W nowym roku obierz kurs na unijne dofinansowanie

  • 20.12.2016, 06:00
  • Kronika Tygodnia| www.kronikatygodnia.pl| Dołącz do nas na Facebooku
W nowym roku obierz kurs na unijne dofinansowanie
Żłobki, punkty przedszkolne, rewitalizacje terenów miejskich i wiejskich, rozwój przedsiębiorczości oraz inwestycje w podnoszenie jakości kształcenia zawodowego, to priorytetowe działania, jakie mogą zostać zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim w 2017 roku. Zarząd Województwa Lubelskiego właśnie zatwierdził nowy harmonogram naborów wniosków na unijne dofinansowanie z Programu Regionalnego (RPO) dla Lubelszczyzny. Jest o co walczyć, bo w 41 konkursach do pozyskania są łącznie 2 mld zł.

Program Regionalny Województwa Lubelskiego umożliwia pozyskanie pieniędzy na rozwój wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego. I chętnie z tej możliwości korzystamy, jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio, poprzez inwestycje realizowane przez samorządy, udział w szkoleniach, praktykach lub stażach. Potwierdzają to najnowsze dane Ministerstwa Rozwoju, według których przyspiesza kontraktacja środków z UE, czyli podpisywanie umów na wsparcie nowych unijnych projektów. Pod koniec listopada 2016 r. podpisano w sumie 8 194 takich umów, w których dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 54,9 mld zł. 

Poszczególne województwa już opracowały strategię konkursów i naboru wniosków w RPO w nadchodzącym roku. Ubiegając się Fundusze Europejskie w 2017 r. warto już dzisiaj wiedzieć, jakie działania będą wspierane. W zatwierdzonym 30 listopada kalendarzu konkursów w RPO, władze województwa planują ogłoszenie aż 41 naborów wniosków, na które przeznaczono w sumie 2 mld zł. 

Termomodernizacja i OZE w cenie

Znaczną sumę w budżecie na 2017 r. przeznaczono na działania w obszarze Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Pula na podnoszenie efektywności energetycznej sektora publicznego opiewa na 184 mln zł. Konkurs zakłada pozyskanie unijnego wsparcia np. na termomodernizację budynków publicznych, w tym szkół i szpitali. O fundusze na ten cel samorządy mogą ubiegać się w sierpniu. Z możliwości docieplenia budynków, wymiany okien czy drzwi skorzysta również sektor mieszkaniowy. Konkurs o dofinansowanie ruszy w lipcu.

Ponad 90, 5 mln zł zapisano w budżecie RPO na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwach. Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej z OZE, a także budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw, to tylko niektóre z opcji, jakie otwiera przed firmami udział w tym konkursie. Ogłoszenie naboru wniosków pojawi się na stronie rpo.lubelskie.pl już pod koniec grudnia tego roku. Natomiast wnioski o dotację będzie można składać od lutego 2017 roku.

Pieniądze na żłobki i przedszkola  

Nowością są fundusze na działania mające na celu zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3. Nowe żłobki i kluby dziecięce powstałe z unijnego dofinansowania, to alternatywa dla samorządów, gdzie takich placówek brakuje. Co istotne, o pieniądze na utworzenie żłobka ubiegać się mogą także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową oraz organizacje pozarządowe. Pieniądze na ten cel dostępne są w konkursie Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Nowe żłobki mają wspomóc rodziców małych dzieci w wykonywaniu obowiązków zawodowych zapewniając w tym czasie opiekę ich pociechom. – Ogłoszenie konkursu jest planowane w kwietniu, a rozpoczęcie naboru wniosków w maju. W poprzednim Programie Regionalnym nie mieliśmy funduszy na ten cel. W jego nowej edycji to się zmieniło i w 2017 roku zorganizujemy po raz drugi konkurs na tworzenie żłobków i klubów maluchów. Przeznaczamy w nim 100 mln zł – mówi Paweł Florek, z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Posłuchaj rozmowy z Pawłem Florkiem:

loadingŁaduję odtwarzacz...

W puli funduszy unijnych z RPO są też środki na edukację przedszkolną. Podobnie jak w ubiegłym roku postawiono podnoszenie jakości tej edukacji. Łącznie 36 mln zł zabezpieczono na tworzenie nowych miejsc opieki dla 3 i 4-latków. Działanie to pozwoli m.in. na urozmaicenie tematyki i oferty zajęć przedszkolnych. Ogłoszenie konkursu zaplanowano już w lutym, natomiast w marcu Urząd Marszałkowski rozpocznie nabór pierwszych wniosków.

Młodzi ukierunkowani na pracę

Jeszcze większe pieniądze przeznaczono na działania podnoszące jakość kształcenia zawodowego. Ponad 120 mln zł czeka na beneficjentów projektów dofinansowanych w ramach obszaru Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. – Kładziemy obecnie nacisk na wsparcie szkół i placówek, które kształcą zawodowo, ponieważ wiemy, że w ostatnich latach szkolnictwo zawodowe zostało zaniedbane i z tego względu brakuje na rynku fachowców. Dlatego teraz chcemy dotować popularne "zawodówki", aby uczyły na wyższym poziomie i przede wszystkim, aby zaplecze naukowe, z którego korzystają było jak najlepsze i pozwalało absolwentom tych szkół odnaleźć się na rynku pracy – podkreśla Florek. 

Dofinansowane zostaną także praktyki i staże, realizowane u pracodawców.. – To jest niezmiernie ważne, aby szkoły mogły organizować takie praktyki. Drugą istotną sprawą jest inwestowanie w infrastrukturę szkół, tzn. doposażenie w niezbędny sprzęt, który odpowiada urządzeniom, które absolwent będzie obsługiwał w miejscu pracy – precyzuje Paweł Florek. Konkurs na działanie 12.4 Kształcenie zawodowe zostanie ogłoszony w sierpniu. 

Pod kątem rynku pracy przygotowywać uczniów będą mogły również inne placówki. We wrześniu ruszą 2 konkursy w ramach kształcenia ogólnego, które pozwolą uczniom skorzystać ze specjalnej oferty zajęć i doradztwa zawodowego, natomiast nauczycielom podnieść kompetencje zawodowe. W obu konkursach do wzięcia jest ponad 24 mln zł.

W dostosowaniu edukacji do potrzeb rynku pracy w szczególności pomoże Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Dzięki niemu szkołom i uczelniom łatwiej będzie przekazywać umiejętności potrzebne polskiej gospodarce. Dodatkowo, środki z tego funduszu będą wspierać edukację osób dorosłych.

Aktywnie włączeni

Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, a także wsparcie osób wykluczonych społecznie. Na takie działania też można uzyskać unijne dofinansowanie. Na programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych przeznaczono blisko 400 mln. zł. Pierwsze konkursy w tym obszarze zostaną ogłoszone jeszcze w grudniu tego roku.

Rozwój przedsiębiorczości

Na znaczny przypływ funduszy mogą liczyć także mali i średni przedsiębiorcy. Wzrost konkurencyjności firm z sektora MŚP to jeden z priorytetów w kalendarzu konkursów RPO WL w najbliższym roku. Dlatego na stworzenie lub doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia ulepszonych produktów czy usług, a także zastosowanie nowoczesnych technologii przedsiębiorcy z województwa lubelskiego mogą otrzymać w sumie ponad 185 mln zł.  

Podobne wsparcie dostaną firmy, których właściciele zdecydują się skorzystać z infrastruktury badawczej rozwojowej. –  Przedsiębiorcy, uzyskując to wsparcie, mogą wykorzystać pieniądze na badania rozwojowe, czy infrastrukturę badawczą. Dzięki temu podbiją nowe rynki i będą mogli konkurować ze swoim produktem oraz pozyskiwać nowych klientów. A klienci takiej firmy też skorzystają, bo otrzymują produkt innowacyjny, a jednocześnie dobrej jakości – tłumaczy Florek.  Informacje na temat wspomnianych konkursów można znaleźć na stronie rpo.lubelskie.pl/nabory.

Rewitalizacja zaniedbanych terenów

Unijne fundusze pozwalają pozyskać pieniądze na działania, na które miastu czy gminie trudno byłoby wyasygnować własne środki. Przykładem może być rewitalizacja, czyli prace zmierzające do odnowienia zniszczonych lub poprzemysłowych terenów miast i gmin wiejskich. Sama rewitalizacja obejmuje nie tylko remonty przestrzeni i budynków publicznych, ale przede wszystkim pomoc mieszkańcom zaniedbanych części miast i wsi, np. w formie strefy bezpieczeństwa. W ten sposób zapobiegnie przestępczości w zagrożonych patologiami obszarach miast m.in. przez budowę lub przebudowę oświetlenia, zakup i instalację systemów monitoringu. W przyszłorocznym budżecie RPO na rewitalizację zdegradowanych terenów miejskich do rozdysponowania jest blisko 215 mln zł. Ponad 185 mln zł na ten cel otrzymają gminy wiejskie. Konkursy ogłoszone zostaną w sierpniu.

Przeprowadzone zostaną też nabory wniosków z obszaru ochrony środowiska na budowę kanalizacji, gospodarkę odpadami oraz małą retencję. – To kosztowne zadania, znacznie obciążające budżety gmin. Samorządy często nie mają tyle środków, żeby finansować wszystkie potrzeby. Fundusze europejskie są dla nich sporą pomocą i korzyścią dla mieszkańców. Dostęp do bieżącej wody, czy kanalizacji podnosi ich standard życia – tłumaczy Florek.

Co jeszcze dofinansują?

O fundusze na zakup wyposażenia i podnoszenia jakości usług świadczonych przez placówki ochrony zdrowia mogą starać się samorządy i podmioty prowadzące działalność leczniczą. W lutym ogłoszony zostanie konkurs dotyczący infrastruktury ochrony zdrowia. Środki unijne pozwalają też na zapewnienie dostępności usług publicznych drogą elektroniczną, np. umożliwienie załatwiania spraw urzędowych on-line. Na ten cel zabezpieczono 22 mln zł.  

Program Regionalny dla województwa lubelskiego finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa. W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

Kronika Tygodnia| www.kronikatygodnia.pl| Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz Regulamin serwisu Kronika Tygodnia. Grupa Wydawnicza SŁOWO sp z o.o. z siedzibą w mieście stołecznym Warszawa (ul. Chocimska 3A, 00-791 Warszawa) jest administratorem twoich danych osobowych, dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe