Stancja dla ucznia lub osoby pracującej

Stancja dla ucznia lub osoby pracującej.