Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena Furmańczuk

Zamość 22-400
ul. P.S. Wyszyńskiego 4

Kancelaria prawa kanonicznego Magdalena Furmańczuk oferuje usługi związane z pomocą prawną w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Weryfikacja i ocena stanu faktycznego sprawy, wraz z wszystkimi okolicznościami to podstawa do dalszych czynności. Na kolejnym etapie usługi adwokata kościelnego obejmują dokonywanie czynności dotyczących postępowania w sądach I oraz II instancji. Poprawność formalna i merytoryczna sporządzonych pism procesowych jest imponująca. Usługi kancelarii są wszechstronne. Dotyczą selekcji i oceny materiału dowodowego pod kątem jego istotności, czy sporządzania pism procesowych. Wszystko odbywa się w świetle zapisów Kodeksu Prawa Kanonicznego.