AgriProduct skup fasoli

Skup fasoli z przebieraniem na sortowniku optycznym. Nie pobieramy opłaty za przebieranie przy sprzedaży!