Jerzy Nizioł: dlaczego startuję do sejmiku województwa

  • 4.10.2018, 18:34 (aktualizacja 08.10.2018 09:36)
  • artykuł partnera
Jerzy Nizioł: dlaczego startuję do sejmiku województwa
Mija kolejna kadencja funkcjonowania władz samorządowych w gminach, miastach i województwach. 21 października 2018 roku odbędą się wybory – mieszkańcy wybierać będą swoich przedstawicieli do władz lokalnych. To wielka odpowiedzialność, a przede wszystkim obowiązek każdego z nas. Wśród wielu różnych spraw naszego codziennego życia, dotyczących problemów krajowych i międzynarodowych ważne są również te, które bezpośrednio dotyczą nas i warunkują nasze życie. To, jak są one rozwiązywane, zależy od nas samych, ale również od naszych przedstawicieli we władzach samorządowych.
Szanowni Państwo!
 
Z woli mieszkańców Zamościa miałem przyjemność i zaszczyt pełnić przez wiele kadencji funkcję radnego Rady Miasta, a przez dwie ostatnie kadencje jej wiceprzewodniczącego. Oprócz samorządowego działania na terenie miasta aktywnie działam w obszarach zawodowych związanych ze spółdzielczością jako członek Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Łączenie działalności społecznej z pracą zawodową wymaga dużego zaangażowania i wysiłku, ale przede wszystkim umożliwia realizację wielu istotnych zadań służących mieszkańcom.
 
W swojej pracy i działalności społecznej zawsze kieruję się zasadą, aby być użytecznym dla innych. Podjąłem więc decyzję o kandydowaniu na funkcję radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 
Szczególnie bliskie są mi sprawy spółdzielcze i gospodarcze naszego regionu. Jest on wyjątkowy w skali kraju pod wieloma względami, ma ogromny potencjał zwłaszcza w zakresie rolnictwa i turystyki. Jeśli zostanę radnym Sejmiku, będę zabiegał o większą aktywność w zakresie promocji naszego regionu. Zamojszczyznę i Roztocze trzeba „przybliżyć Polsce”, co wymaga pilnej poprawy połączeń komunikacyjnych z innymi regionami kraju oraz inwestycji drogowych, również w drogi lokalne.
 
Codzienna ciężka praca, wrażliwość, wspieranie wszelkich działań służących poprawie warunków życia mieszkańców naszego regionu zawsze były i są przesłaniem każdego mojego działania. Wierzę, że dzięki Państwa życzliwości i poparciu nadal będę mógł aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno–gospodarczym naszego miasta i województwa.
 
Bardzo proszę o poparcie mojej kandydatury na radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego.
                                                                                                                                                                                                             Jerzy Nizioł
 
 
Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL
artykuł partnera
Podziel się:
  • TAGI:


Pozostałe