Siedlisko 30 a

Siedlisko 30 a z budynkami, dom mieszkalny z bali, oszalowany plus sad, 501 747 484.