wyścigu kolarskim znany jako Memoriał im. Feliksy Poździk. Zabrakło nam też swoistego zakończenia roku i wspólnego łamania się opłatkiem, czyli tradycyjnego spotkania opłatkowego AD 2020. Brak imprez nie oznacza braku działalności, w ciągu roku kontynuowane były próby naszej Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz zespołu wokalno-instrumentalnego Pół na Pół. Udało nam się wspólnymi siłami pozyskać środki na umundurowanie młodych muzyków z Orkiestry, którzy swoim występem uświetnili dożynki parafialne w Tworyczowie. Mimo obostrzeń i trudności udało się zrealizować nagrania kolejnych teledysków zespołu Pół na Pół, a nawet przygotować kameralny koncert pn. „Powitanie jesieni” transmitowany online.

Jeszcze jedno pytanie związane z pandemią. Jak gmina Sułów przygotowała się do szczepień przeciwko COVID-19? Które placówki w gminie są wytypowane do szczepień? Jak gmina zamierza informować o sposobie rejestrowania się do szczepień, ewentualnie dowozić na te szczepienia najstarszych mieszkańców gminy, którzy nie zawsze mają do pomocy młodych ludzi i kompletnie nie mają pojęcia o komputerach i o e-rejestracjach.

– Leon Bulak: Uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani do szczepień, zarówno od strony technicznej, jak i informacyjnej. Na terenie naszej gminy znajdują się aż dwa punkty szczepień: w ośrodkach zdrowia w Tworyczowie i Michalowie. Wszystkie niezbędne w tym zakresie informacje zamieszczono na naszej stronie internetowej. Ponadto przygotowaliśmy czytelne ulotki z najbardziej potrzebnymi informacjami, by dostęp do istotnych treści mieli wszyscy nasi mieszkańcy. Zapewniamy dowóz na szczepienie. Jest to forma pomocy skierowana szczególnie do osób mających trudności z dotarciem do punktu szczepień, a więc do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, osób starszych, niemających możliwości samodzielnego dojazdu do wybranego punktu szczepień. Wszystkich zainteresowanych tą kwestią zapraszamy do telefonowania pod numery: 84 682 62 02 lub 513 774 769, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-15.00.

 Częstym tematem poruszanym przez mieszkańców gminy Sułów jest cena za wywóz odpadów, jak ta sprawa przedstawia się w perspektywie bieżącego roku?

– Leon Bulak: Myślę, że jest to temat nieprzyjemny dla większości samorządowców w naszym kraju i nie chodzi mi tylko o zapachy. Ceny za wywóz odpadów poszybowały w ostatnich latach ostro w górę. Przyczyn jest tutaj wiele, jednak gmina nie ma na to znaczącego wpływu, ponieważ ceny ustalane są przez właścicieli tzw. „wysypisk” oraz firmy zajmujące się wywozem odpadów, na samorządzie tymczasem spoczywa obowiązek dbania o czystość na terenie danej gminy. My staramy się, aby rachunki za wywóz śmieci były jak najniższe. Ostatnio unieważniliśmy trzy przetargi ze względu na to, że składane oferty znacznie przekraczały nasze planowane wydatki na ten cel. Na terenie naszego regionu nie ma licznej konkurencji wśród firm zajmujących się wywozem odpadów, co powodowałoby „walkę” o klienta, a dla nas wymierne korzyści z tego płynące. Niektóre samorządy próbują załagodzić sytuację i same zajmują się wywozem odpadów, wbrew pozorom nie polega to tylko na zakupie samochodu przystosowanego do tego celu, jest to o wiele bardziej złożona kwestia.

Tyle o tym, co było. Jak przedstawiają się plany na obecny rok, zakładając dwie wersje: że uporaliśmy się wreszcie z zagrożeniem epidemicznym i że dalej ono istnieje.

– Leon Bulak: Tak jak wspominałem trudno nam w tej chwili ocenić, co przyniosą nadchodzące miesiące, mimo wciąż realnego zagrożenia pandemią, musimy jednak działać dalej, starając się realizować wszystkie plany, a jest ich dużo. Omówiliśmy dość dokładnie planowane w roku bieżącym inwestycje drogowe, ale na nich nie koniec.

Istotnym tegorocznym przedsięwzięciem będzie m.in. termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce (budynku poszkolnego). Projekt ten jest dla nas szczególnie ważny także przez wzgląd na niewielki, bo zaledwie 5 proc. wkład własny, przy jednoczesnym 85 proc. udziale środków unijnych oraz 10 proc. dofinansowaniu z Programu Rewitalizacji, co stanowi uwieńczenie naszych starań w tym zakresie i oczywiście przyniesie korzyść nam wszystkim. Projekt stanowi pierwszy etap przygotowań do otwarcia w przyszłości Dziennego Domu Opieki Społecznej, odpowiednio wyposażonego i przystosowanego do potrzeb osób starszych. Złożyliśmy w tej kwestii odpowiedni wniosek o dofinansowanie do Funduszu Inwestycji Lokalnych i podejmujemy starania, by uzyskać dotację z przeznaczeniem na modernizację wspomnianego budynku, jego pełne odremontowanie i wyposażenie.

Inną ważną inwestycją, tym razem realizowaną we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Zamojska”, jest modernizacja budynku znajdującego się na tzw. „wyspie” w Kulikowie – projekt opiewający na kwotę ok. 140 tys. zł. To popularne miejsce rekreacyjne, z którego chętnie korzystają mieszkańcy naszej gminy, rozległy zielony teren z wieżą widokową, stanicą rowerową i wygodną altaną. Przebudowa wspomnianego budynku obejmie m.in. modernizację wnętrza oraz dobudowanie zadaszonego tarasu.

Oczekiwanym przez nas przedsięwzięciem będzie budowa dobrze wyposażonego boiska sportowego przy szkole podstawowej w Sułowie. Zabiegamy o współfinansowanie tej inwestycji z Funduszu Inwestycji Lokalnych, przy jednoczesnym udziale własnych środków finansowych. Całkowity koszt budowy boiska to 600 tys. zł.

Uczestniczymy także w programie wsparcia dla tzw. gmin popegeerowskich, złożyliśmy w tym względzie trzy wnioski. Dotyczą one ważnych inwestycji lokalnych, takich jak: budowa chodnika prowadzącego od ul. Orzechowej w Michalowie w stronę kościoła parafialnego w Klemensowie. W planach jest rozbudowa miejsca parkingowego znajdującego się przy szkole podstawowej w Michalowie oraz przy tamtejszym Ośrodku Zdrowia. Planujemy jeszcze budowę świetlicy wiejskiej przy boisku sportowym naszego klubu GKS „Perła” Deszkowice.

Zakończona została termomodernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach, natomiast plan na rok 2021 zakłada kolejny etap, czyli modernizację, w tym remont łazienek oraz przebudowę placu parkingowego przy budynku WTZ. Jest to projekt na łączną wartość ok. 200 tys. zł, współfinansowany, z 20 proc. udziałem środków gminnych.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w realizacji planów.

– Leon Bulak: Ja również dziękuję, a korzystając z okazji chciałbym wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzyć szybkiego powrotu do normalności oraz pozytywnego spojrzenia w przyszłość.

 

A JAKO, ŻE MIJA POŁOWA KADENCJI 2018-2023 PRZYPOMNIJMY CO UDAŁO NAM SIĘ ZROBIĆ W NASZEJ GMINIE:

ROK 2018

1. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów – łączna długość 3,450 km.

Koszt inwestycji: 675 140,85 zł. Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy.

2. Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Gminy Sułów.

Koszt inwestycji: 74 371,35 zł. Pozyskane dofinansowanie: 42 691,00 zł.

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3. Budowa wiatrołapu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i docieplenie budynku centrum kultury w Deszkowicach Drugich.

Koszt inwestycji: 150 854,18 zł. Pozyskane dofinansowanie: 95 828,00 zł.

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 111131L w miejscowości Tworyczów – 4,099 km.

Koszt inwestycji: 2 835 571,10 zł. Pozyskane dofinansowanie: 1 377 406,00 zł.

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 dotacja z budżetu Wojewody Lubelskiego.

5. Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej 116324L w miejscowości Sułowiec – 400 m.

Koszt inwestycji: 109 638,11 zł. Pozyskane dofinansowanie: 71 000,00 zł.

Źródło dofinansowania: dotacja celowa budżetu państwa.

6. Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w Sułowie.

Koszt inwestycji: 1 399 041,87 zł. Pozyskane dofinansowanie: 810 234,01 zł.

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.

7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów – budynek Szkoły Podstawowej w Tworyczowie.

Koszt inwestycji: 534 187,01 zł. Pozyskane dofinansowanie: 268 676,69 zł.

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego + dotacja celowa z budżetu państwa.

8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Sułów – budynek szkoły podstawowej w Michalowie.

Koszt inwestycji: 1 286 547,37 zł. Pozyskane dofinansowanie: 647 086,65 zł.

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego + dotacja celowa z budżetu państwa.

9. Termomodernizacja budynków gminnych – budynek remizo-świetlicy w Sułowie.

Koszt inwestycji: 135 523,96 zł. Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy.

10. Odbudowa drogi gminnej nr 110156L w miejscowości Deszkowice Drugie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – 500 m.

Koszt inwestycji: 144 170,79 zł. Pozyskane dofinansowanie: 94 000,00 zł.

Źródło dofinansowania: dotacja celowa budżetu państwa.

11. Budowa przyłącza napowietrznego oraz elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kitów.

Koszt inwestycji: 91 284,54 zł. Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy.

12. Modernizacja drogi gminnej nr 110140L w miejscowości Deszkowice Pierwsze – 400 m.

Koszt inwestycji: 83 639,63 zł. Pozyskane dofinansowanie: 30 000,00 zł.

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

13. Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku gwałtownego spływu wód roztopowych lub opadowych w 2017 r. – 1,080 km.

Koszt inwestycji: 295 825,71 zł. Pozyskane dofinansowanie: 214 000,00 zł.

Źródło dofinansowania: dotacja celowa budżetu państwa.

14. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rozłopy – 650 m.

Koszt inwestycji: 149 795,30 zł. Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy.

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 3207L Rozłopy – Szperówka – 4,978 km – inwestycja Powiatu Zamojskiego.

Koszt inwestycji: 4 931 148,62 zł. Pozyskane dofinansowanie: 2 465 574,00 zł.

Wkład Gminy Sułów: 912 263,00 zł.

ROK 2019

1.Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Sułów – 1,750 km

Koszt inwestycji: 387 745,00 zł. Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy.

2. Modernizacja drogi gminnej nr 110132lL w miejscowości Tworyczów – 450 m.

Koszt inwestycji: 186 343,80 zł. Uzyskane dofinansowanie: 100 000,00 zł.

Źródło dofinasowania: środki celowe budżetu Województwa Lubelskiego.

3. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110141L w miejscowości Źrebce – 700 m.

Koszt inwestycji: 203 581,44 zł. Uzyskane dofinansowanie: 159 587,00 zł.

Źródło dofinansowania: dotacja celowa z budżetu państwa.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 110160L Deszkowice Pierwsze – Rozłopy – 710 m.

Koszt inwestycji: 171 613,57 zł. Uzyskane dofinansowanie: 88 242,00 zł.

Źródło dofinansowania: dotacja celowa z budżetu państwa

5. Przebudowa drogi gminnej nr 110154L w miejscowości Deszkowice Drugie – 3,62 km.

Koszt inwestycji: 1 235 099,84 zł. Uzyskane dofinansowanie: 592 645,00 zł.

Źródło dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych.

6. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Deszkowice Pierwsze

Koszt inwestycji: 87 541,78 zł. Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 110145L w miejscowości Deszkowice Pierwsze – 902 m.

Koszt inwestycji: 367 188,22 zł. Uzyskane dofinasowanie: 245 202,00 zł.

Źródło dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych

8. Przebudowa drogi gminnej nr 110135L w miejscowości Sułowiec – 830 m.

Koszt inwestycji: 366 140,99 zł. Uzyskane dofinansowanie: 249 048,00 zł.

Źródło dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych

9. Przebudowa drogi gminnej nr 110136L i 110134L w miejscowości Sułowiec – 911 m.

Koszt inwestycji: 371 649,09 zł. Uzyskane dofinansowanie: 250 454,00 zł.

Źródło dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych

10. Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Michalów.

Koszt inwestycji: 28 942,34 zł. Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy.

11. Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sułów

Koszt inwestycji: 14 000,00 zł.Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy.

12. Przebudowa drogi powiatowej 32064L w zakresie budowy chodnika w miejscowości Deszkowice Pierwsze – 561 m.

Koszt inwestycji: 128 430,27 zł. Uzyskane dofinasowanie: pomoc rzeczowa od Powiatu Zamojskiego.

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 3203L Nielisz – Gruszka Duża – Tworyczów wraz z dojazdami – 3,397 km – inwestycja Powiatu Zamojskiego.

Koszt inwestycji: 2 202 113,29 zł.Uzyskane dofinansowanie: 1 176 371,29 zł.

Wkład Gminy Sułów: 512 871,00 zł.

ROK 2020

1. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Sułowie.

Koszt inwestycji: 1 559 332,45 zł. Uzyskane dofinansowanie: 931 063,35 zł.

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.

2. Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Kulików.

Koszt inwestycji: 38 874,06 zł. Uzyskane dofinansowanie: 21 782,69 zł.

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Źrebcach

Koszt inwestycji: 805 650,00 zł. Uzyskane dofinansowanie: 550 000,00 zł.

Źródło dofinansowania: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

4. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Sułów – łączna długość ponad 2,5 km.

Koszt inwestycji: 373 620,17 zł. Inwestycja ze środków własnych Gminy, w tym z Funduszu Sołeckiego

5. Modernizacja-przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Sąsiadka – długość 350 m.

Koszt inwestycji: 140 181,56 zł. Uzyskane dofinansowanie: 80 000,00 zł.

Źródło dofinansowania: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

6. Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach

Koszt inwestycji: 176 584,64 zł. Uzyskane dofinansowanie: 128 984,64 zł.

Źródło dofinansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7. Modernizacja hydroforni wodociągu gminnego.

Koszt inwestycji: 43 339,24 zł. Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy.

8. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Deszkowice Drugie.

Koszt inwestycji: 10 897,00 zł. Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy.

9. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sułów.

Koszt inwestycji: 27 999,13 zł. Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy.

10. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Michalów.

Koszt inwestycji: 34 317,00 zł. Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy.

11. Modernizacja sieci instalacji elektrycznej w budynku gminnym tzw. Agronomówce.

Koszt inwestycji: 15 767,57 zł. Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy.

 

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI ORAZ PLANY NA 2021 R.:

1. Montaż odnawialnych źródeł energii – w ramach inwestycji trwa montaż: 134 instalacji kolektorów słonecznych, 171 instalacji fotowoltaicznych oraz 48 kotłów C.O. na biomasę – Całkowity koszt inwestycji wynosi 4 845 033,05 zł, a pozyskane dofinansowanie to aż 3 213 710,42 zł.

2. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce – pierwszy etap przygotowań do otwarcia w przyszłości Dziennego Domu Seniora – wartość inwestycji ok. 750 000,00 zł, pozyskane dofinansowania to aż ok. 95% kosztów inwestycji.

3. Modernizacja budynku na tzw. „Wyspie” w Kulikowie – koszt ok. 140 000,00 zł, zadanie współfinansowane ze środków europejskich.

4. Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Sułowie – całkowity koszt to ok. 600 000 zł. Na ten cel złożyliśmy wniosek w II naborze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zamierzamy też zabiegać o wsparcie z programu „Sportowa Polska” z Ministerstwa Sportu.

5. Dalszy etap modernizacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach – m.in. przebudowa stropu i przebudowa placu parkingowego – planowany koszt inwestycji to ok. 290 000,00 zł, (160 000,00 zł dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

6. Partycypujemy w modernizacji drogi powiatowej Deszkowice Pierwsze – Radecznica – wartość inwestycji to aż ok. 10 mln zł, nasz udział jest znaczny i wyniesie ok. 1 600 000,00 zł – porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Zamościu.

7. Modernizacja drogi Sułów-Kolonia – Tworyczów – koszt ok. 389 355,34 zł, w tym aż 70% kwoty zadania finansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłopy (776 m) – koszt ok. 375 000,00 zł – złożone wnioski na finansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sułówek (565 m) – koszt ok. 353 000,00 zł - złożone wnioski na finansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

10. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Deszkowice Pierwsze – Michalów – porozumienie z Powiatem Zamojskim, nasz wkład to 150 000,00 zł.

11. Utwardzenie dróg gminnych nawierzchnią z kruszywa – koszt ok. 100 000,00 zł.

12. Na Fundusz Sołecki przeznaczyliśmy do dyspozycji mieszkańców blisko 310 000,00 zł.

13. Modernizacja hali magazynowej w miejscowości Deszkowice Pierwsze – planowany koszt inwestycji to ok. 163 000,00 zł.

14. Zakup agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Gminy – koszt ok. 50 000,00 zł.

15. Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków – koszt inwestycji to 1 833 730,00 zł, z czego 50% jest finansowane ze środków europejskich.

16. Złożone zostały również wnioski w programie wsparcia dla tzw. gmin popegeerowskich na:

a) Budowę chodnika prowadzącego od ul. Orzechowej w Michalowie w stronę kościoła parafialnego w Klemensowie

b) Budowę świetlicy wiejskiej przy boisku sportowym klubu GKS „Perła” Deszkowice

c) Rozbudowę miejsca parkingowego, przy Szkole Podstawowej i Ośrodku Zdrowia w Michalowie.

 

Artykuł sponsorowany

Zdjęcia (4)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz Regulamin serwisu Kronika Tygodnia. Grupa Wydawnicza SŁOWO sp z o.o. z siedzibą w mieście stołecznym Warszawa (ul. Chocimska 3A, 00-791 Warszawa) jest administratorem twoich danych osobowych, dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Lewica
Lewica 28.02.2021, 18:11
Brawo wójcie ,sukces jest i odwaga o tym pisać .Wiadomo że potrzeby są ale budżet ma swoje ograniczenia .Oby tak do końca kadencji a wyborcy to widzą i docenią przy urnie wyborczej .

Pozostałe