AFG Broker ubezpieczeniowy - doradztwo ubezpieczeniowe

Warszawa 02-460
Gottlieba Daimlera 2

AFG Broker zatrudnia wykwalifikowanych brokerów ubezpieczeniowych, których zadaniem jest pełnienie roli pośrednika pomiędzy klientem a firmą ubezpieczeniową. Brokerzy są bezpiecznymi doradcami, ponieważ bardzo dobrze znają branżę ubezpieczeniową oraz stosowane w niej procedury. Ich rzetelne porady pomagają klientom zrozumieć ważne kwestie i zawiłe terminy. Analiza i ocena indywidualnego ryzyka umożliwia dopasować kompleksowe rozwiązania do potrzeb klientów. Brokerzy z AFG Broker wspierają klientów w kontakcie z Towarzystwami Ubezpieczeń, reprezentując ich interesy i zmniejszając ryzyko kosztów. Perfekcyjnie wypełniają swoje obowiązki, traktując zlecenie priorytetowo.