Factor Web - pozycjonowanie i audyty SEO

Poznań 61-706 
Libelta 14

Audyt SEO pozwala powiększyć przewagę nad konkurencją poprzez usprawnienie indeksacji witryny przez roboty internetowe. Wskazuje istotne problemy na stronie oraz metody ich rozwiązania. Dzięki niemu możemy zwiększyć zyski, zwieszając liczbę zadowolonych klientów. Audyt pokaże również, jak jest rzeczywiście postrzegana strona internetowa pod kątem SEO. Wiedza ta jest niezbędna do lepszego zarządzania zmianami witryny i prezentacji treści na stronie. Wykonanie audytu pokaże silne i słabe strony danego portalu internetowego.