Gmina Mircze: Razem – więcej

  • 14.08.2018, 14:09 (aktualizacja 17.09.2018, 15:49)
  • tiko
Gmina Mircze: Razem – więcej
Gmina Mircze jest jedną z  największych gmin rolniczych w  powiecie hrubieszowskim. Wschodnia jej część leży w  granicach Dołhobyczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz łączącego się z  nim, również chronionego, obszaru nadbużańskiego. Gminę tworzy 29 sołectw, a  siedzibą władz jest miejscowość Mircze. Od 2014 roku urząd wójta sprawuje Marta Małyszek.

Wspaniale układa się współpraca gminnego samorządu z  Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Klubem Seniora oraz zespołami śpiewaczymi z  terenu gminy.

Na terenie gminy Mircze funkcjonuje 15 kół gospodyń wiejskich. Członkinie wszystkich kół spotykają się na prelekcjach, szkoleniach i  na wspólnych wycieczkach.

– Dzięki przychylności i  wzajemnemu zrozumieniu, możemy wspólnie wiele zrobić i  robimy. Nie można wyobrazić sobie festynu, dożynek i  innych uroczystości bez pomocy przyjaźnie nastawionych ludzi zrzeszonych w  tych właśnie organizacjach – chwali działaczki lokalnych kół wójt gminy Mircze Marta Małyszek.

Ambasadorami gminy Mircze są też zespoły śpiewacze: Nadbużańskie Echo, Arabeska, Horyzont, MOCH-BAND, Szychowianki, bez których nie odbywa się żadna impreza kulturalna. Zespoły niejednokrotnie reprezentują gminę poza jej granicami, odnosząc sukcesy, czego wyrazem są liczne podziękowania, dyplomy, statuetki.

Także strażacy to społeczny kapitał gminy Mircze. Na jej terenie działa 11 Ochotniczych Straży Pożarnych, w  tym dwie z  Mircza i  Kryłowa zrzeszone w  KSRG. Osiągnięcia strażaków z  gminy Mircze są wysoko oceniane na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, a  nawet krajowym.

W tym roku drużyny męskie ze Starej Wsi i Smoligowa reprezentowały powiat na zawodach wojewódzkich, zaś w zawodach powiatowych nie mały sobie równych.

Sukcesami mogą pochwalić się także Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które czynnie uczestniczą w  zawodach, plasując się na czołowych miejscach. W  celu rozwijania umiejętności młodzież zrzeszona w  tych drużynach uczestniczyła w  ostatnich dwóch latach w  organizowanych obozach szkoleniowych MDP.

Działalność OSP to nie tylko pomoc w  nagłych wypadkach. Strażacy przy wsparciu gminnego samorządu organizują także życie kulturalne lokalnej społeczności.

Materiał powstał przy współpracy z Gminą Mircze

CZYTAJ TAKŻE: MĄDRZE INWESTUJEMY W NASZĄ GMINĘ

CZYTAJ TAKŻE: EDUKACJA W DOBRYM STYLU

CZYTAJ TAKŻE: PAMIĘĆ TWORZY NASZĄ TOŻSAMOŚĆ

CZYTAJ TAKŻE: ZABAWA I NAUKA SIĘ NIE WYKLUCZAJĄ

tiko

Podziel się:Pozostałe