Koszenie pasa drogowego

Zatrudnię osoby do koszenia pasa drogowego: 515-427-772.