Miasto Zamość

  • 22.01.2019, 10:58 (aktualizacja 22.01.2019, 11:44)
  • bw
Miasto Zamość
Zamość to miasto, które słynie z wyjątkowego wpisanego na listę UNESCO zabytkowego zespołu staromiejskiego, ale jednocześnie wykorzystujące szanse rozwojowe związane m.in. z transgranicznym położeniem. Dzięki staraniom władz miasta Zamość ma szanse stać się silnym ośrodkiem gospodarczym.

Jednym z kluczowych wydarzeń dla rozwoju gospodarczego miasta było utworzenie w 2009 roku Podstrefy Zamość jako części Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, a także Strefy Aktywności Gospodarczej Miasta Zamość. 

Atutem dla rozwoju Zamościa jest także bliskość Portu Lotniczego Lublin oraz dostęp do szerokiego toru PKP LHS sp. z o.o., co czyni tereny Podstrefy Zamość bardziej atrakcyjnymi.

By wspierać przedsiębiorców, miasto skraca do minimum procedury związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę, stosuje zwolnienia z podatków od nieruchomości na okres do 4 lat, jak i zwolnienia z podatku dochodowego, stanowiącego pomoc publiczną, która wynosi do 70% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. W 2018 roku wprowadzono kolejną formę pomocy –zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i ich części zlokalizowanych poza Podstrefą Zamość, jak i Strefą Aktywności Gospodarczej. Dzięki aktywnej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, przedsiębiorstwa mogą liczyć także na pomoc w pozyskiwaniu i szkoleniu kadr.

 

Zamość doceniony

Miasto Zamość stworzyło portal gospodarczy www.investin.zamosc.pl, który został uznany przez PAIiH za najlepszą witrynę internetową przyjazną inwestorowi, co pozwala sądzić, że miasto posiada kompleksową i profesjonalnie przygotowaną ofertę, zgodną z najwyższymi standardami obsługi.

W 2018 r. potencjał miasta został doceniony przez kapitułę konkursu "Programu Promocji Gmin Business Excellence", a tytuł laureata jest podsumowaniem działań Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość w kierunku jak najlepszego jego wykorzystania.

Miasto Zamość zostało również wyróżnione tytułem "Ambasador Wschodu", w prestiżowym konkursie, mającym na celu wyróżnienie samorządów, inicjatyw i przedsięwzięć, które w szczególny sposób promują Polskę Wschodnią i jej pogranicze. Potwierdzeniem tego, że Zamość posiada atrakcyjne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej jest również  nagroda w VII edycji ogólnopolskiego konkursu "Grunt na Medal". Te działania przełożyły się na ilość sprzedanych terenów. W ostatnich latach zainteresowanie gruntami wyraźnie wzrosło, o czym świadczy fakt, że do końca 2018 r. Zamość pozyskał 9 inwestorów. Można już mówić o sukcesach i efektach w postaci innowacyjnych firm działających w branżach związanych z przemysłem meblarskim, produkcją energii ze źródeł odnawialnych czy budownictwie.

- Rok 2018 upłynął pod znakiem dużych inwestycji. To m.in. : przebudowa tzw. obwodnicy zachodniej, rewitalizacja Akademii Zamojskiej, termomodernizacja obiektów oświatowych, nowe autobusy dla MZK, budowa centrum przesiadkowego przy ul. Peowiaków, modernizacja zamojskiego zalewu. Cieszę się, że udaje się nam realizować to, co obiecaliśmy mieszkańcom, staramy się, by Zamość był przyjaznym i wygodnym miastem do życia - mówi Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa. 

 

Inwestycje strategiczne

Obecnie najważniejszym przedsięwzięciem, które wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną Miasta i Kompleksu Szczebrzeska Podstrefy Zamość będzie projekt pn. "Rozwój Gospodarczy Miasta Zamość Strategiczne Inwestycje Terytorialne". 

W ramach inwestycji planowana jest budowa infrastruktury drogowej, zapewniającej lepsze skomunikowanie terenów Podstrefy Zamość. Powinno to zaowocować przyciągnięciem nie tylko inwestorów regionalnych, ale także zagranicznych, inwestujących w przedsięwzięcia oparte o najnowsze technologie, w tym również powstające w instytucjach naukowo-badawczych. Dzięki unijnemu dofinansowaniu działalność rozpocznie Centrum Usług Biznesowych, oferując wsparcie dla nowych i funkcjonujących firm. Oferta biznesowa zostanie również poszerzona o możliwość wynajęcia pasywnych hal produkcyjno-magazynowych. Warto podkreślić, że przedsięwzięcie obejmuje też budowę nowej i modernizację istniejącej sieci odprowadzanych wód opadowych i roztopowych. Stanowić ona będzie rozwiązanie istniejącego problemu odwodnienia terenów Podstrefy Zamość. Dodatkowo projekt przebudowy DK74 w bezpośrednim sąsiedztwie terenów inwestycyjnych pozwoli zminimalizować skutki występowania wysokiego poziomu wód gruntowych. 

Wartość projektu to: 29 404 714,48 zł z czego unijny wkład stanowi: 20 328 278,28 zł. 

W ub. roku podpisano preumowę na realizację przedsięwzięcia. Trwają prace związane z przygotowaniem procedur do przetargów pod inwestycję. Miasto liczy, że uda się rozpocząć fazę realizacyjną na przełomie 2019/2020 roku.

Warto podkreślić, że Miasto Zamość wystąpiło do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o wsparcie eksperckie przy opracowaniu ram projektu ze strony inicjatywy JASPERS (Joint Assistance to Support Projects In European Regions). To tzw. pomoc techniczna z ramienia Komisji Europejskiej, opiniująca merytoryczną jakość przygotowywanych projektów. Prace nad tworzeniem koncepcji projektu spotkały się z pozytywną oceną ze strony JASPERS i uzyskaniem rekomendacji (tzw. JASPERS Action Completion Note). Miasto Zamość jest jedynym beneficjentem SIT, którego projekt otrzymał rekomendacje JASPERS.

 

Polityka proinwestycyjna 

Zainteresowanie inwestorów Zamościem i Podstrefą jest nieprzypadkowe. To efekt proinwestycyjnej polityki władz miasta, a także wsparcia Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Pod koniec 2018 roku Miasto Zamość rozpoczęło współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., która dotyczyć będzie przedsięwzięcia pn. "Program Fabryka". 

Ważną inicjatywą na rzecz rozwoju Lubelszczyzny jest porozumienie miast subregionalnych: Zamościa, Chełma, Białej Podlaskiej i Puław na rzecz wykorzystania potencjału gospodarczego regionu i realizacji projektów w formule Zintegrowanych Przedsięwzięć Terytorialnych, finansowanych ze środków RPO WL 2014-2020.

Innymi działaniami, których celem jest efektywne wykorzystanie potencjału inwestycyjnego i ekonomicznego Zamościa, są spotkania powołanej przez Prezydenta Miasta Zamość Rady Gospodarczej. Jej zadaniem jest opiniowanie i doradzanie w zakresie przedsięwzięć inicjujących rozwój gospodarczy miasta. 

Zamość od 2004 roku jest aktywnym beneficjentem funduszy zewnętrznych Unii Europejskiej. Pozyskano ponad 235 mln dofinansowania na wiele projektów związanych z rewitalizacją, ochroną środowiska, rozwojem ekonomicznym i poprawą infrastruktury miasta. 

Obecnie głównym źródłem finansowania inwestycji w mieście są środki unijne pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 oraz wkład własny pokrywany z budżetu Miasta Zamość.

bw

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz Regulamin serwisu Kronika Tygodnia. Grupa Wydawnicza SŁOWO sp z o.o. z siedzibą w mieście stołecznym Warszawa (ul. Chocimska 3A, 00-791 Warszawa) jest administratorem twoich danych osobowych, dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe