Zamość: Pomysły na Budżet Obywatelski

  • 29.08.2018, 04:47 (aktualizacja 29.08.2018, 11:15)
  • bo
Zamościanie złożyli do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego 42 projekty. Największą pomysłowością wykazali się mieszkańcy osiedla Powiatowa, którzy przedstawili aż 7 propozycji.

Zamojski Budżet Obywatelski (BO) realizowany jest od 2014 r. W całym przedsięwzięciu chodzi o to, by mieszkańcy poszczególnych osiedli sami decydowali, na jakie przedsięwzięcie ma w danym roku zostać przeznaczona określona kwota.

Dotychczas było to 100 tys. zł na osiedle, jednak zgodnie z wydanym nieco ponad miesiąc temu zarządzeniem prezydenta, pula została zwiększona do 125 tys. zł, co w skali Zamościa daje 2 mln zł na inwestycje „obywatelskie” we wszystkich 16 dzielnicach.

BO ma sprawić, że mieszkańcy poczują się bardziej odpowiedzialni i zaangażowani w rozwój swojego osiedla, a w konsekwencji – całego miasta. Obecnie trwa realizacja projektów, które pomyślnie przeszły ostatnie głosowanie na zebraniach osiedlowych, a w międzyczasie mieszkańcy mieli czas na składanie propozycji do BO na 2019 rok.

W sumie do Urzędu Miasta w terminie wpłynęły 42 wnioski. Wśród propozycji znalazły się m.in. projekty dotyczące remontu parkingu przy ul. Peowiaków, budowy placu zabaw przy ul. płk. Lisa-Kuli, budowy urządzeń do street workoutu, budowy parkingu przy ul. Infułackiej, przebudowy jednej z ulic na Słonecznym Stoku, montażu kolejnych kamer na Starym Mieście czy remontu ul. Poprzecznej.

Jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków, największą aktywnością wykazali się mieszkańcy osiedla Powiatowa, którzy przedstawili aż 7 różnych propozycji. Na pozostałych osiedlach złożono: Planty – 3 projekty, Orzeszkowej-Reymonta – 2 projekty, Kilińskiego – 4 projekty, Zamoyskiego – 3 projekty, Słoneczny Stok – 3 projekty, Partyzantów – 1 projekt, Stare Miasto – 1 projekt, Janowice – 3 projekty, św. Piątka – 3 projekty, Majdan – 1 projekt, Zamczysko – 1 projekt, Karolówka – 2 projekty, Promyk – 3 projekty, Rataja – 2 projekty, Nowe Miasto – 3 projekty.

– Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego Zamościa na rok 2019, specjalny zespół ds. opiniowania projektów sprawdzi m.in., czy koszt poszczególnych zadań nie przekracza limitu finansowego danego osiedla, czy zgłoszony projekt znajduje się w katalogu zadań własnych gminy, wynikających z ustawy, a także czy nie ma innych przeszkód formalnych, uniemożliwiających realizację przedsięwzięcia. Po zakończeniu oceny powstaną dwie listy: projektów zaopiniowanych negatywnie i pozytywnie. Kolejnym krokiem będą głosowania: internetowe i na zebraniach osiedlowych. Będą one miały decydujące znaczenie tam, gdzie do kolejnego etapu przejdzie więcej niż jeden projekt.

bo

Podziel się:Pozostałe