Pracownia Akustyczno-Środowiskowa EKO-POMIAR

Oborniki 64-600
Bogdanowo 11D 5

Pomiary hałasu turbin wiatrowych są jedną ze specjalizacji firmy EKO - POMIAR. Obsługa inwestycji parków wiatrowych pod względem analizy oddziaływania akustycznego dotyczy: analiz optymalizacyjnych lokalizacji turbin wiatrowych, operatów akustycznych do decyzji środowiskowych, konsultacji społecznych, analiz pomiarowych określających poziom mocy akustycznej turbin wiatrowych, określania infradźwięków, tonalności i impulsywności hałasu turbin, określania ilości turbin na których należy zamontować tryby redukcji hałasu, pomiarów hałasu turbin wiatrowych po wykonaniu inwestycji oraz ciągłego monitoringu emisji hałasu. Wszystkie analizy badawcze realizowane są według określonych norm.