Kupię książkę telefoniczną od 2000 roku Zamojszczyzny

Kupię książkę telefoniczną od 2000 roku Zamojszczyzny, 694 709 064