Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód Dorota Działowska

Szczecin 70-812
Pomorska 66

Kancelaria komornik Doroty Działowskiej przy Sądzie Rejonowym prowadzi postępowania egzekucyjne na podstawie wniosków składanych przez osoby prywatne, firmy lub różnego rodzaju instytucje. Komornik sądowy wszczyna postępowanie w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawomocny wyrok sądu nakazujący egzekucję długu. Windykacja długów odbywa się na podstawie wyceny majątku i licytacji. Kancelaria przeprowadza licytacje komornicze działek, lokali i budynków mieszkalnych lub komercyjnych. Komornik organizuje również licytacje nieruchomości (np. majątku firmowego, pojazdów). Skuteczne odzyskiwanie wierzytelności dotyczy m.in. długów z tytułu rat kredytowych, pożyczek, faktur, świadczeń alimentacyjnych.